NLP als hulpmiddel in jouw communicatie!

GRATIS Boek: 'Jezelf Zijn!ofwel 'Een introductie tot NLP', beide in PDF, bij aankopen gedaan vanuit onze 'Webwinkel', KLIK HIER. Denk eraan om bij: 'Bestelling opmerkingen' jouw keuze aan ons door te geven!

de Groeiacademie BrainPower

Zij die met ons aanbod aan NLP-opleidingen wensen kennis te maken zien we graag tegemoet tijdens onze 'Kennismaking met onze NLP-opleidingen' avonden. Ons aanbod:

 • Zij die willen ontdekken hoe hun brein en dit van anderen werk zijn welkom om aan de hand van experimenten van dit alles te proeven op onze 'NLP KennismakingsWorkshops'.
 • Een 'NLP Practitioner'-opleiding is enkel het begin van een veranderingsproces, dat je bij aanvang dagelijks dient te voeden, tot het moment dat het een gewoonte geworden is waarbij je van elke gelegenheid weet gebruik te maken om iets te leren, hoe klein ook.
 • Zij die op zoek zijn naar extra gelegenheden, momenten tot inoefenen kunnen gebruik maken van onze 'NLP InOefenMomenten'.
 • Daarna kan je dit alles leren masteren. Een 'NLP Master Practitioner'-opleiding kan dit veranderingsproces enorm versnellen.
 • Voor hen die daarna wensen te leren om dit alles optimaal te integreren tijdens het coachen is er onze 'NLP Coach'-opleiding. Voor zij die hiermee nu reeds willen kennismaken is er onze 'Driedaagse: Basisprincipes van coaching'.

de Groeiacademie

de Groeiacademie leert jou te leven zoals jij echt bent!

Vele onder ons denken, sommigen durven het zelfs openlijk te uiten, namelijk: 'Persoonlijke groei, dat is (helemaal) niets voor mij, dat is voor goedgelovige zielen, dat is voor sekteleden, dat is voor...' DAT is het dus NIET!

Wat is persoonlijke groei dan wel? Dit is voor zij onder ons die het aandurven weer en steeds meer zichzelf te worden, te zijn. Voor zij die zich steeds minder wensen te gedragen als de persoon die ze denken te moeten zijn in de ogen van: hun partner, hun (klein)kinderen, hun (groot)ouders, hun tantes, hun nonkels, hun neven, hun nichten, hun vrienden, hun kennissen, hun buren, hun collega's.... DIT is het dus WEL!

Persoonlijke groei kan gevaarlijk zijn! Door aan persoonlijke groei te doen, kunnen er je zelfs zeer enge tot erge dingen overkomen, zoals:

 • Je kan er een gelukkiger mens door worden! Kan ik gelukkiger zijn wel aan?
 • Je kan er weerbaarder door worden! Wil ik weerbaarder worden via mijn woorden, via mijn uitstraling, via ...?
 • Je kan er gemakkelijker, sneller... door worden om beslissingen te (durven) nemen! Mag ik mezelf de pijn verbonden aan (de eeuwige) twijfel wel ontnemen? Mag ik wel stoppen met het kopen van dingen die ik niet benodig?
 • Je kan jezelf meer bewust worden van je eigen denken en voelen. Help! Piekeren en doemdenken voor een gezonder evenwicht tussen mijn denken en voelen, daar hoef ik blijkbaar niet langer voor op de vlucht te slaan!
 • Je kan jezelf bewust worden van jouw uitstelgedrag, jouw vermijdingsgedrag! Kan ik het wel aan om deze extra vrijgekomen tijd zinvol te besteden?
 • Je kan er jouw eigenwaarde, jouw zelfrespect, jouw zelfbeeld, jouw zelfvertrouwen mee opbouwen! Wil ik wel met meer zelfvertrouwen door het leven gaan?
 • Je kan erdoor ontdekken waarom jouw eigen mening er wel degelijk toe doet, en hoe je deze kan leren te durven uiten. Mag ik mezelf de pijn wel ontzeggen verbonden aan het steeds opnieuw niet te durven uiten van mijn eigen mening?

Kan je jezelf hiervoor herprogrammeren? En zo ja, mag je jezelf wel herprogrammeren?

Wat denk jij? Herprogrammeren, dat kan niet, dat kan ik niet, of toch?

Heb jij ooit een ander iets weten bij te brengen, aan te leren... waar jij trots op bent? Eender wat, hoe klein, hoe banaal, hoe ... ook? Als jij hiervan één voorbeeld hebt weten te vinden, dan beschik je alvast over de gaven om een ander te herprogrammeren, niet? Wat denk je? Is het mogelijk om deze gaven in te zetten voor jezelf?

Wat denk jij nu? Jezelf herprogrammeren, dat kan, dat kan ik nog niet, of toch?

Ieder van ons is uniek, en is tot zeer veel in staat. Net omdat jij uniek bent, hebben wij meerdere mogelijkheden tot jouw beschikking om aan jouw persoonlijke groei te werken. Dit kan onder de vorm van coaching, individuele trainingstrajecten, aanverwante opleidingen, trainingen, workshops en lezingen.

NLP


Alex Marleen Peeters-Devisch, beide 'Licensed Trainer of NLP™', heten jou welkom.

Velen kennen het van horen zeggen. Of van ergens te lezen. Dit verhaal ongeveer 40 jaar geleden. Een wetenschapper, Bateson, zat met enkele prangende vragen:

- Hoe komt het dat bepaalde psychotherapeuten in relatief korte tijd zo'n goede resultaten boeken bij hun cliënten en andere therapeuten niet?

- Wat doen deze succesvolle therapeuten anders dan de anderen?

- En hoe kunnen wij die vaardigheden leren?

Uit het onderzoek dat uit deze vragen voortvloeide, kwamen een reeks modellen tot stand, die de naam NLP hebben gekregen. N staat voor 'Neuro'. NLP buigt zich over de vraag hoe wij informatie verwerken in ons brein. Het gaat niet zozeer om de inhoud ervan, wel om wat we met de inhoud van een ervaring doen in onze hersenen. L staat voor 'Linguïstisch'. Taal dus. Taal hebben we nodig om ons uit te drukken. Taal heeft invloed op ons denken. Denken heeft invloed op onze taal. Taal is krachtig als instrument om ons denken te sturen. P staat voor 'Programmeren'. De informatie die wij in onze hersenen opslaan, belanden niet zomaar op één hoop. Er zitten systemen in, die we programma's zouden kunnen  noemen. Sommige van  die systemen helpen ons, andere hinderen ons in de weg die we in ons leven willen bewandelen. NLP houdt zich bezig met deze drie processen.

NLP gaat over "leren hoe je brein werkt". Waarom zou je dit moeten leren? Wat is het nut hiervan?

Zou jouw leven er beter uitzien als je je gemakkelijker door bepaalde moeilijkheden zou heen slaan? Als je geen last zou hebben van angst of weerstand om die dingen te doen die je graag wilt doen? Als je een negatieve stemming in jezelf zou kunnen ombuigen? Als je de lading van negatieve herinneringen zou kunnen terugschroeven naar een intensiteit waar je geen last meer van hebt? Als datgene wat je zou willen zeggen, ook datgene is wat je echt zegt? Als je zou weten hoe je je beter kunt afstemmen op anderen, zodat jullie elkaar beter begrijpen? Als je sneller conflicten zou kunnen oplossen? Als je zou weten waar je naartoe wilt in je leven en daar ook echt geraakt? Als je meer zou kunnen genieten van het leven? Als...?

De wereld waarin we nu leven is een ingewikkelde wereld. De technologie groeit met een snelheid die niet meer te volgen is. We worden overspoeld met mogelijkheden, die ons leven makkelijker zouden moeten maken. We leven in een maatschappij vol kansen. Toch zijn er nog nooit zoveel mensen ziek en depressief geweest als in deze tijd. We hebben  nood aan vaardigheden, aan de best mogelijke vaardigheden en hulpmiddelen, die ons kunnen ondersteunen in deze wereld, waar zoveel op ons afkomt, waar zoveel prikkels ons dagelijks bereiken. Wat ook ons beroep of onze positie is in dit leven, wat we ook doen, wie we ook zijn, we hebben die vaardigheden allemaal nodig, op de één of andere manier.

Zodat we innerlijk vrijer worden. Zodat we de keuzes die we maken, beter kunnen sturen in plaats van ons te laten sturen door het overweldigende aanbod dat er is en door de bedreigingen die boven ons hoofd lijken te hangen. Zodat we gelukkig kunnen zijn en kunnen genieten van de vele mooie kansen die elke dag ons hoe dan ook biedt. Zodat we beter bestand zijn tegen moeilijke situaties. Zodat...

Dat is wat NLP doet, niet meer en niet minder. Het biedt jou de best mogelijke tools om als mens te groeien in innerlijke vrijheid en geluk, in de woelige tijden waarin we momenteel leven.

Deze blogtekst is geïnspireerd door de hiernavolgende video: 'Interview with Master Trainer Kathleen La Valle May 2012':

Spot