Wij staan voor praktische en oplossingsgerichte communicatie opleidingen & topcoachopleiding. Inzetbaar bij communicatie, motivatie, verandering, persoonlijke groei, (team)coaching, de juiste persoon op de juiste plaats… En een uniek mentoringsprogramma.

Resultaatgericht communiceren en samenwerken Coachopleiding GROEI ACADEMIE

Leer resultaatgericht communiceren en samenwerken.

NLP is de studie van succesvol gedrag. Je NLP eigen maken (aanleren en dagelijks toepassen) in je dagdagelijks leven, wat zal leiden tot het stellen van juistere vragen, het verkrijgen van veel meer inzicht in anderen en tot communiceren met meer impact.

NLP is een communicatietool die jouw communicatie kan optimaliseren, en dit in elk terrein van jouw leven, dus ook op de werkvloer. En met NLP kan je jouw gedrag in die richting sturen die jij wilt, doch waar iedereen uit jouw omgeving baat bij heeft.

En NLP is een methodologie achter een reeks succesvolle technieken en hulpmiddelen om beter te communiceren. Een toolbox die verandering op een gemakkelijke en snelle manier mogelijk maakt. Zowel privé als in je bedrijf of organisatie leer je met NLP de juiste vragen stellen, snel een goed contact opbouwen met anderen, jouw communicatie versterken, grip krijgen op je emoties, je gedrag veranderen, je levenskwaliteit verhogen, een positieve klantbeleving creëren, en nog veel meer. En dit alles op zo'n manier waar iedereen baat bij heeft. NLP is enorm efficiënt en effectief, eenvoudig toe te passen. Een hele grote troef voor bedrijven en organisaties in de 21ste eeuw, waar alles voortdurend in beweging is.

En NLP is een bewustmaker die je leert welke waarden, overtuigingen, processen, patronen, gedragingen... die jouw gedrag, gewenst en ongewenst, in het hier en nu aansturen, zodat je hier invloed op kan uitoefenen door ander gedrag in te zetten. Je leert jouw eigen subjectieve werkelijkheid van de wereld te begrijpen. Je leert de regie te nemen over deze werkelijkheid: 'meer grip op je emoties, je gevoelen en je gedachten... waardoor jouw gedachten, reacties en gedrag zich optimaliseren.'

En NLP is een attitude, een levenshouding, die je leert dingen te bereiken vanuit nieuwsgierigheid, waar durven experimenteren een must is.

En met NLP wordt het op de werkvoer makkelijker om jezelf en jouw medewerkers te motiveren, om een team te laten samenwerken, om de samenwerking tussen teams te bevorderen, om veranderingsprocessen te begeleiden, om te bepalen welke persoon op de juiste plaats zit voor een bepaalde functie of in een gemeenschappelijke functie. NLP helpt persoonlijk leiderschap optimaliseren, laat medewerkers effectiever functioneren, leert mensen om zich beter op elkaar af te stemmen, creëert succesvolle communicatie en veel minder miscommunicatie. En met NLP als toolbox worden doelen gerealiseerd. NLP is een uitstekende toolbox om mensen te coachen, zowel individueel als in team.

BRENG ME NAAR DE OPLEIDINGEN

Alle zaken op een Rijtje - de Groeiacademie.

  • met NLP wordt het makkelijker om jezelf en jouw medewerkers te motiveren, om een team te laten samenwerken, om de samenwerking tussen teams te bevorderen, om veranderingsprocessen te begeleiden, om te bepalen welke persoon op de juiste plaats zit voor een bepaalde functie of in een gemeenschappelijke functie,
  • NLP helpt persoonlijk leiderschap optimaliseren, laat medewerkers effectiever functioneren, leert mensen om zich beter op elkaar af te stemmen, creëert succesvolle communicatie en veel minder miscommunicatie,
  • met NLP als toolbox worden doelen gerealiseerd,
  • NLP is een uitstekende toolbox om mensen te coachen, zowel individueel als in team. NLP-coaching is een vorm van coaching die inspeelt op de noden van mensen en bedrijven van de 21ste eeuw

BRENG ME NAAR DE OPLEIDINGEN

Velen kennen het van horen zeggen. Of van ergens te lezen.

Dit verhaal ongeveer 40 jaar geleden. Een wetenschapper, Bateson, zat met enkele prangende vragen:

- Hoe komt het dat bepaalde psychotherapeuten in relatief korte tijd zo'n goede resultaten boeken bij hun cliënten en andere therapeuten niet?

- Wat doen deze succesvolle therapeuten anders dan de anderen?

- En hoe kunnen wij die vaardigheden leren?

Uit het onderzoek dat uit deze vragen voortvloeide, kwamen een reeks modellen tot stand, die de naam NLP hebben gekregen. N staat voor 'Neuro'. NLP buigt zich over de vraag hoe wij informatie verwerken in ons brein. Het gaat niet zozeer om de inhoud ervan, wel om wat we met de inhoud van een ervaring doen in onze hersenen. L staat voor 'Linguïstisch'. Taal dus. Taal hebben we nodig om ons uit te drukken. Taal heeft invloed op ons denken. Denken heeft invloed op onze taal. Taal is krachtig als instrument om ons denken te sturen. P staat voor 'Programmeren'. De informatie die wij in onze hersenen opslaan, belanden niet zomaar op één hoop. Er zitten systemen in, die we programma's zouden kunnen  noemen. Sommige van  die systemen helpen ons, andere hinderen ons in de weg die we in ons leven willen bewandelen. NLP houdt zich bezig met deze drie processen.

NLP gaat over "leren hoe je brein werkt". Waarom zou je dit moeten leren? Wat is het nut hiervan?

Zou jouw leven er beter uitzien als je je gemakkelijker door bepaalde moeilijkheden zou heen slaan? Als je geen last zou hebben van angst of weerstand om die dingen te doen die je graag wilt doen? Als je een negatieve stemming in jezelf zou kunnen ombuigen? Als je de lading van negatieve herinneringen zou kunnen terugschroeven naar een intensiteit waar je geen last meer van hebt? Als datgene wat je zou willen zeggen, ook datgene is wat je echt zegt? Als je zou weten hoe je je beter kunt afstemmen op anderen, zodat jullie elkaar beter begrijpen? Als je sneller conflicten zou kunnen oplossen? Als je zou weten waar je naartoe wilt in je leven en daar ook echt geraakt? Als je meer zou kunnen genieten van het leven? Als...?

De wereld waarin we nu leven is een ingewikkelde wereld. De technologie groeit met een snelheid die niet meer te volgen is. We worden overspoeld met mogelijkheden, die ons leven makkelijker zouden moeten maken. We leven in een maatschappij vol kansen. Toch zijn er nog nooit zoveel mensen ziek en depressief geweest als in deze tijd. We hebben  nood aan vaardigheden, aan de best mogelijke vaardigheden en hulpmiddelen, die ons kunnen ondersteunen in deze wereld, waar zoveel op ons afkomt, waar zoveel prikkels ons dagelijks bereiken. Wat ook ons beroep of onze positie is in dit leven, wat we ook doen, wie we ook zijn, we hebben die vaardigheden allemaal nodig, op de één of andere manier.

Zodat we innerlijk vrijer worden. Zodat we de keuzes die we maken, beter kunnen sturen in plaats van ons te laten sturen door het overweldigende aanbod dat er is en door de bedreigingen die boven ons hoofd lijken te hangen. Zodat we gelukkig kunnen zijn en kunnen genieten van de vele mooie kansen die elke dag ons hoe dan ook biedt. Zodat we beter bestand zijn tegen moeilijke situaties. Zodat...

Dat is wat NLP doet, niet meer en niet minder. Het biedt jou de best mogelijke tools om als mens te groeien in innerlijke vrijheid en geluk, in de woelige tijden waarin we momenteel leven.

BRENG ME NAAR DE OPLEIDINGEN

Deze blogtekst is geïnspireerd door de hiernavolgende video: 'Interview with Master Trainer Kathleen La Valle May 2012':

NLP is de afkorting van Neuro Linguïstisch Programmeren. In NLP gaat het niet om de inhoud van je verhaal, maar om wat je met dat verhaal gedaan hebt in je hoofd. Je hebt het ergens in je brein opgeslagen. De manier waarop je dit hebt gedaan, bepaalt of jouw gedachten en gevoelens hierrond, jou vooruithelpen in je leven of niet. Voor heel wat mensen is het vreemd dat ze hun verhaal niet hoeven te vertellen in een NLP training. Het is even wennen. Aan het einde van de rit ondervinden ze dat het heel makkelijk is om niet telkens te moeten vertellen wat er in hun leven is gebeurd, hoe ze zich daarbij voelen, enzovoort.

NLP draait heel sterk rond het verwerken van informatie. Er komt de hele dag door informatie binnen in ons hoofd. Via onze vijf zintuigen krijgen we van alles binnen: we horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Die informatie wordt gefilterd: we laten dingen weg, we vervormen informatie en we veralgemenen. De manier waarop we filteren, is voor elke mens uniek. De gefilterde informatie komt ons brein binnen en verbindt zich met wat er al zit aan herinneringen, ervaringen en dergelijke. Dit zorgt ervoor dat we betekenis geven aan wat we waarnemen. Van die betekenis maken we een innerlijke voorstelling. Een soort van innerlijke bioscoop is dat, zeg maar. We maken beelden, we voelen van alles, we praten tegen onszelf… Deze innerlijke ‘films’ spelen we de hele dag door af in ons hoofd. Soms zijn het echte flutfilms, die ons geen sikkepit vooruit helpen. De film met als titel:  ‘ik ben een grote nul’ bijvoorbeeld. Ze speelt zich af in ons hoofd en als ze ten einde is, begint ze opnieuw. Net zoals een filmpje in een museum. Het herhaalt zich eindeloos.

De kracht van NLP is dat we deze innerlijke voorstellingen kunnen ombuigen tot ‘films’ die ons vooruithelpen. Op die manier spelen er zich heel andere dingen af in je hoofd. Want waarom jezelf blijven pesten met dezelfde negatieve gedachtegang? Wat levert dit jou op? Je kunt beter naar je problemen kijken als je in een goed gevoel zit dan als je in een slecht gevoel zit. In NLP leer je je stemming ombuigen.

BRENG ME NAAR DE OPLEIDINGEN

 

NLP bestaat uit drie woorden:

  • NEURO: dit gaat over heel het traject dat informatie aflegt in ons hoofd van het moment dat onze zintuigen het oppikken
  • LINGUÏSTISCH: we hebben taal nodig om met die informatie in ons hoofd aan de slag te gaan. Binnen NLP gebruiken we heel veel taal en leren we taal ook heel precies inzetten in onze communicatie
  • PROGRAMMEREN: dit woord doet sommigen wat terugdeinzen. We zijn toch geen computers? Neen, dat zijn we niet. Toch lijkt ons brein er een beetje op. Alle ervaringen die we opdoen, zitten in ons hoofd niet zomaar op één hoop. Ze zijn geordend. Ze vormen systemen. Programma’s, zo je wil. Die systemen helpen ons vooruit in ons leven, remmen ons af of blokkeren ons. In de twee laatste gevallen helpt NLP jou om die systemen te ‘herprogrammeren’, zodat ze omgebogen worden tot helpende systemen.

NLP gaat over communicatie. Communicatie met jezelf en met anderen. Communicatie met onszelf wordt vaak onderschat. We vinden het niet zo belangrijk, wat we de hele dag door tegen onszelf zeggen. We onderschatten de impact ervan.

Voor mij is NLP een grote koffer vol mogelijkheden die ik kan inzetten om mijn leven prettiger en vrijer te maken. Het bevat een schat aan tools, die jou helpen om jouw keuzemogelijkheden op welk levensgebied dan ook, te vergroten.

BRENG ME NAAR DE OPLEIDINGEN

 

Kan je je NLP eigen maken door er boeken over te lezen?

Tot op zekere hoogte kan je NLP-kennis opdoen en kan je jezelf NLP aanleren om sommige NLP interventietechnieken te leren uitvoeren, enkel en alleen door het lezen van relevante en degelijke boeken over NLP. Voor velen die deze weg bewandelen blijft het enkel bij boekenkennis.

NLP is een aan te leren vaardigheid die je je eigen maakt door te doen, te doen, en nog eens te doen. Dit komt enkel tot zijn recht wanneer je dit jezelf in de praktijk aanleert.

De valkuil die ontstaat wanneer we onszelf NLP aanleren vanuit boeken, is dat de misvatting zou kunnen ontstaan dat NLP niet werkt zoals men beweert, enkel en alleen, omdat men de zo nodige experimenten niet correct heeft weten uit te voeren.

De raad die wij jullie meegeven, is dat als je NLP echt tot zijn recht wil laten komen, dat je dit aanleert bij erkende NLP-trainers, tijdens erkende NLP-opleidingen. Zij die het wensen kunnen daarna tijdens InOefenMomenten deze vaardigheden verder onderhouden, verder ontwikkelen, verder verfijnen, verder vervolmaken… Hier geven ze feedback, zodat je leermomenten, je leerpunten, je werkpunten… aan de oppervlakte komen, zodat je NLP leert toe te passen, op de correcte wijze, zodat jij dit ten volle kan toepassen in jouw privé en professioneel leven.

BRENG ME NAAR DE OPLEIDINGEN

Word zelf NLP-coach dankzij ons trainingsprogramma.

De wereld heeft nood aan degelijke, professionele coaches. NLP heeft de tools die in coaching vaak ontbreken. De coachingwereld zoals ze op vandaag is, heeft nood aan NLP. Mensen worden kritischer en verlangen efficiënte hulp van een coach. Coaching in de 21ste eeuw zal steeds meer professionalisme vragen. NLP kan daarin een cruciale rol spelen.

BRENG ME NAAR DEZE OPLEIDING

 

Als je dit lijstje leest en binnenlaat en er grondig bij stilstaat, dan kan je je afvragen: wat is dat in mensen, dat ze zo gedreven zijn om zichzelf te ontplooien?

Ik weet het, dit is een vrij filosofische vraag. Het zal wel in mijn genen zitten…

We hebben blijkbaar ‘iets’ in ons dat ons drijft. Leven. We willen leven. En die ‘oerkracht’ om te leven, is overal in en rondom ons aanwezig. Kijk naar kunst, naar de natuur, naar kinderen, naar hoe we terug rechtkrabbelen als het leven ons even tegen de grond geslagen heeft… We kunnen als het ware niet anders. Het zit in onze natuur.

BRENG ME NAAR DEZE OPLEIDING

 

Dit alles doet mij zeggen: coaching geven aan mensen heeft een ‘groter plaatje’. Als coach ben je bezig met die concrete mens op dat concrete moment. Tegelijkertijd is die ene mens een schakel in een grotere ketting en die ketting is op zich dan weer schakel in een nog grotere ketting. En uiteindelijk komen we uit bij de oneindigheid van het heelal en bij het mysterie van het Leven.

Om je werk als coach te kunnen doen, is er een diepe en blijvende motivatie nodig. Coaches die hun werk doen voor het geld of om hun eigen ego te strelen, lopen na verloop van tijd tegen een muur aan. Coaches bij wie hun werk met mensen in een ruimere bedding ligt, in een ware passie voor mensen, in een oprecht verlangen om het beste uit mensen te halen en, in het verlengde daarvan, hun steentje bij te dragen aan een beter leven op deze aardkloot, die coaches zie je openbloeien.

Het is één van onze stokpaardjes als mentor, peilen naar de diepere beweegredenen van startende coaches. Mentoring. We love it!

Aan alle coaches die dit lezen: wat is jouw diepste motivatie om coaching te doen? Laat het ons weten!

 

BRENG ME NAAR DEZE OPLEIDING

Wat ging er aan ons bedrijf vooraf?

De GROEI ACADEMIE is niet uit het niets ontstaan. Het heeft vorm gekregen vanuit het samengaan van de ervaring van twee mensen: Alex Peeters en Marleen Devisch.

* Het verleden van Marleen in de sociale sector en het verleden van Alex in de ICT, zorgen ervoor dat zij mensen van vele 'werelden' bereiken en samenbrengen. Beiden houden van uitdagingen. Dit zorgt ervoor dat ze steeds op zoek zijn naar verdere groeimogelijkheden voor de mensen die hen om hulp vragen en voor de trainingen en opleidingen die ze geven. Elke training die ze geven, wordt na afloop grondig geëvalueerd en bijgestuurd. Alex en Marleen bewegen zich met gemak tussen mensen, zowel uit de ICT, als uit de wereld van het onderwijs, de non-profitsector, en vele andere.

* Marleen startte haar loopbaan als logopediste. Haar doelgroep besloeg alle leeftijdscategorieën: van kleuters tot bejaarden en dat voor zowel stemproblemen, taal- en spraakproblemen als leerproblemen. Haar kennis rond taal en stem, is een zeer grote troef binnen de NLP-vorming, waar alles draait rond communicatie en zowel stem als taal een belangrijke rol spelen. In haar loopbaan als logopediste heeft Marleen heel veel geduld leren opbouwen. Haar geloof in de kracht van mensen is vrij groot. Ze deinst niet terug voor een uitdaging of om gestretcht te worden. Marleen gaat door, daar waar anderen het opgeven en tot er resultaat is. In haar latere werk als vormingswerker, werd Marleen een creatieve duizendpoot genoemd. Ook binnen dit werkveld werkte ze met mensen uit alle lagen en domeinen van de maatschappij. Marleen verstaat de kunst om helemaal op maat van mensen en groepen te werken. Klassiek psychologisch geschoold, waarin ze nog steeds een soliede basis vindt, gaat ze toch steeds weer op zoek naar nieuwe en betere invalshoeken en methodes om mensen te helpen. Marleen heeft ettelijke trainingen zelf gemaakt, ook voor anderen. Ze heeft coachingopleidingen gegeven en is mentor geweest voor coaches in diverse instituten. Marleen is een ervaren teamcoach. Ze is facilitator op beleidsniveau voor verschillende organisaties. Via denkdagen helpt ze groepen om hun beleid op korte en op lange termijn vast te leggen. Ze coördineert ook het proces van het omzetten van een beleid in de praktijk. Marleen is vaak woordvoerder om goed of slecht nieuws over te brengen aan teams binnen een organisatie.

* Alex heeft een verleden in de ICT. In zijn vakgebied werd hij uitgedaagd om aan 'reverse engineering' te doen: bij gebrek aan 'de handleiding', de blauwdruk, het ontwerp, de bouwplannen... vertrok hij van het eindresultaat, tot hij het bouwplan, het ontwerp gereconstrueerd had. Deze ervaring helpt hem nu om 'de handleiding' van mensen snel en efficiënt te achterhalen. Zijn grootste uitdaging vond Alex in het oplossen van problemen, daar waar anderen afgehaakt hadden. Het feit dat Alex deel heeft uitgemaakt van een medische privacycommissie, zorgt ervoor dat in de GROEI ACADEMIE de waarde 'ethische correctheid' net iets meer benadrukt wordt dan bij vele anderen. Als wetenschapper, als medewerker in preventiecampagnes, o.a. voor baarmoederhalskanker en als medewerker bij enquêtes voor het 'Nationaal Instituut voor de Statistiek', heeft Alex de juiste vragen die moeten gesteld worden, leren opmaken. Binnen de ICT heeft hij zeer uiteenlopende projecten gedaan, van hardware tot software tot het internet. Om de paar jaar moest hij zich inwerken in materie die soms totaal nieuw voor hem was. Het heeft zijn leergierigheid aangewakkerd en het heeft ervoor gezorgd dat hij in vele subdomeinen van één werkveld een creatief en flexibel expert werd. Om dit te kunnen, moet je over uitstekende leerstrategieën beschikken. Eén van Alex' specialiteiten was om zaken te ontwikkelen die noden van mensen konden opvangen, nog voor die noden aan het licht kwamen.

Transformaties... een paar voor en na foto's aangaande de transformatie van ons pand. Sinds oktober 2018 vinden hier onze opleidingen, trainingen, workshops, lezingen, coachings & mentoring plaats.

Zij die onze opleidingen combineren met hun verblijf in het zo prachtige Brugge, weten waarom!