Leer in alle vrijheid, bij ons vrijer te communiceren…

Leer in alle vrijheid, bij ons vrijer te communiceren, als je écht resultaat wilt

tijdens onze 'NLP, Hypnose & Coaching'-opleidingen en/of mentoring!


de Groeiacademie

Alex Marleen Peeters-Devisch, beide 'Licensed Trainer of NLP™', heten jou welkom.

de Groeiacademie BrainPower

Jezelf Zijn!

Leven vanuit jouw authentieke kracht!

Denk jij vooral met je linker- of met je rechterhersenhelft?
Draait ze nu links- of rechtsom?

 

Vele onder ons denken, sommigen durven het zelfs openlijk te uiten, namelijk: 'Persoonlijke groei, dat is (helemaal) niets voor mij, dat is voor goedgelovige zielen, dat is voor sekteleden, dat is voor...' DAT is het dus NIET!

Wat is persoonlijke groei dan wel? Dit is voor zij onder ons die het aandurven weer en steeds meer zichzelf te worden, te zijn. Voor zij die zich steeds minder wensen te gedragen als de persoon die ze denken te moeten zijn in de ogen van: hun partner, hun (klein)kinderen, hun (groot)ouders, hun tantes, hun nonkels, hun neven, hun nichten, hun vrienden, hun kennissen, hun buren, hun collega's.... DIT is het dus WEL!

Persoonlijke groei kan gevaarlijk zijn! Door aan persoonlijke groei te doen, kunnen er je zelfs zeer enge tot erge dingen overkomen, zoals:

 • Je kan er een gelukkiger mens door worden! Kan ik gelukkiger zijn wel aan?
 • Je kan er weerbaarder door worden! Wil ik weerbaarder worden via mijn woorden, via mijn uitstraling, via ...?
 • Je kan er gemakkelijker, sneller... door worden om beslissingen te (durven) nemen! Mag ik mezelf de pijn verbonden aan (de eeuwige) twijfel wel ontnemen? Mag ik wel stoppen met het kopen van dingen die ik niet benodig?
 • Je kan jezelf meer bewust worden van je eigen denken en voelen. Help! Piekeren en doemdenken voor een gezonder evenwicht tussen mijn denken en voelen, daar hoef ik blijkbaar niet langer voor op de vlucht te slaan!
 • Je kan jezelf bewust worden van jouw uitstelgedrag, jouw vermijdingsgedrag! Kan ik het wel aan om deze extra vrijgekomen tijd zinvol te besteden?
 • Je kan er jouw eigenwaarde, jouw zelfrespect, jouw zelfbeeld, jouw zelfvertrouwen mee opbouwen! Wil ik wel met meer zelfvertrouwen door het leven gaan?
 • Je kan erdoor ontdekken waarom jouw eigen mening er wel degelijk toe doet, en hoe je deze kan leren te durven uiten. Mag ik mezelf de pijn wel ontzeggen verbonden aan het steeds opnieuw niet te durven uiten van mijn eigen mening?

Kan je jezelf hiervoor herprogrammeren? En zo ja, mag je jezelf wel herprogrammeren?

Wat denk jij? Herprogrammeren, dat kan niet, dat kan ik niet, of toch?

Heb jij ooit een ander iets weten bij te brengen, aan te leren... waar jij trots op bent? Eender wat, hoe klein, hoe banaal, hoe ... ook? Als jij hiervan één voorbeeld hebt weten te vinden, dan beschik je alvast over de gaven om een ander te herprogrammeren, niet? Wat denk je? Is het mogelijk om deze gaven in te zetten voor jezelf?

Wat denk jij nu? Jezelf herprogrammeren, dat kan, dat kan ik nog niet, of toch?

Ieder van ons is uniek, en is tot zeer veel in staat. Net omdat jij uniek bent, hebben wij meerdere mogelijkheden tot jouw beschikking om aan jouw persoonlijke groei te werken. Dit kan onder de vorm van coaching, individuele trainingstrajecten, aanverwante opleidingen, trainingen, workshops en lezingen.Uitgeverij

Een greep uit ons aanbod:


'Jouw persoonlijke groeiweg als coach'
- boek: paperback, 2016, ISBN: 978-90-8258-081-5 - 15,00 €

'Groeien in communicatie'
- boek: paperback, 2016, ISBN: 978-90-8258-082-2 - 16,00 €

'Professionaliteit op alle vlak'
- boek: paperback, 2016, ISBN: 978-90-8258-083-9 - 16,00 €

'Zorgvuldige Communicatie (Precision Communication)'
Vertaald door: Marleen Devisch & Alex Peeters
met de toestemming van John & Kathleen La Valle.
Originele titel: Precision Communication
Originele subtitel: 60 Exquisite Exercises to Fine Tune Your Communicating Skills
- boek: paperback, 2016, ISBN: 978-90-8258-080-8 - 20,00 €

'Een introductie tot NLPNLP als hulpmiddel in jouw communicatie!'
- boek: paperback, 2016,, ISBN 978-90-8258-084-6 - 20,00 €

'Jezelf Zijn! Leven vanuit jouw authentieke kracht!'
- boek: paperback, 2016, ISBN 978-90-8258-085-3 - 24,97 €
- werkboek: paperback, 2016, ISBN 978-90-8258-086-0 - 23,47 €NLP™

Wat is NLP?

Velen kennen het van horen zeggen. Of van ergens te lezen. Dit verhaal ongeveer 40 jaar geleden. Een wetenschapper, Bateson, zat met enkele prangende vragen:

- Hoe komt het dat bepaalde psychotherapeuten in relatief korte tijd zo'n goede resultaten boeken bij hun cliënten en andere therapeuten niet?

- Wat doen deze succesvolle therapeuten anders dan de anderen?

- En hoe kunnen wij die vaardigheden leren?

Uit het onderzoek dat uit deze vragen voortvloeide, kwamen een reeks modellen tot stand, die de naam NLP hebben gekregen. N staat voor 'Neuro'. NLP buigt zich over de vraag hoe wij informatie verwerken in ons brein. Het gaat niet zozeer om de inhoud ervan, wel om wat we met de inhoud van een ervaring doen in onze hersenen. L staat voor 'Linguïstisch'. Taal dus. Taal hebben we nodig om ons uit te drukken. Taal heeft invloed op ons denken. Denken heeft invloed op onze taal. Taal is krachtig als instrument om ons denken te sturen. P staat voor 'Programmeren'. De informatie die wij in onze hersenen opslaan, belanden niet zomaar op één hoop. Er zitten systemen in, die we programma's zouden kunnen  noemen. Sommige van  die systemen helpen ons, andere hinderen ons in de weg die we in ons leven willen bewandelen. NLP houdt zich bezig met deze drie processen.

NLP gaat over "leren hoe je brein werkt". Waarom zou je dit moeten leren? Wat is het nut hiervan?

Zou jouw leven er beter uitzien als je je gemakkelijker door bepaalde moeilijkheden zou heen slaan? Als je geen last zou hebben van angst of weerstand om die dingen te doen die je graag wilt doen? Als je een negatieve stemming in jezelf zou kunnen ombuigen? Als je de lading van negatieve herinneringen zou kunnen terugschroeven naar een intensiteit waar je geen last meer van hebt? Als datgene wat je zou willen zeggen, ook datgene is wat je echt zegt? Als je zou weten hoe je je beter kunt afstemmen op anderen, zodat jullie elkaar beter begrijpen? Als je sneller conflicten zou kunnen oplossen? Als je zou weten waar je naartoe wilt in je leven en daar ook echt geraakt? Als je meer zou kunnen genieten van het leven? Als...?

De wereld waarin we nu leven is een ingewikkelde wereld. De technologie groeit met een snelheid die niet meer te volgen is. We worden overspoeld met mogelijkheden, die ons leven makkelijker zouden moeten maken. We leven in een maatschappij vol kansen. Toch zijn er nog nooit zoveel mensen ziek en depressief geweest als in deze tijd. We hebben  nood aan vaardigheden, aan de best mogelijke vaardigheden en hulpmiddelen, die ons kunnen ondersteunen in deze wereld, waar zoveel op ons afkomt, waar zoveel prikkels ons dagelijks bereiken. Wat ook ons beroep of onze positie is in dit leven, wat we ook doen, wie we ook zijn, we hebben die vaardigheden allemaal nodig, op de één of andere manier.

Zodat we innerlijk vrijer worden. Zodat we de keuzes die we maken, beter kunnen sturen in plaats van ons te laten sturen door het overweldigende aanbod dat er is en door de bedreigingen die boven ons hoofd lijken te hangen. Zodat we gelukkig kunnen zijn en kunnen genieten van de vele mooie kansen die elke dag ons hoe dan ook biedt. Zodat we beter bestand zijn tegen moeilijke situaties. Zodat...

Dat is wat NLP doet, niet meer en niet minder. Het biedt jou de best mogelijke tools om als mens te groeien in innerlijke vrijheid en geluk, in de woelige tijden waarin we momenteel leven.

Deze blogtekst is geïnspireerd door de hiernavolgende video: 'Interview with Master Trainer Kathleen La Valle May 2012':

Kennis maken met NLP

NLP is de afkorting van Neuro Linguïstisch Programmeren. In NLP gaat het niet om de inhoud van je verhaal, maar om wat je met dat verhaal gedaan hebt in je hoofd. Je hebt het ergens in je brein opgeslagen. De manier waarop je dit hebt gedaan, bepaalt of jouw gedachten en gevoelens hierrond, jou vooruithelpen in je leven of niet. Voor heel wat mensen is het vreemd dat ze hun verhaal niet hoeven te vertellen in een NLP training. Het is even wennen. Aan het einde van de rit ondervinden ze dat het heel makkelijk is om niet telkens te moeten vertellen wat er in hun leven is gebeurd, hoe ze zich daarbij voelen, enzovoort.

NLP draait heel sterk rond het verwerken van informatie. Er komt de hele dag door informatie binnen in ons hoofd. Via onze vijf zintuigen krijgen we van alles binnen: we horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Die informatie wordt gefilterd: we laten dingen weg, we vervormen informatie en we veralgemenen. De manier waarop we filteren, is voor elke mens uniek. De gefilterde informatie komt ons brein binnen en verbindt zich met wat er al zit aan herinneringen, ervaringen en dergelijke. Dit zorgt ervoor dat we betekenis geven aan wat we waarnemen. Van die betekenis maken we een innerlijke voorstelling. Een soort van innerlijke bioscoop is dat, zeg maar. We maken beelden, we voelen van alles, we praten tegen onszelf... Deze innerlijke 'films' spelen we de hele dag door af in ons hoofd. Soms zijn het echte flutfilms, die ons geen sikkepit vooruit helpen. De film met als titel:  'ik ben een grote nul' bijvoorbeeld. Ze speelt zich af in ons hoofd en als ze ten einde is, begint ze opnieuw. Net zoals een filmpje in een museum. Het herhaalt zich eindeloos.

De kracht van NLP is dat we deze innerlijke voorstellingen kunnen ombuigen tot 'films' die ons vooruithelpen. Op die manier spelen er zich heel andere dingen af in je hoofd. Want waarom jezelf blijven pesten met dezelfde negatieve gedachtegang? Wat levert dit jou op? Je kunt beter naar je problemen kijken als je in een goed gevoel zit dan als je in een slecht gevoel zit. In NLP leer je je stemming ombuigen.

NLP bestaat uit drie woorden:

 • NEURO: dit gaat over heel het traject dat informatie aflegt in ons hoofd van het moment dat onze zintuigen het oppikken
 • LINGUÏSTISCH: we hebben taal nodig om met die informatie in ons hoofd aan de slag te gaan. Binnen NLP gebruiken we heel veel taal en leren we taal ook heel precies inzetten in onze communicatie
 • PROGRAMMEREN: dit woord doet sommigen wat terugdeinzen. We zijn toch geen computers? Neen, dat zijn we niet. Toch lijkt ons brein er een beetje op. Alle ervaringen die we opdoen, zitten in ons hoofd niet zomaar op één hoop. Ze zijn geordend. Ze vormen systemen. Programma's, zo je wil. Die systemen helpen ons vooruit in ons leven, remmen ons af of blokkeren ons. In de twee laatste gevallen helpt NLP jou om die systemen te 'herprogrammeren', zodat ze omgebogen worden tot helpende systemen.

NLP gaat over communicatie. Communicatie met jezelf en met anderen. Communicatie met onszelf wordt vaak onderschat. We vinden het niet zo belangrijk, wat we de hele dag door tegen onszelf zeggen. We onderschatten de impact ervan.

Voor mij is NLP een grote koffer vol mogelijkheden die ik kan inzetten om mijn leven prettiger en vrijer te maken. Het bevat een schat aan tools, die jou helpen om jouw keuzemogelijkheden op welk levensgebied dan ook, te vergroten.

Kan je je NLP eigen maken door er boeken over te lezen?

Tot op zekere hoogte kan je NLP-kennis opdoen en kan je jezelf NLP aanleren om sommige NLP interventietechnieken te leren uitvoeren, enkel en alleen door het lezen van relevante en degelijke boeken over NLP. Voor velen die deze weg bewandelen blijft het enkel bij boekenkennis.

NLP is een aan te leren vaardigheid die je je eigen maakt door te doen, te doen, en nog eens te doen. Dit komt enkel tot zijn recht wanneer je dit jezelf in de praktijk aanleert.

De valkuil die ontstaat wanneer we onszelf NLP aanleren vanuit boeken, is dat de misvatting zou kunnen ontstaan dat NLP niet werkt zoals men beweert, enkel en alleen, omdat men de zo nodige experimenten niet correct heeft weten uit te voeren.

De raad die wij jullie meegeven, is dat als je NLP echt tot zijn recht wil laten komen, dat je dit aanleert bij erkende NLP-trainers, tijdens erkende NLP-opleidingen. Zij die het wensen kunnen daarna tijdens InOefenMomenten deze vaardigheden verder onderhouden, verder ontwikkelen, verder verfijnen, verder vervolmaken... Hier geven ze feedback, zodat je leermomenten, je leerpunten, je werkpunten... aan de oppervlakte komen, zodat je NLP leert toe te passen, op de correcte wijze, zodat jij dit ten volle kan toepassen in jouw privé en professioneel leven.

Hypnose

Waarin kan Hypnose ons verrijken?

Verschillende groepen van problemen vergen verschillende wijzen van aanpak om dit probleem op te lossen. Sommige via zelfhypnose, andere via coaching, hypnotherapie... Hypnose is o.a. inzetbaar bij:
1. Angsten & fobieën verhelpen.
2. Emoties.
3. Diepe trance identificatie.
4. Gedrag aanpakken, veranderen, installeren.
5. Hallucinaties.
6. Innerlijke conflicten.
7. Jeugdtrauma's
8. Overgevoeligheid (hyperesthesia).
9. Overtuigingen veranderen van overtuigingen.
10. Persoonlijke ontwikkeling.
11. Pijncontrole (anesthesie) & pijnbestrijding.
12. Psychose en depressie.
13. Slaapproblemen aanpakken.
14. Stoppen met: emo-eten, drinken, roken, spelen...
15. Tijdsdistortie.
16. Tijdregressie.
17. Trauma's.
18. Zelfhypnose.

Kan je je Hypnose eigen maken door er boeken over te lezen?

Tot op zekere hoogte kan je Hypnose-kennis opdoen en kan je jezelf Hypnose aanleren om sommige Hypnose inducties, verdiepingen... te leren uitvoeren, enkel en alleen door het lezen van relevante en degelijke boeken over Hypnose. Voor velen die deze weg bewandelen blijft het enkel bij boekenkennis.

Hypnose is een aan te leren vaardigheid die je je eigen maakt door te doen, te doen, en nog eens te doen. Dit komt enkel tot zijn recht wanneer je dit jezelf in de praktijk aanleert.

De valkuil die ontstaat wanneer we onszelf Hypnose aanleren vanuit boeken is dat de misvatting zou kunnen ontstaan dat Hypnose niet werkt zoals men beweert, enkel en alleen, omdat men de zo nodige experimenten niet correct heeft weten uit te voeren.

De raad die wij jullie meegeven, is dat als je Hypnose echt tot zijn recht wil laten komen, dat je dit aanleert bij erkende Hypnose-trainers, tijdens erkende Hypnose-opleidingen. Zij die het wensen kunnen daarna tijdens InOefenMomenten deze vaardigheden verder onderhouden, verder ontwikkelen, verder verfijnen, verder vervolmaken... Hier geven ze feedback, zodat je leermomenten, je leerpunten, je werkpunten... aan de oppervlakte komen, zodat je Hypnose leert toe te passen, op de correcte wijze, zodat jij dit ten volle kan toepassen in jouw privé en professioneel leven.

NIEUW: 'Hypnose KennismakingsWorkshop' & 'Driedaagse: Basisvaardigheden van hypnose', KLIK HIER. De NIEUWe data voor onze opleidingen, trainingen & workshops tot eind juni 2018 staan online, KLIK HIER. De rubriek'ARTIKELS' is geheel updated, KLIK HIER


Zij die met ons aanbod aan NLP-opleidingen wensen kennis te maken, of wensen te ontdekken waarom het belangrijk is om bij ons deze opleidingen te volgen, zien we graag tegemoet tijdens onze avonden: 'Kennismaking met onze opleidingen'Ons NLP-aanbod:

 • Zij die willen ontdekken hoe hun brein en dit van anderen werk zijn welkom om aan de hand van experimenten van dit alles te proeven op onze 'NLP KennismakingsWorkshops'.
 • Een 'NLP Practitioner'-opleiding is enkel het begin van een veranderingsproces, dat je bij aanvang dagelijks dient te voeden, tot het moment dat het een gewoonte geworden is waarbij je van elke gelegenheid weet gebruik te maken om iets te leren, hoe klein ook.
 • Zij die op zoek zijn naar extra gelegenheden, momenten tot inoefenen kunnen gebruik maken van onze 'NLP InOefenMomenten'.
 • Daarna kan je dit alles leren masteren. Een 'NLP Master Practitioner'-opleiding kan dit veranderingsproces enorm versnellen.
 • Voor hen die daarna wensen te leren om dit alles optimaal te integreren tijdens het coachen is er onze 'NLP Coach'-opleiding. Voor zij die hiermee nu reeds willen kennismaken is er onze 'Driedaagse: Basisprincipes van coaching'.

Zij die met ons aanbod aan Hypnose-opleidingen wensen kennis te maken, of wensen te ontdekken waarom het belangrijk is om bij ons deze opleidingen te volgen, zien we graag tegemoet tijdens onze avonden: 'Kennismaking met onze opleidingen'Ons Hypnose-aanbod:

 • Zij die willen ontdekken wat Hypnose is zijn welkom om dit aan de hand van experimenten te komen ontdekken tijdens onze 'Hypnose KennismakingsWorkshops'.
 • Tijdens de driedaagse: 'Basisvaardigheden van hypnose leer je jezelf en anderen veel dieper te ontspannen. Leer je de basisvaardigheden van hypnose. En nog zoveel meer...
 • Tijdens een 'Hypnose Practitioner'-opleiding leer je jezelf beter te focussen? Leer jezelf en anderen veel dieper te ontspannen. Leer je hypnose toepassen bij jezelf en op anderen. Leer je hypnose toe te passen bij gedragsveranderingen. En  nog zoveel meer...
 • Zij die op zoek zijn naar extra gelegenheden, momenten tot inoefenen kunnen gebruik maken van onze 'Hypnose InOefenMomenten'.