NLP is een enorm goede manier om je bewuster, vrijer… te worden van de wijze waarop je denkt, doet, ervaart, communiceert…

BrainPower

Je zal ontdekken hoe jouw brein en dat van anderen werkt. Hierdoor maak je beter contact met jezelf, met anderen en leer je jezelf effectiever uitdrukken. En iedereen kan dit leren te doen!

Aanbod Society of NLP™ Waarvoor staat NLP? Wat is NLP? Wanneer ontstaan? Waarin kan NLP ons verrijken? Wie zijn de grondleggers? Evolutie Vooronderstellingen Artikels

Zij die met ons aanbod aan NLP-opleidingen wensen kennis te maken, of wensen te ontdekken waarom het belangrijk is om bij ons deze opleidingen te volgen, zien we graag tegemoet tijdens onze: 'InfoMomenten'Ons NLP-aanbod:

  • Tijdens de driedaagse: 'Introductie tot NLP leer je jezelf en anderen veel dieper te ontspannen. Leer je de basisvaardigheden van hypnose. En nog zoveel meer...
  • Een 'NLP Practitioner'-opleiding is enkel het begin van een veranderingsproces, dat je bij aanvang dagelijks dient te voeden, tot het moment dat het een gewoonte geworden is waarbij je van elke gelegenheid weet gebruik te maken om iets te leren, hoe klein ook.
  • Zij die op zoek zijn naar extra gelegenheden, momenten tot inoefenen kunnen gebruik maken van onze 'InOefenMomenten'.


 • Licensed Practitioner of NLP: Wij bieden het volledige ‘NLP Practioner’-programma aan in 60 leeruren. Je zal ontdekken hoe jouw brein en dat van anderen werkt. Hierdoor maak je beter contact met jezelf en met anderen. Je leert jezelf effectiever uitdrukken. Je kan jezelf en anderen helpen ongewenste gewoonten, emoties en gedrag te veranderen en ze leren om er beter mee om te gaan. En zoveel meer… En… iedereen kan dit leren!
 • Licensed NLP Coach™: Wij bieden het volledige ‘NLP Coach’-programma aan in 60 leeruren. Deze opleiding is het vervolg op de ‘NLP Master Practitioner’-opleiding. Voor iedereen die zich nog verder wil verdiepen en zich nog verder vervolmaken in één van de meest effectieve en efficiënte technologieën binnen het werkgebied van coaching.
 • InOefenMoment: Onderzoeken wezen uit dat totale integratie ontstaat bij voldoende herhaling. Het is dus van kapitaal belang om jouw NLP vaardigheden te onderhouden, door ze regelmatig te blijven herhalen. Deze ‘NLP InOefenMomenten’ bieden jou deze gelegenheid. Denk daarom, om al voor je opkomst naar zo’n ‘NLP InOefenMoment’, zeer goed na over welke vaardigheden jij tijdens dit moment verder wilt inoefenen. Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven is verplicht, en dit ten laatste 48 uur voor aanvang!
 • InfoMoment: Wij organiseren regelmatig een infomoment voor onze opleidigingen. Dit InfoMoment is geheel vrijblijvend. We verwelkomen jullie met een drankje. Jullie kunnen kennismaking met onze trainers. We hebben het over commitment dat we van onze deelnemers verwachten. Jullie hebben de mogelijkheid tot het stellen van vragen. En er is de mogelijkheid tot inschrijven. Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven is verplicht!

De GROEI ACADEMIE is aangesloten bij de internationale Society of Neuro Linguistic Programming™

De GROEI ACADEMIE wordt erkend als NLP Training Instituut in België door de internationale Society of Neuro Linguistic Programming™

'Alex Peeters' is als Licensed Trainer of NLP™ terug te vinden in Database of Licensed Trainers of Neuro-Linguistic Programming™, KLIK HIER

'Marleen Devisch' is als Licensed Trainer of NLP™ terug te vinden in Database of Licensed Trainers of Neuro-Linguistic Programming™, KLIK HIER

'Marleen Devisch' is als Licensed NLP Coaching Trainer™ terug te vinden in Database of Licensed NLP Coaching Trainers™, KLIK HIER


Society of NLP

De Society of NLP™, opgericht door Dr. Richard Bandler in 1978, is de oudste en wereldwijd de grootste organisatie voor NLP in de wereld. Zij werd opgericht met als doel kwaliteitscontrole uit te oefenen over de training programma's en diensten die het model van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP™) vertegenwoordigen.

Dr. Richard Bandler en John La Valle zijn, ondersteund door Kathleen La Valle, actief met het ontwikkelen van NLP en met het opleiden van nieuwe NLP Practitioners, Master Practitioners en NLP trainers. De manier waarop Richard NLP onderwijst is in de loop der jaren verder ontwikkeld naar 'hoe eenvoudiger, hoe beter'.

De Society of NLP™ geeft de certificaten centraal uit. Alle certificaten zijn daarom ook mede-ondertekend door Dr. Richard Bandler, mede grondlegger van NLP™ en door John La Valle, voorzitter van de Society of NLP™. Onderstaand logo en zegel duidt op certificatie door de Society of NLP™. Je zal deze veelal terug vinden op de NLP Training Instituten goedgekeurd door Dr. Richard Bandler en de Society of NLP™.

Society of NLP


Dr. Richard Bandler en Alex PeetersDr. Richard Bandler en Marleen Devisch
'Picture with Dr. Richard Bandler used with the express written permission of John La Valle.'

John La Valle en Marleen DevischJohn La Valle en Marleen DevischJohn La Valle en Alex Peeters
'Picture with John La Valle used with the express written permission of John La Valle.'

Kathleen La Valle, Marleen Devisch & Alex Peeters
'Picture with Kathleen La Valle used with the express written permission of John La Valle.'

Waarvoor staat Neuro-Linguïstisch Programmeren™

NLP is een drieletterwoord:

Neuro: ons brein bestaat uit neurologische verbindingen. Dit stelt ons in staat om informatie op te nemen vanuit de buitenwereld, via onze zin-tuigen. Deze informatie kunnen we verwerken, opslaan. We kunnen eveneens een innerlijke voorstelling maken van wat we in ons brein hebben gestockeerd. Om die innerlijke voorstelling te kunnen maken, gebruiken we eveneens onze zintuigen, maar dan aan de ‘binnenkant’ van ons hoofd.

Linguïstisch: taal is de drager van de informatie die we opnemen. Het is de code waarmee we informatie ‘vervoeren’. Taal is nodig om deze informatie te kunnen ordenen. Met ‘taal’ bedoelen we: verbale en non-verbale taal.

Programmeren: de informatie die we in ons brein opslaan, gooien we niet op één grote hoop. Neen, die informatie zit gestockeerd op een welbepaalde manier, met bepaalde ‘programma’s’, die uniek zijn voor elke persoon. Vanuit deze programma’s handelen wij. Sommige helpen ons, andere niet.

NLP houdt zich bezig met deze drie processen. NLP gaat over de manier waarop we omgaan met ervaringen, niet met de ervaringen zelf.

De taal waarmee we onze innerlijke ‘programma’s’ kunnen omvormen, is de taal van ons onderbewustzijn. Het is voornamelijk met deze taal dat NLP zich bezighoudt.

In elke NLP-training gaan we uit van een aantal aannames. Dit zijn vooronderstellingen, die als kader dienen waarbinnen wordt gewerkt. Het zijn geen absolute waarheden. Ze lijken op axioma’s uit de wiskunde. Ze worden de NLP-basisvooronderstellingen genoemd. Enkele voorbeelden:

 • je kunt niet falen, er is alleen maar feedback: ‘falen’ is een leermoment;
 • achter elk gedrag zit een positieve intentie: ook al is het gedrag niet gepast, wat daaronder schuilt, heeft ergens een positieve intentie;
 • we beschikken over alle hulpmiddelen die we nodig hebben om te kunnen groeien en veranderen: we hebben capaciteiten, ook de capaciteit om te leren. We zijn heel goed uitgerust om verandering te laten gebeuren;
 • de kaart is niet het gebied: van onze omgeving maken we onze eigen ‘kaart’. Die komt niet overeen met de objectieve realiteit;

NLP gaat in essentie over ‘communicatie’: communicatie met onszelf en met anderen.

Het NLP-communicatiemodel leert ons daar meer over:

 • informatie komt via onze zintuigen ons brein binnen:
 • deze informatie wordt daar gefilterd (via weglatingen, vervormingen of veral-gemeningen (generalisaties));
 • deze filters worden onder andere sterk gestuurd door:
 • onze overtuigingen (datgene wat voor ons waar of niet waar, juist of niet juist is);
 • onze waarden (zaken die van groot belang zijn voor ons en die gevormd worden door sterke clusters van overtuigingen);
 • onze metaprogramma’s (denkprogramma’s, van waaruit we handelen) Iedereen heeft alle denkprogramma’s. We gebruiken ze alleen verschillend en niet altijd groeibevorderend. Enkele voorbeelden van metaprogramma’s: weg van of naartoe, gelijke-nissen of verschillen, geheel of detail…
 • de gefilterde informatie ‘landt’ in een poel van reeds verwerkte en opgeslagen informatie in ons brein. Het activeert er bepaalde delen van en het verbindt zich ermee;
 • het resultaat is dat wij ons van dit gebeuren een ‘innerlijke voorstelling’ of ‘innerlijke representatie’ maken. We gebruiken daarvoor verschillende representatiesystemen (visuele, auditieve, kinesthetische, olfactorische, gustatorische). Deze representatie-systemen bestaan uit bouwstenen:
 • de grote bouwstenen zijn onze zintuigen. We noemen ze ook ‘hoofdmodaliteiten’;
 • hoofdmodaliteiten bestaan uit kleinere bouwsteentjes, submo-daliteiten genaamd. Deze bepalen mee de grootte, de vorm, de kleur, de intensiteit… van onze innerlijke voorstelling.
 • Deze innerlijke voorstelling bepaalt sterk de chemie van onze hersenen en bijgevolg onze stemming;
 • Onze gemoedstoestand (die zich ook uit in ons lichaam) heeft invloed op ons gedrag;
 • Gedrag is wat zichtbaar is voor anderen: ons resultaat;
 • En dat resultaat heeft dan weer invloed op de reacties van anderen;
 • Deze reacties zijn de input die wij via onze zintuigen opnemen;
 • En vervolgens begint de cirkel opnieuw.

De ‘communicatiecirkels’ die we op die manier maken in ons hoofd, kunnen ons helpen of net belemmeren of zelfs blokkeren. NLP grijpt in op het niveau van onze innerlijke representaties en alles wat deze representaties tot stand doet komen. Daardoor verandert onze gemoedstoestand en alles wat daarop volgt.

Als je vanuit deze visie kijkt naar de meeste methodes waarmee mensen kunnen geholpen worden, dan is NLP het absolute buitenbeentje. NLP werkt niet met de inhoud van een ervaring, maar met de manier waarop die in ons brein wordt opgeslagen. Verander je dit laatste, dan krijg je een nieuwe manier om met dezelfde ervaring om te gaan, een nieuwe manier om ze te beleven. NLP is een snelle en diepgaande manier om ons perspectief te verschuiven, ten opzichte van welk probleem dan ook.

Onze filters werken in twee richtingen. Enerzijds filteren wij de informatie die van buitenaf op ons afkomt. Anderzijds filteren wij evenzeer de informatie die we zelf naar buiten brengen. Wat we écht willen zeggen (de diepte-structuur) en wat we effectief zeggen (de oppervlaktestructuur), lopen zelden parallel met elkaar. Bijgevolg zijn we niet congruent.

Binnen NLP bestaat een manier om diepte- en oppervlaktestructuur dichter bij elkaar te brengen. Diepte- en oppervlaktestructuur hebben te maken met taalpatronen. Die taalpatronen zitten in bepaalde modellen. Het model dat binnen NLP gebruikt wordt om onuitgesproken informatie boven water te krijgen en om wat iemand zegt, helderder te maken, is het Meta Model. In het Meta Model vind je alle filters die we eerder noemden, terug. Bij elke filter krijg je bepaalde taalpatronen te zien, die je vervolgens kunt doorbreken met welbepaalde vragen. Deze vragen dragen ertoe bij dat de congruentie tussen wat we willen zeggen en wat we effectief naar buiten brengen, groter wordt. Het Meta Model maakt abstracte, vage taal concreter.

Hieronder vind je een schematisch overzicht van de verschillende taalpatronen van het Meta Model.

12

34

Vage informatie helderder maken, is echter niet het enige wat nodig is om mensen vooruit te helpen in hun persoonlijk groeiproces. We hebben het al eerder gezegd: NLP houdt zich bezig met de taal van het onderbewuste. Het is de taal, waarmee we onze weerstanden, onze verdedigingssystemen, kunnen verschalken. Deze taal biedt ruimte om zelf te interpreteren, om zelf in te vullen. Daar waar het Meta Model informatie concreter maakte, is er een ander model van taalpatronen dat de informatie net vaag en abstract houdt: het Milton Model. Het Milton Model wordt gebruikt bij oefeningen waarin mensen in een zeer diepe ontspanning worden gebracht, ook trance genoemd. Deze toestand van diepe ontspanning maakt het makkelijker om verdedigingsmuren te slopen.

Schematisch overzicht van de taalpatronen uit het Milton Model:

5

67

89

We kunnen van het ene taalmodel naar het andere overgaan, van concreet naar abstract en omgekeerd, door middel van ‘chunken’. Bij ‘upchunken’ stel je vragen over het grotere geheel, maak je de dingen abstracter. Bij ‘downchunken’ ga je de dingen concreter maken. Bij ‘lateraal chunken’ blijf je op hetzelfde niveau bewegen en krijg je meer informatie over het onderwerp in kwestie.

Je kunt je afvragen: ‘hoe krijgen we dit alles nu concreet uitgevoerd? Hoe pakken we dit aan?’ Op die vragen krijg je een antwoord als je je gaat verdiepen in het NLP-proces voor verandering.

Dit proces beschrijft heel de beweging van waar je nu staat naar waar je naartoe wilt en op welke manier dit kan gebeuren.

We vertrekken hierbij van de gewenste situatie: ‘Wat wil je?’ We gaan een welgevormd doel formuleren, dat aan een aantal criteria moet beantwoorden:

 • positief geformuleerd en specifiek: het gaat om wat je wél wilt, niet omdat je niet wilt. Als je het vertelt, moet de ander het plaatje mee kunnen maken in zijn of haar hoofd;
 • persoonlijk: je moet er eigenaar van zijn: je moet het zelf kunnen sturen. Veranderen omdat iemand anders vindt dat je dit moet doen, werkt niet. Afhankelijk zijn van de groei van iemand anders om je eigen doel te bereiken, werkt evenmin.
 • een win-win voor iedereen (ecologie):
  • uit je huidige situatie neem je de dingen mee die je goed vindt;
  • je berokkent anderen, jezelf of de maatschappij geen schade;
 • zintuiglijk testbaar: wanneer weet je dat je je doel hebt bereikt? Waaraan zal je dat zien, horen, voelen…? Welke feedback van anderen moet je daarvoor krijgen? Je moet ergens een teken hebben waardoor je weet dat je doel is bereikt.

Daarna buigen we ons over de huidige situatie: ‘Hoe is het nu?’ Ook hier gaan we enkele specifieke vragen stellen, onder andere:

 • wat is je probleem?
 • hoe weet je dat het een probleem is?
 • welk ‘voordeel’ haal je er nog uit?
 • over welke hulpmiddelen beschik je?

Daarna maken we de brug tussen de huidige situatie en de gewenste situatie, door gebruik te maken van een reeks NLP-technieken en oefeningen. We sommen er hier enkele op:

 • rapport;
 • oogsignalen;
 • intonatie;
 • taalpatronen;
 • ankeren;
 • strategieën;
 • swish;
 • tijdslijnen;
 • visual squash;
 • fast phobia cure;
 • veranderen van de persoonlijke geschiedenis;
 • herkaderen;

Heel dit proces wordt samengezet in een bepaald model: het NLP-coachingmodel.

Dit woord kan misleidend zijn. Het betekent niet dat het enkel bruikbaar is in het kader van coaching. Het is evengoed toepasbaar in andere omstandigheden, in je dagelijks leven.

Het NLP-coachingmodel kent een welbepaalde volgorde. Die volgorde volgen is van groot belang, wil je het resultaat halen dat je voor ogen hebt:

 • gewenste toestand;
 • break;
 • huidige toestand;
 • break;
 • toepassen van technieken;
 • break;
 • test;
 • test toekomst.

Let op: tussen de test en de test van de toekomst zit er GEEN break!

Wat is NLP™?

NLP is wat sommigen noemen een ‘eclectische psychologie’. Het is een samengaan van verschillende elementen uit bestaande psychologische stromingen, zoals de hypnotherapie en de gedragstherapie, elementen uit de linguïstiek en uit de communicatie. Deze elementen zijn uitgewerkt binnen unieke modellen en technieken.

NLP?

NLP is sterk in ontwikkeling. Er bestaan verschillende stromingen binnen NLP. Sommige daarvan zijn eerder wetenschappelijk georiënteerd, andere zijn ervaringsgericht. NLP gaat uit van de subjectieve ervaring, niet van de objectieve kennis. Het hoeft niet echt te zijn, wat telt is hoe het ervaren wordt.

NLP is in de eerste plaats:

 • een empirische methodologie bestaande uit een verzameling van de meest succesvolle technieken om beter te leren communiceren met jezelf en met anderen waarbij men ervan uitgaat dat elk gedrag een fundament heeft dat je in kaart kan brengen, dat je kan aanleren en afleren door gebruikmaking van een aantal technieken:
   • om je eigen (onbewuste) denken, voelen, processen en patronen te leren begrijpen en hoe je die in je eigen voordeel kan beïnvloeden,
   • om je eigen waarden & normen, overtuigingen, vaardigheden, stemmingen, strategieën… in kaart te brengen en om te leren inzien hoe deze je kunnen helpen of tegenwerken,
   • om je eigen doelen te leren omschrijven en om te leren hoe ervoor te gaan,
  • om anderen te (leren) helpen.
 • een houding ten opzichte van deze technieken: het gaat om de praktische toepassing ervan, niet om theorieën ervan…
 • een technologie die de beoefenaars ervan in staat stellen om deze resultaten te bereiken die voorheen onmogelijk leken, door hun interne programmatie bij te sturen.

NLP is inzetbaar tijdens coaching, tijdens mentoring, tijdens het geven van trainingen en om een betere communicatie te bewerkstelligen in het algemeen.

Wanneer is NLP™ ontstaan?

NLP is ontstaan in de jaren zeventig. Men stelde zich de vraag hoe het kwam dat in de jaren ’50/’60 enkele therapeuten wonderen bereikten met hun klanten. Richard Bandler, destijds student bij Gregory Bateson, maakte de opnames voor dit onderzoek. Richard Bandler (gestalttherapeut) en John Grinder (hoogleraar linguïstiek) deden jaren samen onderzoek naar mensen die uitblonken binnen hun vakgebied.

Ontstaan

NLP is ontstaan uit de antwoorden die Richard Bandler en John Grinder vonden, na het zorgvuldig bestuderen van de innerlijke wereld, op de volgende vragen:

 • hoe komt het dat bepaalde therapeuten in relatief korte tijd opzienbarende resultaten weten te boeken en andere therapeuten niet en dat voor eenzelfde probleem,

 • wat doen deze therapeuten anders dan hun collega’s, om in relatief korte tijd, om dit uitmuntende resultaat te bekomen,

 • hoe kunnen wij leren te doen wat deze therapeuten deden om dezelfde succesvolle resultaten te boeken bij deze problemen.

Om het antwoord op deze vragen te vinden waren Richard Bandler en John Grinder genoodzaakt om meerdere succesvolle therapeuten en wetenschappers van die tijd zeer grondig gade te slaan. Ze bestudeerden onder meer: ‘Fritz Perls (grondlegger van de gestalttherapie, psychiater en psychotherapeut), Virginia Satir (beroemd gezinstherapeut), Gregory Bateson (bekend Brits antropoloog, cyberneticus, linguïst en psychiater), Milton H. Erickson (vernieuwer van de hypnotherapie, psychiater en psychotherapeut), Moshé Feldenkrais (natuurkundige en neurofysioloog) en Frank Farrelly (provocatietherapie)’. Door de vaardigheden van deze experts in kaart te brengen hoopten ze antwoorden te vinden op voorgaande vragen.

Richard Bandler zag overeenkomsten tussen deze experts en stapte hiermee naar John Grinder. Tijdens deze periode ontdekten zij de kracht van het denken binnen ons suggestieve taalgebruik. Ze zagen een wisselwerking tussen de taal die mensen gebruiken en hun gedrag dat daarop volgt. Dr. Richard Bandler en John Grinder verwerkten deze opzienbarende resultaten tot NLP-modellen met als doel deze opgedane kennis overdraagbaar te maken. Het eindwerk van Richard Bandler eindigde in een dissertatie. Het werd afgewezen omdat hij het samen geschreven had met zijn hoogleraar John Grinder. Het boek ‘The Structure of Magic’ heeft hieraan zijn bestaan te danken.

Waarin kan NLP™ ons verrijken?

NLP leren toepassen in je leven heeft net dit grote voordeel dat je communicatie met sprongen vooruit zal gaan. Hoe?

Verrijken

NLP leren toepassen in je leven heeft net dit grote voordeel dat je communicatie met sprongen vooruit kan gaan. Hoe?

Toen mijn man en ik pas samenwoonden, kregen we te maken met een heleboel misver-standen. Logisch, als je allebei lang alleen hebt geleefd. Toch vroeg het meer energie dan nodig en we werden er allebei ongelukkig van bij momenten. We leken allebei snel in het gevecht te gaan en ons te verdedigen tegen de ander. We zetten ons schrap, alsof de ander een bedreiging vormde voor weet ik veel wat allemaal. In plaats van ons af te stemmen op de ander en ons te verdiepen in wat de ander nodig had, waren we enkel gericht op onszelf en op het in stand houden van wat dan o zo belangrijk leek te zijn. We hebben moeten leren verbinding maken met elkaar. Daardoor begrepen we elkaar beter en beter en werd de openheid op elkaar stukken groter.

NLP leert jou hoe je je kunt afstemmen op de persoon waarmee je com-municeert. Als je daarin slaagt, voelt de ander zich begrepen. Het gevolg is dat hij ook veel meer zal openstaan voor wat jij te zeggen hebt. Er is verbinding. Je spreekt niet meer naast elkaar. Je wisselt uit, in een taal die elkeen begrijpt.

Als tiener ging ik vaak babysitten. Ik deed dit heel graag. Ik deed het voor het plezier, maar natuurlijk ook om een extra centje te verdienen. Op een keer was ik voor de eerste maal gaan oppassen bij onze nieuwe buren. Na afloop vroeg de mama hoeveel haar schuld was. Nu had ik geleerd om te zeggen ‘niets, het is goed zo’. In feite zat er in mijn hoofd een bedrag dat ik graag wou krijgen. Wat ik wou zeggen en wat ik effectief zei, was dus niet hetzelfde. Meestal pikken mensen dit wel op, maar die keer had ik pech. “Dan is het goed”, zei de mama. En ik vertrok, zonder één cent… Dit voorval heeft mij toen sterk aan het denken gezet. Ik heb van toen af geleerd om duidelijker te zijn op dat vlak, om geen vage taal meer te gebruiken. Het leek mij een beleefdheidsregel die enkel voor verwarring zorgde.

NLP helpt jou om dié woorden te gebruiken die helder en duidelijk zijn. Je wordt je bewust van je eigen taalgebruik. Je blijft niet meer in het vage. Je boodschap aan de ander is eenduidig en kan niet fout geïnterpreteerd worden op die manier. Of de kans is in elk geval veel kleiner dat dit gebeurt.

Ik heb als coach massa’s gesprekken gevoerd met mensen. Meestal lukte het mij goed om mij op de ander af te stemmen. Af en toe echter, leek het alsof ik die ander niet bereikte en/of alsof ik de ander, hoe die persoon ook zijn best deed, niet begreep. We spraken beiden dezelfde taal, letterlijk dan. Toch praatten we naast elkaar, op de één of andere manier. Als ik toen had geweten wat ik nu weet, dan had ik mij niet alleen empathisch opgesteld naar het verhaal van de ander. Ik zou mij ook empathisch hebben opgesteld naar het soort woorden die de ander gebruikte. Ik zou mijn taal daaraan hebben aangepast. Ik weet zeker dat we toen veel verder zouden gekomen zijn in wederzijds begrip.

NLP leert jou hoe je kunt te weten komen van welke woorden de ander houdt. Hoe meer je in de taal van de ander kunt spreken, hoe sneller je op begrip zult kunnen rekenen. En voor diegenen die voor groepen spreken: hoe meer je je totale publiek zult meekrijgen.

Mijn man ziet het als er iets scheelt bij mij. Het gebeurt dat ik het dan ontken, in eerste instantie. Maar hij leest het van mijn gezicht af, van mijn hele lichaam. Ons lichaam spreekt boekdelen, het liegt niet. De lichaamstaal aflezen, leert ons heel veel over de ander en zal het begrijpen van de ander versnellen.

NLP leert jou om lichaamstaal af te lezen op een zeer efficiënte manier. Het maakt dat je veel sneller te weten komt hoe de ander in elkaar zit en hoe je hiermee kunt omgaan.

Ik heb lang gewerkt met gedetineerden. Zware criminelen, die zeer zware feiten hadden gepleegd. Door de jaren heen heb ik geleerd dat een misdaad vaak een boodschap is. Een zeer kromme boodschap, wel te verstaan. Een schreeuw om aandacht. Een schreeuw om hulp. Een manier om duidelijk te maken dat de stress te groot is geworden. Enzovoort. Ik hou hier geen pleidooi voor het verzachten van die feiten. Doorheen het werken met deze mensen heb ik geleerd om ‘kromme’ reacties, ‘krom’ gedrag, in een ander kader te plaatsen. Eens ik mijn vinger kon leggen op wat er écht speelde, was het alsof er een deur openging en we op een veel dieper niveau konden communiceren.

NLP leert hou hoe je ‘kromme’ boodschappen in een juister kader kunt plaatsen. Daardoor zal je sneller achter de boodschap kunnen kijken en zal jouw reactie ook veel dieper bij de persoon in kwestie doordringen.

Na 25 jaar werken met mensen ben ik tot de conclusie gekomen dat de meeste problemen terug te voeren zijn tot één of ander ‘communicatieprobleem’, hetzij met jezelf, hetzij met de anderen, de omgeving, de wereld. Eens mensen terug de verbinding met zichzelf en met hun omgeving kunnen maken, krijgen we een nieuw verhaal. Een verhaal van meer keuzemogelijkheden, van een grotere innerlijke vrijheid, van betere interactie met anderen. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat die verbinding de wereld als geheel een enorme boost kan geven.

NLP is eigenlijk een zeer degelijke ‘communicatiehersteller’. Deze methode levert een belangrijke bijdrage tot de verbinding tussen mensen.


Waartoe NLP verder nog kan bijdragen…

 • Jezelf beter presenteren.
 • Jezelf en anderen (je kinderen, je ouders, je vrienden en je collega’s) beter begrijpen.
 • Beter, effectiever communiceren en samenwerken met jezelf en anderen.
 • Effectiever doelen stellen en bereiken:
  • leren inzien wat je echt wilt,
  • wat we echt willen leren formuleren als (hoger) doel,
  • onze doelen (beter) leren te bereiken.
 • Een positieve stemming bij jezelf oproepen.
 • Je invloed vergroten op jezelf en op anderen.
 • Het (aller)beste uit jezelf en uit anderen halen.
 • Jezelf en anderen beter motiveren en inspireren.
 • Sneller conflicten oplossen voor jezelf en voor anderen.
 • Jezelf en anderen, bij veranderingen, beter coachen en begeleiden.
 • Ontdek wie je werkelijk bent, wat je echt belangrijk vindt en hoe je jouw kwaliteiten en talenten concreet vorm kunt geven.
 • Ervaar meer rust, meer plezier, meer energie, minder stress… om die dingen te doen die er echt toe doen waarbij je gemakkelijker je problemen aankan.
 • Succesvol mentale hindernissen (negatieve ervaringen uit het verleden opruimen, irritaties, weerstand…) adequaat aanpakken, oplossen… en veran-deringen doorvoeren. Snel en blijvend.
 • Leren beter je eigen denken en voelen te begrijpen en hoe je dit kan beïnvloeden.
 • Leren jouw structuren in kaart te brengen en te begrijpen van hoe en wat je doet.
 • Leren jezelf in kaart te brengen:
  • je waarden en normen,
  • je overtuigingen,
  • je vaardigheden,
  • je stemmingen,
  • je strategieën.
 • Leren beter te zien, te horen en aan te voelen hoe je overkomt bij anderen.
 • hoe denk ik?
 • wie ben ik echt?
 • hoe kan ik veranderen?
 • wat denken anderen over mij?
 • waaraan verspil ik mijn energie?
 • hoe kan ik effectiever communiceren?
 • waarom moet mij dit nu weeral overkomen?
 • waarom blijft mijn verleden me achtervolgen?
 • waarom, wanneer… heb ik geen of te weinig zelfvertrouwen?

Wie zijn de grondleggers van NLP™?

 • Dr. Richard Bandler, gestalttherapeut, geboren op 24 februari 1950 in New Jersey in de VS.

 • John Thomas Grinder, hoogleraar Linguïstiek, geboren op 10 januari 1940 in Detroit in de VS.

Evolutie binnen NLP™:

Evolutie

1972 – Santa Cruz, California (VS): John Grinder (destijds wetenschappelijk medewerker linguïstieg aan de Universiteit van Californië te Santa Cruz) en Richard Bandler () bestuderen de patronen van drie zeer succesvolle therapeuten:

  • Fritz Perls (grondlegger van de gestalttherapie, psychiater en psychotherapeut);
  • Virginia Satir (beroemd gezinstherapeut);
 • Milton H. Erickson (vernieuwer van de hypnotherapie, psychiater en psychotherapeut).

1975 – ‘The Structure of Magic – Volumes I: A Book About Language and Therapy’ geschreven door Richard Bandler en John Grinder.

1975 – ‘The Structure of Magic – Volumes II: A Book About Communication and Change’ geschreven door Richard Bandler en John Grinder.

1976 – ‘Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson – Volumes I’ geschreven door Richard Bandler, John Grinder en Judit Delozier.

1976 – Ontstaan van NLP: Richard Bandler en John Grinder brachten de ontdekkingen die ze hadden gedaan onder in een model dat ze de naam ‘Neuro-Linguïstisch Programmeren’ gaven. Naast de vermelde taalpatronen vormde de zintuiglijke waarneming de basis van NLP.

1977 – ‘Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson – Volumes II’ geschreven door Richard Bandler en John Grinder.

1979 – ‘Frogs into Princes’: in dit boek, een verslag van een seminar, geven Richard Bandler en John Grinder een uiteenzetting van de elementaire NLP technieken waaronder ankeren, reframing, representatiesystemen, oogbewegingen en rapport.

1981 – ‘Trance-Formations: Neuro-Linguistic Programming and the Structure of Hypnosis’ geschreven door Richard Bandler en John Grinder.

1982 – ‘Meta Programma’s’: door Richard Bandler en Leslie Cameron Bandler worden de meta-programma’s ontwikkeld die op een snelle en eenvoudige wijze denkprocessen van mensen in kaart brengen.

1983 – ‘Reframing: Neurolinguistic programming and the transformation of meaning’ geschreven door Richard Bandler en John Grinder.

1985 – ‘Use your brain for a change’: nadat Richard Bandler en John Grinder hun samenwerking beëindigden kwam Richard Bandler met sub-modaliteiten, uitgewerkt in bovenvermeld boek.

1987 – ‘Timeline Therapy’: Tad James en Wyatt Woodsmall brachten tijdlijnen binnen het NLP kader waardoor overtuigingen en emoties uit het verleden veranderd konden worden.

1989 – ‘An Insiders’s Guide To Sub-Modalities’: geschreven door Richard Bandler and and Will MacDonald.

1989 en later – ‘Connirae en Steve Andreas’: het echtpaar Andreas publiceert NLP boeken waarin ze de NLP materie toepassen op concrete thema’s. Met hun boek ‘Core-transformations’ brengen ze een nieuwe dimensie binnen NLP, namelijk spiritualiteit.

1990 – ‘Changing Belief Systems with NLP’ geschreven door Robert Dilts. Dit boek gaat over het werken met overtuigingen.

1990 – ‘Beliefs; pathways to health & wellbeing’ geschreven door Robert Dilts. Dit boek gaat over het werken met overtuigingen en de relatie ervan op de gezondheid.

1992 – ‘Magic In Action’ geschreven door Richard Bandler.

1993 – ‘Time for a Change’ geschreven door Richard Bandler.

1996 – ‘Persuasion Engineering’ geschreven door Richard Bandler.

1996 – ‘Core-transformations’ geschreven door Connirae en Steve Andreas. Met dit boek brengen ze een nieuwe dimensie binnen NLP, namelijk spiritualiteit.

1996 en later: ‘Er ontstaan nieuwe stromingen binnen de NLP’. Daarnaast ontstaat uit het brein van Richard Bandler DHE™ en NHR™.

2008 – ‘Get the Life You Want’ geschreven door Richard Bandler.

2010 – ‘Richard Bandler’s Guide to Trance-formation’ geschreven door Richard Bandler.

2011 – ‘Het Hart Van De Geest’ geschreven door Connirae en Steve Andreas.

2011 – ‘The Secrets of Being Happy’ geschreven door Richard Bandler and Garner Thomson.

2012 – ‘Seven Practical Applications of NLP’ geschreven door Richard Bandler en John La Valle.

2013 – ‘The Ultimate Introduction to NLP’ geschreven door Richard Bandler and and Alessio Roberti.

2013 – ‘The Origins of Neuro Linguistic Programming’ geschreven door John Grinder.

2014 – ‘How to Take Charge of Your Life’ geschreven door Richard Bandler, Alessio Roberti and Owen Fitzpatrick.

De fundamentele vooronderstellingen van NLP™

Een axioma is een niet bewijsbare, doch onaanvechtbare grondwet van een theorie die als waar wordt aangenomen. Zowel in de wiskunde als in de logica algemeen aanvaard sinds Euclides, grondlegger van de euclidische meetkunde, en Aristoteles, grondlegger van de logica.

GroentenElke vooronderstelling op zich is een subjectieve overtuiging, het is geen absolute waarheid. Overtuigingen op zich geven richting aan ons denken, aan ons voelen, aan ons gedrag. Door ons denken, ons voelen of ons gedrag te veranderen kunnen we onze overtuigingen veranderen. Helpende overtuigingen maken deel uit van de basis, onze grondvesten van onze persoonlijke successen. De NLP vooronderstellingen vinden hun oorsprong, dus hun basis, m.a.w. hun grondvesten, in het modelleren van enorm succesvolle mensen, met zeer helpende overtuigingen, die onze basis, onze grondvesten, vormen voor onze persoonlijke successen. M.a.w. dragen zij bij tot onze persoonlijke successen.

Pythagoras

Een vooronderstelling binnen NLP is wat een axioma is binnen de wiskunde of de logica. De vooronderstellingen binnen NLP vormen de grondvesten van de NLP methodologie, die eveneens als waar worden aangenomen. In NLP algemeen aanvaard sinds Dr. Richard Bandler, mede grondlegger van NLP, en John Grinder, mede grondlegger van NLP.

Kaart van de wereld

De fundamentele vooronderstellingen van NLP:

  1. We nemen alles waar via onze vijf zintuigen aangaande omgeving en gedrag.
  1. Je kunt niet falen, je verkrijgt alleen maar verbale (gesproken taal) en non-verbale (lichaamstaal – gedrag) feedback (response – reactie).
  1. In de response die je verkrijgt geeft de andere zijn betekenis weer aangaande jouw communicatie.
  1. Achter elk gedrag zit een positieve intentie en elk gedrag is waardevol binnen een bepaalde context.
  1. De gepastheid van ons intern/extern gedrag kunnen we in vraag stellen, niet de positieve intentie ervan.
  1. We beschikken in ons over alle hulpbronnen om verandering op gang te brengen.
  1. Veelal is het waardevoller, zinvoller en gemakkelijker om het proces (de vorm) van onze ervaringen te veranderen dan de inhoud van onze ervaringen.
 1. De kaart is niet het gebied.
Hoe van frustratie naar gezonde stress gaan?
Een open kantoor als werkplek, voor de één een zegen, voor mij een vloek. En ik spreek uit ervaring. Mijn afdeling, deze waarover ik nu spreek, ...
Verder Lezen
Ik wil mijn kind alles geven! Echt alles?
Ik wil mijn kind alles geven! Echt alles? Ik wil mijn kind alles geven, is van alle tijden! Ik neem je mee tot ver terug in ...
Verder Lezen
'TE Perfect' versus 'Perfect'?
'TE Perfect' versus 'Perfect' Vroeger was ik te perfectionistisch, enkel was ik me hiervan niet bewust. Toen ik destijds voor 'al' mijn teamleden de lat even ...
Verder Lezen
Kritiek is slecht gegeven feedback! Wat nu?
Kritiek is slecht gegeven feedback! Wat nu? Vroeger gaf ik regelmatig best bedoelde opmerkingen, in mijn ogen 'feedback'. Echter aan de heftige hoorbare respons van de ...
Verder Lezen
Word een echte leider voor je team
Een team leiden is een dagelijkse uitdaging. Je wilt dat je teamleden goed samenwerken. Je wilt efficiëntie en resultaten. Daarnaast wil je meer moderator zijn dan ...
Verder Lezen
Kiezen is winnen!
Ik draai al heel wat jaren mee in de wereld van de persoonlijke ontwikkeling. Doorheen de jaren heb ik het publiek - en ook de maatschappij ...
Verder Lezen
Nogmaals
Een tijd geleden informeerde ik mij bij een bepaalde winkel naar hun openingsuren met Pasen. Ik kreeg een mail terug met het antwoord op mijn vraag ...
Verder Lezen
Elke beperking heeft een paradox in zich!
Elke beperking heeft een paradox in zich!    Het syndroom van Asperger, is blijkbaar een diep doordringende ontwikkelingsstoornis, vernoemd naar de Weense kinderarts dr. Hans Asperger. Een ...
Verder Lezen
Jouw eigen handleiding tot goed studeren!
De lente is gestart, het schooljaar is goed gevorderd. Stilaan begint bij heel wat studenten de stress toe te nemen. Er moet gestudeerd worden... Heel wat ...
Verder Lezen
Spreken of in gesprek gaan?
We zijn communicatieve wezens. We zoeken het contact met anderen op. We willen uitwisselen, spreken en gehoord worden. Of op een andere manier naar buiten brengen ...
Verder Lezen
Aan het laden...