Alex Marleen PeetersDevisch, beide ‘Licensed Trainer of NLP™’, heten jou welkom.

de Groeiacademie Opleidingen NLP™ Hypnose Coach Uitgeverij Jezelf Zijn Snelle Denkers

Leer vrijer te communiceren tijdens onze ‘NLP, Hypnose & Coach’-opleidingen of VIP-mentoring!

Wat ging er aan ons bedrijf vooraf?

'de Groeiacademie' is niet uit het niets ontstaan. Het heeft vorm gekregen vanuit het samengaan van de ervaring van twee mensen: Alex Peeters en Marleen Devisch.

* Alex heeft een verleden in de ICT. In zijn vakgebied werd hij uitgedaagd om aan 'reverse engineering' te doen: bij gebrek aan 'de handleiding', de blauwdruk, het ontwerp, de bouwplannen... vertrok hij van het eindresultaat, tot hij het bouwplan, het ontwerp gereconstrueerd had. Deze ervaring helpt hem nu om 'de handleiding' van mensen snel en efficiënt te achterhalen.

Als wetenschapper, als medewerker in preventiecampagnes, o.a. voor baarmoederhalskanker en als medewerker bij enquêtes voor het 'Nationaal Instituut voor de Statistiek', heeft Alex de juiste vragen die moeten gesteld worden, leren opmaken. Binnen de ICT heeft hij zeer uiteenlopende projecten gedaan, van hardware tot software tot het internet. Om de paar jaar moest hij zich inwerken in materie die soms totaal nieuw voor hem was. Het heeft zijn leergierigheid aangewakkerd en het heeft ervoor gezorgd dat hij in vele subdomeinen van één werkveld een creatief en flexibel expert werd. Om dit te kunnen, moet je over uitstekende leerstrategieën beschikken. Eén van Alex' specialiteiten was om zaken te ontwikkelen die noden van mensen konden opvangen, nog voor die noden aan het licht kwamen.

Zijn grootste uitdaging vond Alex in het oplossen van problemen, daar waar anderen afgehaakt hadden. Het feit dat Alex deel heeft uitgemaakt van een medische privacycommissie, zorgt ervoor dat in de Groeiacademie de waarde 'ethische correctheid' net iets meer benadrukt wordt dan bij vele anderen.

* Marleen startte haar loopbaan als logopediste. Haar doelgroep besloeg alle leeftijdscategorieën: van kleuters tot bejaarden en dat voor zowel stemproblemen, taal- en spraakproblemen als leerproblemen. Haar kennis rond taal en stem, is een zeer grote troef binnen de NLP-vorming, waar alles draait rond communicatie en zowel stem als taal een belangrijke rol spelen. In haar loopbaan als logopediste heeft Marleen heel veel geduld leren opbouwen. Haar geloof in de kracht van mensen is vrij groot. Ze deinst niet terug voor een uitdaging of om gestretcht te worden. Marleen gaat door, daar waar anderen het opgeven en tot er resultaat is.

In haar latere werk als vormingswerker, werd Marleen een creatieve duizendpoot genoemd. Ook binnen dit werkveld werkte ze met mensen uit alle lagen en domeinen van de maatschappij. Marleen verstaat de kunst om helemaal op maat van mensen en groepen te werken. Klassiek psychologisch geschoold, waarin ze nog steeds een soliede basis vindt, gaat ze toch steeds weer op zoek naar nieuwe en betere invalshoeken en methodes om mensen te helpen. Marleen heeft ettelijke trainingen zelf gemaakt, ook voor anderen. Ze heeft coachingopleidingen gegeven en is mentor geweest voor coaches in diverse instituten. Marleen is een ervaren teamcoach. Ze is facilitator op beleidsniveau voor verschillende organisaties. Via denkdagen helpt ze groepen om hun beleid op korte en op lange termijn vast te leggen. Ze coördineert ook het proces van het omzetten van een beleid in de praktijk. Marleen is vaak woordvoerder om goed of slecht nieuws over te brengen aan teams binnen een organisatie.

* Het verleden van Alex in de ICT en het verleden van Marleen in de sociale sector, zorgen ervoor dat zij mensen van vele 'werelden' bereiken en samenbrengen. Beiden houden van uitdagingen. Dit zorgt ervoor dat ze steeds op zoek zijn naar verdere groeimogelijkheden voor de mensen die hen om hulp vragen en voor de trainingen en opleidingen die ze geven. Elke training die ze geven, wordt na afloop grondig geëvalueerd en bijgestuurd. Alex en Marleen bewegen zich met gemak tussen mensen, zowel uit de ICT, als uit de wereld van het onderwijs, de non-profitsector, en vele andere.



Zij die met ons aanbod aan NLP-opleidingen wensen kennis te maken, of wensen te ontdekken waarom het belangrijk is om bij ons deze opleidingen te volgen, zien we graag tegemoet tijdens onze: 'InfoMomenten'Ons NLP-aanbod:


Zij die met ons aanbod aan Hypnose-opleidingen wensen kennis te maken, of wensen te ontdekken waarom het belangrijk is om bij ons deze opleidingen te volgen, zien we graag tegemoet tijdens onze: 'InfoMomenten'Ons Hypnose-aanbod:

 • Zij die willen ontdekken wat Hypnose is zijn welkom om dit aan de hand van experimenten te komen ontdekken tijdens onze 'Hypnose KennismakingsWorkshops'.
 • Tijdens de driedaagse: 'Basisvaardigheden van hypnose leer je jezelf en anderen veel dieper te ontspannen. Leer je de basisvaardigheden van hypnose. En nog zoveel meer...
 • Tijdens een 'Hypnotic Practitioner'-opleiding leer je jezelf beter te focussen? Leer jezelf en anderen veel dieper te ontspannen. Leer je hypnose toepassen bij jezelf en op anderen. Leer je hypnose toe te passen bij gedragsveranderingen. En  nog zoveel meer...
 • Zij die op zoek zijn naar extra gelegenheden, momenten tot inoefenen kunnen gebruik maken van onze 'Hypnose InOefenMomenten'.

 

Wat is NLP?

Velen kennen het van horen zeggen. Of van ergens te lezen. Dit verhaal ongeveer 40 jaar geleden. Een wetenschapper, Bateson, zat met enkele prangende vragen:

- Hoe komt het dat bepaalde psychotherapeuten in relatief korte tijd zo'n goede resultaten boeken bij hun cliënten en andere therapeuten niet?

- Wat doen deze succesvolle therapeuten anders dan de anderen?

- En hoe kunnen wij die vaardigheden leren?

Uit het onderzoek dat uit deze vragen voortvloeide, kwamen een reeks modellen tot stand, die de naam NLP hebben gekregen. N staat voor 'Neuro'. NLP buigt zich over de vraag hoe wij informatie verwerken in ons brein. Het gaat niet zozeer om de inhoud ervan, wel om wat we met de inhoud van een ervaring doen in onze hersenen. L staat voor 'Linguïstisch'. Taal dus. Taal hebben we nodig om ons uit te drukken. Taal heeft invloed op ons denken. Denken heeft invloed op onze taal. Taal is krachtig als instrument om ons denken te sturen. P staat voor 'Programmeren'. De informatie die wij in onze hersenen opslaan, belanden niet zomaar op één hoop. Er zitten systemen in, die we programma's zouden kunnen  noemen. Sommige van  die systemen helpen ons, andere hinderen ons in de weg die we in ons leven willen bewandelen. NLP houdt zich bezig met deze drie processen.

NLP gaat over "leren hoe je brein werkt". Waarom zou je dit moeten leren? Wat is het nut hiervan?

Zou jouw leven er beter uitzien als je je gemakkelijker door bepaalde moeilijkheden zou heen slaan? Als je geen last zou hebben van angst of weerstand om die dingen te doen die je graag wilt doen? Als je een negatieve stemming in jezelf zou kunnen ombuigen? Als je de lading van negatieve herinneringen zou kunnen terugschroeven naar een intensiteit waar je geen last meer van hebt? Als datgene wat je zou willen zeggen, ook datgene is wat je echt zegt? Als je zou weten hoe je je beter kunt afstemmen op anderen, zodat jullie elkaar beter begrijpen? Als je sneller conflicten zou kunnen oplossen? Als je zou weten waar je naartoe wilt in je leven en daar ook echt geraakt? Als je meer zou kunnen genieten van het leven? Als...?

De wereld waarin we nu leven is een ingewikkelde wereld. De technologie groeit met een snelheid die niet meer te volgen is. We worden overspoeld met mogelijkheden, die ons leven makkelijker zouden moeten maken. We leven in een maatschappij vol kansen. Toch zijn er nog nooit zoveel mensen ziek en depressief geweest als in deze tijd. We hebben  nood aan vaardigheden, aan de best mogelijke vaardigheden en hulpmiddelen, die ons kunnen ondersteunen in deze wereld, waar zoveel op ons afkomt, waar zoveel prikkels ons dagelijks bereiken. Wat ook ons beroep of onze positie is in dit leven, wat we ook doen, wie we ook zijn, we hebben die vaardigheden allemaal nodig, op de één of andere manier.

Zodat we innerlijk vrijer worden. Zodat we de keuzes die we maken, beter kunnen sturen in plaats van ons te laten sturen door het overweldigende aanbod dat er is en door de bedreigingen die boven ons hoofd lijken te hangen. Zodat we gelukkig kunnen zijn en kunnen genieten van de vele mooie kansen die elke dag ons hoe dan ook biedt. Zodat we beter bestand zijn tegen moeilijke situaties. Zodat...

Dat is wat NLP doet, niet meer en niet minder. Het biedt jou de best mogelijke tools om als mens te groeien in innerlijke vrijheid en geluk, in de woelige tijden waarin we momenteel leven.

Deze blogtekst is geïnspireerd door de hiernavolgende video: 'Interview with Master Trainer Kathleen La Valle May 2012':

Kennis maken met NLP

NLP is de afkorting van Neuro Linguïstisch Programmeren. In NLP gaat het niet om de inhoud van je verhaal, maar om wat je met dat verhaal gedaan hebt in je hoofd. Je hebt het ergens in je brein opgeslagen. De manier waarop je dit hebt gedaan, bepaalt of jouw gedachten en gevoelens hierrond, jou vooruithelpen in je leven of niet. Voor heel wat mensen is het vreemd dat ze hun verhaal niet hoeven te vertellen in een NLP training. Het is even wennen. Aan het einde van de rit ondervinden ze dat het heel makkelijk is om niet telkens te moeten vertellen wat er in hun leven is gebeurd, hoe ze zich daarbij voelen, enzovoort.

NLP draait heel sterk rond het verwerken van informatie. Er komt de hele dag door informatie binnen in ons hoofd. Via onze vijf zintuigen krijgen we van alles binnen: we horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Die informatie wordt gefilterd: we laten dingen weg, we vervormen informatie en we veralgemenen. De manier waarop we filteren, is voor elke mens uniek. De gefilterde informatie komt ons brein binnen en verbindt zich met wat er al zit aan herinneringen, ervaringen en dergelijke. Dit zorgt ervoor dat we betekenis geven aan wat we waarnemen. Van die betekenis maken we een innerlijke voorstelling. Een soort van innerlijke bioscoop is dat, zeg maar. We maken beelden, we voelen van alles, we praten tegen onszelf… Deze innerlijke ‘films’ spelen we de hele dag door af in ons hoofd. Soms zijn het echte flutfilms, die ons geen sikkepit vooruit helpen. De film met als titel:  ‘ik ben een grote nul’ bijvoorbeeld. Ze speelt zich af in ons hoofd en als ze ten einde is, begint ze opnieuw. Net zoals een filmpje in een museum. Het herhaalt zich eindeloos.

De kracht van NLP is dat we deze innerlijke voorstellingen kunnen ombuigen tot ‘films’ die ons vooruithelpen. Op die manier spelen er zich heel andere dingen af in je hoofd. Want waarom jezelf blijven pesten met dezelfde negatieve gedachtegang? Wat levert dit jou op? Je kunt beter naar je problemen kijken als je in een goed gevoel zit dan als je in een slecht gevoel zit. In NLP leer je je stemming ombuigen.

NLP bestaat uit drie woorden:

 • NEURO: dit gaat over heel het traject dat informatie aflegt in ons hoofd van het moment dat onze zintuigen het oppikken
 • LINGUÏSTISCH: we hebben taal nodig om met die informatie in ons hoofd aan de slag te gaan. Binnen NLP gebruiken we heel veel taal en leren we taal ook heel precies inzetten in onze communicatie
 • PROGRAMMEREN: dit woord doet sommigen wat terugdeinzen. We zijn toch geen computers? Neen, dat zijn we niet. Toch lijkt ons brein er een beetje op. Alle ervaringen die we opdoen, zitten in ons hoofd niet zomaar op één hoop. Ze zijn geordend. Ze vormen systemen. Programma’s, zo je wil. Die systemen helpen ons vooruit in ons leven, remmen ons af of blokkeren ons. In de twee laatste gevallen helpt NLP jou om die systemen te ‘herprogrammeren’, zodat ze omgebogen worden tot helpende systemen.

NLP gaat over communicatie. Communicatie met jezelf en met anderen. Communicatie met onszelf wordt vaak onderschat. We vinden het niet zo belangrijk, wat we de hele dag door tegen onszelf zeggen. We onderschatten de impact ervan.

Voor mij is NLP een grote koffer vol mogelijkheden die ik kan inzetten om mijn leven prettiger en vrijer te maken. Het bevat een schat aan tools, die jou helpen om jouw keuzemogelijkheden op welk levensgebied dan ook, te vergroten.

Kan je je NLP eigen maken door er boeken over te lezen?

Tot op zekere hoogte kan je NLP-kennis opdoen en kan je jezelf NLP aanleren om sommige NLP interventietechnieken te leren uitvoeren, enkel en alleen door het lezen van relevante en degelijke boeken over NLP. Voor velen die deze weg bewandelen blijft het enkel bij boekenkennis.

NLP is een aan te leren vaardigheid die je je eigen maakt door te doen, te doen, en nog eens te doen. Dit komt enkel tot zijn recht wanneer je dit jezelf in de praktijk aanleert.

De valkuil die ontstaat wanneer we onszelf NLP aanleren vanuit boeken, is dat de misvatting zou kunnen ontstaan dat NLP niet werkt zoals men beweert, enkel en alleen, omdat men de zo nodige experimenten niet correct heeft weten uit te voeren.

De raad die wij jullie meegeven, is dat als je NLP echt tot zijn recht wil laten komen, dat je dit aanleert bij erkende NLP-trainers, tijdens erkende NLP-opleidingen. Zij die het wensen kunnen daarna tijdens InOefenMomenten deze vaardigheden verder onderhouden, verder ontwikkelen, verder verfijnen, verder vervolmaken… Hier geven ze feedback, zodat je leermomenten, je leerpunten, je werkpunten… aan de oppervlakte komen, zodat je NLP leert toe te passen, op de correcte wijze, zodat jij dit ten volle kan toepassen in jouw privé en professioneel leven.

Waarin kan Hypnose ons verrijken?

Verschillende groepen van problemen vergen verschillende wijzen van aanpak om dit probleem op te lossen. Sommige via zelfhypnose, andere via coaching, hypnotherapie… Hypnose is o.a. inzetbaar bij:
1. Angsten & fobieën verhelpen.
2. Emoties.
3. Diepe trance identificatie.
4. Gedrag aanpakken, veranderen, installeren.
5. Hallucinaties.
6. Innerlijke conflicten.
7. Jeugdtrauma’s
8. Overgevoeligheid (hyperesthesia).
9. Overtuigingen veranderen van overtuigingen.
10. Persoonlijke ontwikkeling.
11. Pijncontrole (anesthesie) & pijnbestrijding.
12. Psychose en depressie.
13. Slaapproblemen aanpakken.
14. Stoppen met: emo-eten, drinken, roken, spelen…
15. Tijdsdistortie.
16. Tijdregressie.
17. Trauma’s.
18. Zelfhypnose.

Kan je je Hypnose eigen maken door er boeken over te lezen?

Tot op zekere hoogte kan je Hypnose-kennis opdoen en kan je jezelf Hypnose aanleren om sommige Hypnose inducties, verdiepingen… te leren uitvoeren, enkel en alleen door het lezen van relevante en degelijke boeken over Hypnose. Voor velen die deze weg bewandelen blijft het enkel bij boekenkennis.

Hypnose is een aan te leren vaardigheid die je je eigen maakt door te doen, te doen, en nog eens te doen. Dit komt enkel tot zijn recht wanneer je dit jezelf in de praktijk aanleert.

De valkuil die ontstaat wanneer we onszelf Hypnose aanleren vanuit boeken is dat de misvatting zou kunnen ontstaan dat Hypnose niet werkt zoals men beweert, enkel en alleen, omdat men de zo nodige experimenten niet correct heeft weten uit te voeren.

De raad die wij jullie meegeven, is dat als je Hypnose echt tot zijn recht wil laten komen, dat je dit aanleert bij erkende Hypnose-trainers, tijdens erkende Hypnose-opleidingen. Zij die het wensen kunnen daarna tijdens InOefenMomenten deze vaardigheden verder onderhouden, verder ontwikkelen, verder verfijnen, verder vervolmaken… Hier geven ze feedback, zodat je leermomenten, je leerpunten, je werkpunten… aan de oppervlakte komen, zodat je Hypnose leert toe te passen, op de correcte wijze, zodat jij dit ten volle kan toepassen in jouw privé en professioneel leven.

Waarom gaan mensen naar een coach?

 • omdat ze voelen dat er meer uit hun leven te halen is. Ze weten echter niet of slechts vaag wat dit ‘meer’ dan wel zou kunnen zijn en hoe ze het moeten bereiken;
 • omdat ze meer rust in hun leven willen;
 • omdat ze beter met hun tijd willen leren omgaan;
 • omdat ze assertiever willen zijn;
 • omdat ze anders/beter met geld willen leren omgaan;
 • omdat ze steeds op dezelfde obstakels botsen die hen verhinderen om hun doelen te bereiken;
 • omdat ze de sprong naar iets nieuws wel willen maken, maar niet durven;
 • omdat hun leven chaos (geworden) is en ze niet weten hoe ze uit die chaos moeten uitkomen om orde te scheppen;
 • omdat ze moeite hebben met keuzes maken;
 • omdat ze beter willen leren communiceren;
 • omdat ze betere relaties willen;

Coaching gaat steeds over:

 • Wie ben ik?
 • Hoe zit ik als mens in elkaar?
 • Waar sta ik in mijn leven?
 • Waar wil ik naartoe? Wat wil ik echt?
 • Wat weerhoudt er mij van om het leven te leiden dat ik echt wil?
 • Hoe kan ik datgene wat ik wil in concrete stappen omzetten?
 • Hoe kan ik mezelf motiveren?

Als je dit lijstje leest en binnenlaat en er grondig bij stilstaat, dan kan je je afvragen: wat is dat in mensen, dat ze zo gedreven zijn om zichzelf te ontplooien?

Ik weet het, dit is een vrij filosofische vraag. Het zal wel in mijn genen zitten…

We hebben blijkbaar ‘iets’ in ons dat ons drijft. Leven. We willen leven. En die ‘oerkracht’ om te leven, is overal in en rondom ons aanwezig. Kijk naar kunst, naar de natuur, naar kinderen, naar hoe we terug rechtkrabbelen als het leven ons even tegen de grond geslagen heeft… We kunnen als het ware niet anders. Het zit in onze natuur.

Dit alles doet mij zeggen: coaching geven aan mensen heeft een ‘groter plaatje’. Als coach ben je bezig met die concrete mens op dat concrete moment. Tegelijkertijd is die ene mens een schakel in een grotere ketting en die ketting is op zich dan weer schakel in een nog grotere ketting. En uiteindelijk komen we uit bij de oneindigheid van het heelal en bij het mysterie van het Leven.

Om je werk als coach te kunnen doen, is er een diepe en blijvende motivatie nodig. Coaches die hun werk doen voor het geld of om hun eigen ego te strelen, lopen na verloop van tijd tegen een muur aan. Coaches bij wie hun werk met mensen in een ruimere bedding ligt, in een ware passie voor mensen, in een oprecht verlangen om het beste uit mensen te halen en, in het verlengde daarvan, hun steentje bij te dragen aan een beter leven op deze aardkloot, die coaches zie je openbloeien.

Het is één van onze stokpaardjes als mentor, peilen naar de diepere beweegredenen van startende coaches. Mentoring. We love it!

Aan alle coaches die dit lezen: wat is jouw diepste motivatie om coaching te doen? Laat het ons weten!

Een greep uit ons aanbod:


'Jouw persoonlijke groeiweg als coach'
- boek: paperback, 2016, ISBN: 978-90-8258-081-5 - 15,00 €

'Groeien in communicatie'
- boek: paperback, 2016, ISBN: 978-90-8258-082-2 - 16,00 €

'Professionaliteit op alle vlak'
- boek: paperback, 2016, ISBN: 978-90-8258-083-9 - 16,00 €

'Zorgvuldige Communicatie (Precision Communication)'
Vertaald door: Marleen Devisch & Alex Peeters
met de toestemming van John & Kathleen La Valle.
Originele titel: Precision Communication
Originele subtitel: 60 Exquisite Exercises to Fine Tune Your Communicating Skills
- boek: paperback, 2016, ISBN: 978-90-8258-080-8 - 20,00 €

'Een introductie tot NLPNLP als hulpmiddel in jouw communicatie!'
- boek: paperback, 2016,, ISBN 978-90-8258-084-6 - 20,00 €

'Jezelf Zijn! Leven vanuit jouw authentieke kracht!'
- boek: paperback, 2016, ISBN 978-90-8258-085-3 - 24,97 €
- werkboek: paperback, 2016, ISBN 978-90-8258-086-0 - 23,47 €



Leven vanuit jouw authentieke kracht!

Denk jij vooral met je linker- of met je rechterhersenhelft?
Draait ze nu links- of rechtsom?

 

Vele onder ons denken, sommigen durven het zelfs openlijk te uiten, namelijk: ‘Persoonlijke groei, dat is (helemaal) niets voor mij, dat is voor goedgelovige zielen, dat is voor sekteleden, dat is voor…’ DAT is het dus NIET!

Wat is persoonlijke groei dan wel? Dit is voor zij onder ons die het aandurven weer en steeds meer zichzelf te worden, te zijn. Voor zij die zich steeds minder wensen te gedragen als de persoon die ze denken te moeten zijn in de ogen van: hun partner, hun (klein)kinderen, hun (groot)ouders, hun tantes, hun nonkels, hun neven, hun nichten, hun vrienden, hun kennissen, hun buren, hun collega’s…. DIT is het dus WEL!

Persoonlijke groei kan gevaarlijk zijn! Door aan persoonlijke groei te doen, kunnen er je zelfs zeer enge tot erge dingen overkomen, zoals:

 • Je kan er een gelukkiger mens door worden! Kan ik gelukkiger zijn wel aan?
 • Je kan er weerbaarder door worden! Wil ik weerbaarder worden via mijn woorden, via mijn uitstraling, via …?
 • Je kan er gemakkelijker, sneller… door worden om beslissingen te (durven) nemen! Mag ik mezelf de pijn verbonden aan (de eeuwige) twijfel wel ontnemen? Mag ik wel stoppen met het kopen van dingen die ik niet benodig?
 • Je kan jezelf meer bewust worden van je eigen denken en voelen. Help! Piekeren en doemdenken voor een gezonder evenwicht tussen mijn denken en voelen, daar hoef ik blijkbaar niet langer voor op de vlucht te slaan!
 • Je kan jezelf bewust worden van jouw uitstelgedrag, jouw vermijdingsgedrag! Kan ik het wel aan om deze extra vrijgekomen tijd zinvol te besteden?
 • Je kan er jouw eigenwaarde, jouw zelfrespect, jouw zelfbeeld, jouw zelfvertrouwen mee opbouwen! Wil ik wel met meer zelfvertrouwen door het leven gaan?
 • Je kan erdoor ontdekken waarom jouw eigen mening er wel degelijk toe doet, en hoe je deze kan leren te durven uiten. Mag ik mezelf de pijn wel ontzeggen verbonden aan het steeds opnieuw niet te durven uiten van mijn eigen mening?

Kan je jezelf hiervoor herprogrammeren? En zo ja, mag je jezelf wel herprogrammeren?

Wat denk jij? Herprogrammeren, dat kan niet, dat kan ik niet, of toch?

Heb jij ooit een ander iets weten bij te brengen, aan te leren… waar jij trots op bent? Eender wat, hoe klein, hoe banaal, hoe … ook? Als jij hiervan één voorbeeld hebt weten te vinden, dan beschik je alvast over de gaven om een ander te herprogrammeren, niet? Wat denk je? Is het mogelijk om deze gaven in te zetten voor jezelf?

Wat denk jij nu? Jezelf herprogrammeren, dat kan, dat kan ik nog niet, of toch?

Ieder van ons is uniek, en is tot zeer veel in staat. Net omdat jij uniek bent, hebben wij meerdere mogelijkheden tot jouw beschikking om aan jouw persoonlijke groei te werken. Dit kan onder de vorm van coaching, individuele trainingstrajecten, aanverwante opleidingen, trainingen, workshops en lezingen.







Snelle denkers. Wie zijn ze?

Ken je het gevoel een buitenbeentje te zijn? Je bent creatief, enorm leergierig en nieuwsgierig. Je lost vaak ingewikkelde zaken op in een mum van tijd. Je streeft naar grote eerlijkheid en je hebt een enorm rechtvaardigheidsgevoel. Toch heel wat ingrediënten om je blij en gelukkig te voelen, niet? Of toch zeker voldoende om een hele schare mensen om je heen te verzamelen, die je graag mogen, die met jou willen optrekken, die het fijn vinden om met jou op weg te gaan?

Hoe komt het dan dat je zo moeilijk gelijkgestemde zielen vindt? Of dat je regelmatig ‘uit balans’ bent? Alsof je bij momenten verdwaalt in je eigen kennis. Of alsof, op andere momenten, jouw gevoel lijkt op een rivier die constant buiten haar oevers treedt?

Voor iemand die zo snel dingen begrijpt en kan oplossen, voel je jezelf op bepaalde terreinen, een soort alien. Mensen vinden jou een beetje raar, of tenminste die indruk heb je. Je doet je best om contacten te leggen. Dat lukt echter maar moeizaam. Je verveelt je al vrij snel als de gesprekken over koetjes en kalfjes gaan. En dan weet je eigenlijk niet hoe je te gedragen. Je ergert je aan de traagheid of – in jouw aanvoelen – de domheid van vele mensen. Ben jij nu de enige die dit ziet? Of hebben anderen ook dat gevoel? Hoe kan je je leren afstemmen op anderen? En zij op jou?

Je voelt je vrij onhandig in sociale situaties. Waarom zijn die ongeschreven regels er? Hoe kan je daar ooit vat op krijgen? Telkens je denkt dat je het beet hebt, krijg je weer een opmerking van iemand waaruit je moet concluderen dat je er nog steeds heel weinig van snapt. Soms praat je teveel, andere keren ben je te zwijgzaam. Je begrijpt niet hoe je kunt nagaan wanneer je moet spreken en wanneer je beter gewoon luistert. Hoe kan je weten wat je wanneer moet doen? Mensen zeggen dat je de dingen te ingewikkeld formuleert, ze begrijpen niet wat je zegt. Of je komt te serieus over. Dan maar een grapje maken. Maar ze begrijpen jouw humor niet. Dus ook hier kan je niet mee op weg.

Je beseft dat je het niet van anderen mag laten afhangen om hier iets aan te veranderen. Het zal vanuit jezelf moeten komen. Maar hoe? Wat te doen?

Ik ben getrouwd met een ‘snelle denker’. Mijn man is de meest betrouwbare en eerlijke mens die je je maar kunt voorstellen. De meest ingewikkelde zaken, waar ik hoofdpijn van krijg door er alleen maar aan te denken, zijn voor hem kinderspel. Hij lijkt voor alles een oplossing te hebben, of een creatieve uitweg.

Anderzijds, wat voor mij dan kinderspel is, daar worstelt hij mee. Of liever: worstelde. Ik spreek voornamelijk in de verleden tijd. Er is nog wat finetuning nodig, maar we komen er wel. Het omgaan met de vele nuances in contacten met anderen, dat is voor hem – en voor mij – een enorme uitdaging geweest. Wat ik als vanzelfsprekend aanvoelde, was voor hem chinees. En ik kon het hem niet in logische bewoordingen uitleggen, omdat ik niet wist hoe dit te doen. De vele ongeschreven regels in sociale contacten, die voel ik gewoon aan. Mijn man niet. Daar stonden we dan.

We hebben onze eigen methode moeten uitvinden om hiermee om te gaan. We wilden allebei dat het slaagde. We zijn beiden enorme doorzetters, dus opgeven was geen optie. Al gauw ontdekten we dat onze achtergrond als trainers in persoonlijke ontwikkeling, een grote hulp was. Al doende hebben we vanuit die basis zelf enkele bijkomende methodes ontwikkeld.

We voelen ons stilaan klaar om ook anderen hierin mee te nemen. Ben jij een snelle denker en besef je dat jij zelf de stappen tot verandering zult moeten zetten?

Er bestaat een gesloten Facebook groep voor ‘Snelle Denkers’

 

GRATIS Nieuwsflash, KLIK HIER

GRATIS Boek: ‘Een Introductie tot NLP‘, KLIK HIER

 

Print Friendly, PDF & Email