Aanbod Hypnose Society of NLP™ Waarvoor staat Hypnose? Wat is Hypnose? Waarin kan Hypnose ons verrijken? Artikels

Zij die met ons aanbod aan Hypnose-opleidingen wensen kennis te maken, of wensen te ontdekken waarom het belangrijk is om bij ons deze opleidingen te volgen, zien we graag tegemoet tijdens onze: 'InfoMomenten'Ons Hypnose-aanbod:

 • Zij die willen ontdekken wat Hypnose is zijn welkom om dit aan de hand van experimenten te komen ontdekken tijdens onze 'Hypnose KennismakingsWorkshops'.
 • Tijdens de driedaagse: 'Basisvaardigheden van hypnose leer je jezelf en anderen veel dieper te ontspannen. Leer je de basisvaardigheden van hypnose. En nog zoveel meer...
 • Tijdens een 'Hypnotic Practitioner'-opleiding leer je jezelf beter te focussen? Leer jezelf en anderen veel dieper te ontspannen. Leer je hypnose toepassen bij jezelf en op anderen. Leer je hypnose toe te passen bij gedragsveranderingen. En  nog zoveel meer...
 • Zij die op zoek zijn naar extra gelegenheden, momenten tot inoefenen kunnen gebruik maken van onze 'Hypnose InOefenMomenten'.

 • Hypnose KennismakingsWorkshop: Ben jij benieuwd naar onze Hypnose-opleidingen? Wil je een dagje komen proeven van Hypnose? Ervaren hoe het werkt en nagaan of dit iets voor jou is? Dan ben je heel hartelijk welkom. Wij geven jou graag een voorsmaakje van wat jou te wachten staat. Op deze dag (van 9u30 tot 17u30) kan je kennismaken met Hypnose. Je krijgt een workshop aangeboden en je kunt vragen stellen aan professionals.
 • Tijdens de driedaagse: ‘Basisvaardigheden van hypnose leer je jezelf en anderen veel dieper te ontspannen. Leer je de basisvaardigheden van hypnose. En nog zoveel meer…
 • Tijdens een ‘Hypnotic Practitioner’-opleiding leer je jezelf beter te focussen? Leer jezelf en anderen veel dieper te ontspannen. Leer je hypnose toepassen bij jezelf en op anderen. Leer je hypnose toe te passen bij gedragsveranderingen. En nog zoveel meer…
 • Hypnose InOefenMoment: Onderzoeken wezen uit dat totale integratie ontstaat bij voldoende herhaling. Het is dus van kapitaal belang om jouw Hypnose vaardigheden te onderhouden, door ze regelmatig te blijven herhalen. Deze ‘Hypnose InOefenMomenten’ bieden jou deze gelegenheid. Denk daarom, om al voor je opkomst naar zo’n ‘Hypnose InOefenMoment’, zeer goed na over welke vaardigheden jij tijdens dit moment verder wilt inoefenen. Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven is verplicht, en dit ten laatste 48 uur voor aanvang!
 • InfoMoment: Wij organiseren regelmatig een infomoment voor onze opleidigingen. Dit InfoMoment is geheel vrijblijvend. We verwelkomen jullie met een drankje. Jullie kunnen kennismaking met onze trainers. We hebben het over commitment dat we van onze deelnemers verwachten. Jullie hebben de mogelijkheid tot het stellen van vragen. En er is de mogelijkheid tot inschrijven. Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven is verplicht!

‘Zou Hypnose dan toch werken?’ door Marleen Devisch

Ik vind Hypnose heel boeiend, maar nog steeds een beetje raar. Ik sluit het steeds meer in de armen. De werking ervan verbaast mij steeds weer, steeds meer. Eigenzinnig als ik ben, blijf ik heel kritisch. De werkelijkheid echter heeft mijn weerstand opnieuw ingehaald en ruimschoots voorbijgestoken. Zou Hypnose dan toch werken? 🙂

Suggesties‘, zoals het woord zelf suggereert, is het overbrengen van een gedachte, een idee dewelke niet rechtstreeks, dus ‘indirect’, uitgesproken wordt. Via ‘indirecte suggesties’ brengen we iets in gedachten, in zicht, met als doel inzichten tot stand te brengen.

M.a.w. ‘indirecte suggesties‘ zijn geen ‘direct’ gestelde uit te voeren opdrachten, mantra’s of veronderstellingen (lees: datgene waarvan we weten dat het niet waar is, doch waarvan we tegen onszelf zeggen dat het waar is, waarbij we geen actie ondernemen, denkende dat als we onszelf dat alles lang genoeg wijsmaken, voorliegen… dat alles zich ook daadwerkelijk zal manifesteren in ons leven, toch?)

Directe suggesties‘ leiden gemakkelijk tot weerstand. ‘Directe suggesties’ zijn eigenlijk zeer duidelijk op te volgen opdrachten, instructies… die door iedereen op dezelfde wijze begrepen worden. Er is hier totaal geen ruimte om zelf in te vullen. Je dient ze enkel te gehoorzamen. Zij die deze ‘indirecte suggesties’ te autoritair vinden klinken, verwerpen ze. Ze komen steeds autoritair tot veelal te autoritair over. ‘Directe suggesties’ worden gebruikt tijdens ‘directe hypnose’. Hier staat de aanhoorder veelal onvoldoende centraal. Doch sommige mensen hebben hiervoor een voorkeur. Zij houden wellicht ook veel meer van autoritaire beroepen dan ikzelf, waarbij aan hun brein overduidelijke instructies op directe wijze word gegeven om zo exact mogelijk op te volgen, veelal opgelegd door hun meerdere. En ook dat is geheel ok.

 • directe suggesties:
  • Sluit ogen.
  • Ga in trance.
  • Volg mijn stem.
  • Stop met roken.
  • Vanaf nu sta je vooraan zelfverzekerder.
  • Vanaf nu eet je geen chocoladekoekjes meer.
  • Wanneer je vanaf nu vooraan staat voel jij je zelfverzekerder.
 • indirecte suggesties:
  • Wanneer je vooraan staat, zou je kunnen bemerken dat je je reeds zelfverzekerder voelt.

Telkens wanneer we vanaf nu spreken over ‘suggesties’, bedoelen we ‘indirecte suggesties‘ omdat volgens Milton Erickson ‘effectieve hypnotische suggestie’ steeds ‘indirecte suggesties’ zijn, die zodanig vaag zijn, dat het de aanhoorder alle ruimte laat om de ontbrekende puzzelstukjes zelf in te vullen… vertrekkende van zijn kaart van de wereld, van wat zijn onbewuste reeds begrijpen kan, ook al kan zijn bewuste dit alles nog niet begrijpen. ‘Indirecte suggesties’ worden gebruikt tijdens ‘indirecte hypnose’. En hierin kan ik mezelf samen met vele anderen geheel terugvinden. En ook dit is geheel ok.

Kan je je Hypnose eigen maken door er boeken over te lezen?

Tot op zekere hoogte kan je Hypnose-kennis opdoen en kan je jezelf Hypnose aanleren om sommige Hypnose inducties, verdiepingen… te leren uitvoeren, enkel en alleen door het lezen van relevante en degelijke boeken over Hypnose. Voor velen die deze weg bewandelen blijft het enkel bij boekenkennis.

Hypnose is een aan te leren vaardigheid die je je eigen maakt door te doen, te doen, en nog eens te doen. Dit komt enkel tot zijn recht wanneer je dit jezelf in de praktijk aanleert.

De valkuil die ontstaat wanneer we onszelf Hypnose aanleren vanuit boeken is dat de misvatting zou kunnen ontstaan dat Hypnose niet werkt zoals men beweert, enkel en alleen, omdat men de zo nodige experimenten niet correct heeft weten uit te voeren.

De raad die wij jullie meegeven, is dat als je Hypnose echt tot zijn recht wil laten komen, dat je dit aanleert bij erkende Hypnose-trainers, tijdens erkende Hypnose-opleidingen. Zij die het wensen kunnen daarna tijdens InOefenMomenten deze vaardigheden verder onderhouden, verder ontwikkelen, verder verfijnen, verder vervolmaken… Hier geven ze feedback, zodat je leermomenten, je leerpunten, je werkpunten… aan de oppervlakte komen, zodat je Hypnose leert toe te passen, op de correcte wijze, zodat jij dit ten volle kan toepassen in jouw privé en professioneel leven.

'de Groeiacademie' is aangesloten bij de internationale Society of Neuro Linguistic Programming™

'de Groeiacademie' wordt erkend als NLP Training Instituut in België door de internationale Society of Neuro Linguistic Programming™

'Alex Peeters' is als Licensed Trainer of NLP™ terug te vinden in Database of Licensed Trainers of Neuro-Linguistic Programming™, KLIK HIER

'Marleen Devisch' is als Licensed Trainer of NLP™ terug te vinden in Database of Licensed Trainers of Neuro-Linguistic Programming™, KLIK HIER

'Marleen Devisch' is als Licensed NLP Coaching Trainer™ terug te vinden in Database of Licensed NLP Coaching Trainers™, KLIK HIER


Society of NLP

De Society of NLP™, opgericht door Dr. Richard Bandler in 1978, is de oudste en wereldwijd de grootste organisatie voor NLP in de wereld. Zij werd opgericht met als doel kwaliteitscontrole uit te oefenen over de training programma's en diensten die het model van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP™) vertegenwoordigen.

Dr. Richard Bandler en John La Valle zijn, ondersteund door Kathleen La Valle, actief met het ontwikkelen van NLP en met het opleiden van nieuwe NLP Practitioners, Master Practitioners en NLP trainers. De manier waarop Richard NLP onderwijst is in de loop der jaren verder ontwikkeld naar 'hoe eenvoudiger, hoe beter'.

De Society of NLP™ geeft de certificaten centraal uit. Alle certificaten zijn daarom ook mede-ondertekend door Dr. Richard Bandler, mede grondlegger van NLP™ en door John La Valle, voorzitter van de Society of NLP™. Onderstaand logo en zegel duidt op certificatie door de Society of NLP™. Je zal deze veelal terug vinden op de NLP Training Instituten goedgekeurd door Dr. Richard Bandler en de Society of NLP™.

Society of NLP


Dr. Richard Bandler en Alex PeetersDr. Richard Bandler en Marleen Devisch
'Picture with Dr. Richard Bandler used with the express written permission of John La Valle.'

John La Valle en Marleen DevischJohn La Valle en Marleen DevischJohn La Valle en Alex Peeters
'Picture with John La Valle used with the express written permission of John La Valle.'

Kathleen La Valle, Marleen Devisch & Alex Peeters
'Picture with Kathleen La Valle used with the express written permission of John La Valle.'

Waarvoor staat Hypnose?

Trance is elke toestand (state of mind) die zich bevind tussen klaarwakker zijn en diep slapen. Deze toestand kenmerkt zich o.a. door een scherpzinniger be­wustzijn, een ver­hoogde staat van ontspanning, tot diepe ontspanning, waar het bewustzijn anders kri­tisch is ten opzichte van verandering, nieuwe ideeën, conditioneringen en suggesties… waardoor je hiervoor meer openstaat, zodat deze gemakkelijker geïntroduceerd wor­den aan het onderbewuste. Het gaat van enorm energieke-, via ontspannings- tot slaapachtige trances. In trance blijf je je totaal bewust van wat er rondom jou heen gebeurt! Trance heeft als doel om los te komen van jouw uitwendige realiteit (omgeving) om geheel op te gaan in jouw innerlijke realiteit (leefwereld). Suggesties, in trance, doorgegeven aan iemands onderbewustzijn worden onmiddellijk verwerkt. Suggesties doorgegeven aan iemands bewustzijn worden veelal niet verwerkt. Je zou kunnen zeggen dat het bewuste zich automatisch weet te dissociëren ten opzichte van de emotionele lading die bewust geassocieerd kritisch zijn met zich mee­brengt, waardoor men te pas en te onpas, het zichzelf onnodig moeilijk tot onmogelijk maakt te doen wat we echt wensen te doen, te bereiken wat we echt wensen te bereiken.

Liefde kan je omschrijven als een universeel herkenbaar gevoel. Bij trance kan je dit niet.

De hypnotherapeut (de coach) is de persoon die iemand anders (de coachee) zal begeleiden naar trance. Dit proces van het begeleiden noemen we hypnose. Meditatie is o.a. een ander proces om iemand in een slaapachtige trance te brengen. Hypnose richt de aandacht naar binnen. Het is een staat van bewustzijn. Hypnose omvat een proces: de inductie en de deductie. De inductie is het kunstmatig opwekken van de trance met behoudt van je vrije wil met een helder bewustzijn. De deductie is het beëindigen van de eerder kunstmatig opgewekte trance. De hypnotherapeut zijn werkterrein bevind zich tussen de inductie en de deductie. Hier zal het veranderingswerk plaatsvinden.

Wat is Hypnose?

Dagdagelijkse voorbeelden van alledaagse trances:

 • in de flow,
 • autorijden,
 • diepe ontspanning,
 • dvd, film, tv… kijken,
 • spannend boek lezen,
 • dagdromen, verzinken in gedachten…

Wat men onterecht over trance durft te zeggen:

 • Trance werkt niet, bestaat niet en is gevaarlijk!
 • Dat men onder trance is. Echter men is in trance. Onder suggereert ten onrechte dat met onder invloed is van iets, waardoor men weerstand kan opwekken.

Wat men onterecht over hypnose durft te zeggen:

 • Hypnose werkt niet, bestaat niet en is gevaarlijk!
 • Hypnose is eigenlijk een synoniem voor slapen!
 • Je verliest er de controle over jezelf!
 • Mij kun je onmogelijk hypnotiseren!
 • Je kan er voor de rest van leven inblijven!
 • Je deelt er je diepste (verborgen) geheimen!
 • Enkel zwakke persoonlijkheden zijn te hypnotiseren!
 • Je bent zodanig weg dat je je totaal niets meer herinneringen kan!
 • De hypnotiseur heeft jou geheel onder zijn controle! Dat de hypnotiseur je daar gaat laten rondlopen als een blaffende hond, een kakelende kip of dat ze je op de één of andere manier, nog veel idioter gaat weten te gedragen dan wat reeds het geval was.

Waarin kan Hypnose ons verrijken?

Verschillende groepen van problemen vergen verschillende wijzen van aanpak om dit probleem op te lossen. Sommige via zelfhypnose, andere via coaching, hypnotherapie… Hypnose is o.a. inzetbaar bij:
1. Angsten & fobieën verhelpen.
2. Emoties.
3. Diepe trance identificatie.
4. Gedrag aanpakken, veranderen, installeren.
5. Hallucinaties.
6. Innerlijke conflicten.
7. Jeugdtrauma’s
8. Overgevoeligheid (hyperesthesia).
9. Overtuigingen veranderen van overtuigingen.
10. Persoonlijke ontwikkeling.
11. Pijncontrole (anesthesie) & pijnbestrijding.
12. Psychose en depressie.
13. Slaapproblemen aanpakken.
14. Stoppen met: emo-eten, drinken, roken, spelen…
15. Tijdsdistortie.
16. Tijdregressie.
17. Trauma’s.
18. Zelfhypnose.

Veel mensen zijn goed in het bedenken van ideeën. Veel van die ideeën stranden, zoals onze voornemens met Nieuwjaar. We zijn er allemaal keien in: goede ...
Verder Lezen
Invullen voor een ander: een grote valstrik in communicatie
In communicatie gaan we er heel snel van uit dat de ander ons begrijpt. We verwachten dat de ander dezelfde betekenis geeft aan onze woorden dan ...
Verder Lezen
Dit artikel staat in't teken van verandering binnen 'de Groeiacademie'. De laatste weken heeft onze website zijn eerste veranderingsfase ondergaan. Gedurende het nieuwe academiejaar 2017-2018 volgen er nog meerdere. Onze site ...
Verder Lezen
Shit happens...
Shit happens. En je hebt over wat je kan, zal, gaat overkomen (lees de: de inhoud ervan) tijdens deze shit, veelal te weinig tot geen controle, ...
Verder Lezen
The 'Tiptronic anchor'
Useful to switch more easily, fluently and faster between different depths of trance. We all know a 'chain of anchors'. When after installing a 'chain of ...
Verder Lezen
Wat zijn suggesties?
'Suggesties', zoals het woord zelf suggereert, is het overbrengen van een gedachte, een idee dewelke niet rechtstreeks, dus 'indirect', uitgesproken wordt. Via 'indirecte suggesties' brengen we ...
Verder Lezen
Mijn brein, een kleurrijk en leerrijk paradijs!
Ik wist reeds dat mijn brein een kleurrijk en leerrijk paradijs in wording is. Een zeer prachtige film die ik onlangs bekeek beaamde dit meermaals voor mij.  ...
Verder Lezen
Waar is het kind in jou?
Op deze momenten waarop we het leven te serieus nemen, laat staan dat we te serieus geworden zijn, sterft het kind in ons, en durft dat ...
Verder Lezen
Het 'Tiptronic anker'
Inzetbaar om gemakkelijker, vloeiender en sneller te schakelen tussen verschillende dieptes van trance. Een 'keten van ankers' kennen we allemaal. Wanneer na installatie van deze 'keten ...
Verder Lezen
Is jouw software (voldoende) up-to-date?
Zo nu en dan update, upgrade, fine-tune... ik zowel mijn pc, laptop, tablet, iPhone... Ik durf me te ergeren aan bugs (lees: fouten aanwezig in de software ...
Verder Lezen
Aan het laden...


Zij die met ons aanbod aan NLP-opleidingen wensen kennis te maken, of wensen te ontdekken waarom het belangrijk is om bij ons deze opleidingen te volgen, zien we graag tegemoet tijdens onze: 'InfoMomenten'Ons NLP-aanbod:

 • Zij die willen ontdekken hoe hun brein en dit van anderen werk zijn welkom om aan de hand van experimenten van dit alles te proeven op onze 'NLP KennismakingsWorkshops'.
 • Een 'NLP Practitioner'-opleiding is enkel het begin van een veranderingsproces, dat je bij aanvang dagelijks dient te voeden, tot het moment dat het een gewoonte geworden is waarbij je van elke gelegenheid weet gebruik te maken om iets te leren, hoe klein ook.
 • Zij die op zoek zijn naar extra gelegenheden, momenten tot inoefenen kunnen gebruik maken van onze 'NLP InOefenMomenten'.
 • Daarna kan je dit alles leren masteren. Een 'NLP Master Practitioner'-opleiding kan dit veranderingsproces enorm versnellen.
 • Voor hen die daarna wensen te leren om dit alles optimaal te integreren tijdens het coachen is er onze 'NLP Coach'-opleiding. Voor zij die hiermee nu reeds willen kennismaken is er onze 'Driedaagse: Basisprincipes van coaching'.

Zij die met ons aanbod aan Hypnose-opleidingen wensen kennis te maken, of wensen te ontdekken waarom het belangrijk is om bij ons deze opleidingen te volgen, zien we graag tegemoet tijdens onze: 'InfoMomenten'Ons Hypnose-aanbod:

 • Zij die willen ontdekken wat Hypnose is zijn welkom om dit aan de hand van experimenten te komen ontdekken tijdens onze 'Hypnose KennismakingsWorkshops'.
 • Tijdens de driedaagse: 'Basisvaardigheden van hypnose leer je jezelf en anderen veel dieper te ontspannen. Leer je de basisvaardigheden van hypnose. En nog zoveel meer...
 • Tijdens een 'Hypnotic Practitioner'-opleiding leer je jezelf beter te focussen? Leer jezelf en anderen veel dieper te ontspannen. Leer je hypnose toepassen bij jezelf en op anderen. Leer je hypnose toe te passen bij gedragsveranderingen. En  nog zoveel meer...
 • Zij die op zoek zijn naar extra gelegenheden, momenten tot inoefenen kunnen gebruik maken van onze 'Hypnose InOefenMomenten'.

 

Print Friendly, PDF & Email