Alex Peeters (°1964)

Alex is al jarenlang enorm gepassioneerd door de groei van mensen. Met zijn enthousiasme en doorzettingsvermogen prikkelt hij mensen voortdurend om nieuwe wegen te durven inslaan. Zijn eerder provocatieve en tegelijk flexibele stijl zorgt ervoor dat mensen door hun muur van angst en weerstand geholpen worden en snelle vooruitgang boeken.

Alex is o.a. NLP Coach en NLP Trainer bij de GROEI ACADEMIE. Daarnaast is hij Licensed NLP Coaching Trainer, Licensed NLP Trainer, Licensed NLP Coach, Licensed NLP Advanced Master Practitioner, Design Human Engineer™ Level II, Hypnotic Practitioner™, en Specialist Practitioner In Neuro Hypnotic Repatterning™ bij The Society of NLP™Certified Hypnotherapist bij de National Guild of Hypnotists™.

Wat Alex zegt over zijn missie:
"Het is mijn missie om mensen helpen te weten wat ze echt willen en hen te helpen om het allerbeste uit zichzelf te halen. Ik geloof dat 'niet weten wat je echt wil' de grondoorzaak is van vele problemen in en tussen mensen, wereldwijd. Mensen helpen groeien in het zichzelf te durven zijn vanuit hun authentieke kracht, is mijn bijdrage tot een wereld waarin het steeds beter om leven is."

email: Alex Peeters      SKYPE: alex.peeters.groeiacademie.be

Wat NLP voor mij zeggen wil! Bio Opleidingen Snapshots

NLP is de studie van échte personen met échte successen.

NLP gaat om de bewustwording van de wijze waarop je denkt, ervaart en communiceert.

NLP gaat om het verbeteren van de kwaliteit van onze communicatie zowel met onszelf als met anderen. Over het in kaart brengen van onze waarden, zowel deze die ons aanzetten tot het benaderen van dingen, als deze die leiden tot het vermijden van dingen. Over het in kaart brengen van onze overtuigingen, zowel deze die ons helpen, als deze die ons beperken. Over het in kaart brengen van onze gedragingen… zodat we dit alles kunnen optimaliseren. En NLP gaat om doelen stellen en bereiken. Zeg gerust: NLP gaat over het verbeteren van jouw communicatie in functie van een betere levenskwaliteit!

NLP gaat over flexibiliteit. Hoe meer oog men heeft voor de kaart van de wereld van anderen, hoe gemakkelijker men op andere manieren over deze verschillende werelden kan denken.

NLP gaat over controle. Hoe meer controle men heeft over zijn gemoedstoestanden. Hoe meer bewustwording men hiervan heeft, hoe meer men zijn activiteiten kan laten plaatsvinden vanuit deze gemoedstoestanden. Gemoedstoestanden die binnen de gegeven context ons veelal beter weten te motiveren. Gemoedstoestanden die ons aanzetten tot het nemen van betere beslissingen, verantwoorde risico’s… gesteund door o.a. waarden, overtuigingen enzomeer.

NLP gaat om structuur (patroon). De structuur van de subjectieve beleving, ervaring… De structuur van een overtuiging. De structuur van de tijdslijn. NLP-structuren zijn de motor tot beweging binnen persoonlijke groei. NLP-structuren zijn tevens een hulpmiddel voor hen die zich bevinden in het licht autistisch spectrum zoals bij Asperger… en ik spreek uit ervaring. Ze diagnosticeerden er eentje in mij! Ik ben een analist in hart en nieren, doch analisten hebben de neiging om onterecht als autistisch gekenmerkt te worden. Mensen met een autistisch brein hebben mijn inziens enorm veel baat bij NLP, ze benodigen enkel een andere aanpak.

NLP-beoefenaars nemen de verantwoordelijkheid op zich om zichzelf te veranderen, en op het effect van deze veranderingen, op zowel zichzelf, als op de ander, als op zijn omgeving. Zij weten, als geen ander, dat elke verandering aanvangt bij zichzelf.

NLP is een levenswijze waarbij we, op het juiste moment, al onze vaardigheden leren in te zetten naar best vermogen en dit binnen de gegeven context. Feedback gebruiken we om dit alles in de tijd bij te sturen waar nodig geacht.

  • Hij is gepassioneerd door communicatie, intermenselijke relaties en persoonlijke groei.
  • Daarnaast droomt hij ervan om meer op een podium te gaan spreken om anderen te inspireren.
  • Tevens wil hij anderen aanzetten tot meer bewustwording om zichzelf te zijn door hen te informeren, te reflecteren en te confronteren via metaforen, verhalen en ervaringen door hen hierin te inspireren en te motiveren.
  • In oktober 2013 richtte hij samen met Marleen Devisch ‘de Groeiacademie‘ als vennootschap op.
  • Op 29 augustus 2015 veranderde we onze namen in Alex & Marleen Peeters-Devisch.

Licensed NLP Trainer™Licensed NLP CoachLicensed NLP Advanced Master Practitioner™
Hypnotic Practitioner™ & Design Human Engineer™ Level II
Specialist Practitioner In Neuro Hypnotic Repatterning™
from The Society of NLP™

Society of NLP

Certified Hypnotherapist from National Guild of Hypnotists™

NGH-Badge

Diploma Life Coach

Diploma Praktische Psychologie

Gecertificeerd Quantum-Touch® Therapeut

Inspiring Speech: Creatief Mentorschip


The Society of NLP™

Licensed NLP Advanced Master Practitioner™

2019 – 2022

‘Licensed Master Practitioner of NLP™’ – Dr. Richard Bandler, Co-Founder of Neuro-Linguistic Programming, John La Valle & Kathleen La Valle, Alessandro Mora, Roberta Liguori


The Society of NLP™

Licensed NLP Trainer™

2013 – 2022

‘Licensed NLP Trainer‘ – Dr. Richard Bandler, Co-Founder of Neuro-Linguistic Programming, John La Valle & Kathleen La Valle


The Society of NLP™

Specialist Practitioner In Neuro Hypnotic Repatterning™

2019 – 2021

This is the six day licensed and certified Specialist in Neuro-Hypnotic Repatterning® programme by – Dr. Richard Bandler, Co-Founder of Neuro-Linguistic Programming, John La Valle & Kathleen La Valle

Neuro-Hypnotic Repatterning® (NHR®) has developed over the last 15 years thanks to developments in MRI scanners and the genius of Dr. Richard Bandler’s command of hypnosis and NLP.  In its original form NLP was unnecessarily complex. Now, NLP has become much simpler and easier. Nowhere do you see this so clearly as with NHR®.

NHR® uses the hypnotic process to restructure experiences that people have at the neurological and chemical level. The only question is how much pleasure can you stand, how much excitement can you stand, how much success can you have? Instead of teaching people to lead with their minds, NHR teaches you to lead with your feelings. You learn to saturate your neurology with the chemicals that make us feel good. Because if you get your whole body in the right state there’s just about nothing that human beings can’t do.

NHR® uses hypnosis to direct thereby accelerate many aspects of NLP to make easier and more fun. NHR® is what NLP should have been if they had known what we know now.  Where NLP is primarily linguistic, NHR® is especially Hypnotic, so it is easier to learn and more effective in its results.  The brain is not programmed, it works with patterns. Hence NHR® hits the nail on the head with Repatterning. The point is to stop old negative patterns and replace them with new positive patterns.

Here are the details in summary:
Learn the way Dr Richard Bandler actually works with his clients.
Alter your state and saturate your neurology with states of bliss so that happiness becomes a habit.
Apply NHR® in your chosen field to bring about amazing changes for you and your clients.
Learn fast hypnotic inductions and non verbal inductions Orientate your future to good things, happier relationships, better business decisions, more creativity.
Give your conscious mind techniques to use and prepare your unconscious mind to use them.
Change your beliefs and know you are capable of much more.


The Society of NLP™

Teaching Excellence™

2017 – 2020

‘Teaching Excellence™’ given by Kate Benson

This course is the answer why NLP is used to teach NLP so that it is faster easier and more fun but we don’t use NLP to teach all the other skills, subjects, and knowledge. NLP is not a therapeutic model; it is an educational model designed to enable people to re-educate themselves to ‘think on purpose’ for the best possible outcome. So NLP applied to teaching and learning makes perfect sense. There are numerous courses offering a ‘quick fix’ to the challenges of teaching and learning, however when the techniques don’t work, there are often no answers as to what to do next! This course enables you to develop the flexibility of behaviour and range of skills so you can formulate your own effective strategies to promote learning, improve retention, motivate learners and ensure success for students.

The Learning environment
* Deepen your use of NLP language patterns to create states of confidence, competence and excellence in learners
* Learn to ‘set up’ learning for success
* Learn our 6 keys to effective learning
* Utilise specific states of consciousness to promote learning and create curiosity and enthusiasm quickly and easily
* Control more of the variables more of the time in a teaching or training context.

Strategies for teaching
* Create learning that is generative, fun and full of hope
* Design strategies for learning specific skills and tasks
* Use your voice effectively to deliver your message with confidence
* Use the art of metaphor to create powerful transformation and deep learning

NLP and Technology
* Create amazing audio and visual presentations that really work
* Utilise podcasting, DVD and web skills to maximise learning
* Experience the latest technology and brain wave research to empower learning
* Expand your abilities to teach and learn outside of the traditional model

NLP and 1-2-1
* Change or eliminate inappropriate or undesirable behaviours
* Use propulsion systems to overcome reluctance to learn
* Learn to install exquisite strategies for learning
* Discover effective persuasion techniques and the language of influence
* Work with reluctant learners or members of staff
* Have more fun learning than you thought possible!


The Society of NLP™

Design Human Engineer™ Level II

2017 – 2020

‘Design Human Engineer™’ – Dr. Richard Bandler, Co-Founder of Neuro-Linguistic Programming, John La Valle & Kathleen La Valle


National Guild of Hypnotists™

Certified Hypnotherapist

2016 – 2017

Tijdens de opleiding wordt men voorbereid om zelf aan de slag te gaan als hypnotherapeut.

Inhoud van de cursus:
1. Eerste contact met de cliënt en het creëren van vertrouwen (rapport).
2. Een optimaal ‘intake gesprek’ doen.
3. Angsten en vooroordelen over hypnose bij de cliënt wegnemen.
4. Cliënt in hypnose brengen, een 8-tal verschillende technieken.
5. De befaamde Dave Elman inductiemethode.
6. De hypnose verdiepen en het diepteniveau kunnen testen.
7. Technieken van suggesties geven tijdens hypnose.
8. Het belang van en aanleren van ‘post-hypnotische’ suggesties.
9. Herprogrammeren van negatieve ervaringen.
10. Elimineren van angsten, fobieën en andere ongemakken.
11. Anesthesie technieken (pijnloze bevallingen, tandarts, e.d.)
12. Stress management, stoppen met roken, gewichtscontrole.
13. Zelfhypnose.
14. Gedragstherapie
15. Doelstellingen met cliënt bepalen, uitwerken en bereiken.
16. Een succesvolle praktijk beginnen.
17. Voor uzelf: meer charisma en persoonlijkheid ontwikkelen.


Braindrums

Hypnotic Practitioner™

2015-2017

Hypnose en zelf-hypnose training. Leer de technieken van Dr. Richard Bandler, Milton Erickson en Paul McKenna.

We zijn allemaal hypnotiseurs! Hypnose leren is onze vaardigheden die we al hebben, beter leren gebruiken:

+ Taalgebruik
+ Structuur in onze communicatie
+ Stemcontrole
+ Connecteren met anderen
+ Observeren en veel nauwkeuriger op de reacties van anderen letten

Er komen natuurlijk ook vele nieuwe vaardigheden bij, zoals non-verbale inducties, snelle inducties en het creëren van verschillende fenomenen van diepe trance, congruentie, stemgebruik, taalpatronen, verschillende soorten verbale en non-verbale inducties, ankeren, metaforen en stapelen van realiteiten, kalibreren, hypnose fenomenen (catalepsie, leeftijdsregressie, tijdsdistortie …), veranderen van gedrag, en zelf-hypnose. We leren verschillende methoden om anderen en onszelf te hypnotiseren.


The Society of NLP™

Strategic NLP™ and Hypnotic Patterns for Learning™

2016 – 2016

Strategic NLP™ and Hypnotic Patterns for Learning™ – Dr. Richard Bandler, Co-Founder of Neuro-Linguistic Programming, John La Valle & Kathleen La Valle, Lincensed Master Trainer of NLP™ & DHE™


Academie Hypnose

Bijzondere Inducties

2016 – 2016

Er zijn veel verschillende snelle inducties, de allerbekendste is waarschijnlijk de Handshake Interrupt, welke is ontwikkeld door Milton Erickson en doorontwikkeld door Richard Bandler.

Naast de handshake interrupt gaan we ook met de Elman inductie aan de slag, waarover ik een aantal jaar geleden een artikel schreef in de Teth (vakblad voor hypnotherapeuten). met de Elman inductie kun je je cliënt in een korte tijd in een zeer diepe trance (somnambulisme) begeleiden. We zullen daarna ook aan de slag gaan met verschillende deep trance fenomenen waaronder arm catalepsie en amnesie. Verder gaan we ook nog aan de slag met zogenoemde shock-inducties, waarbij je een cliënt middels een korte shock in trance begeleid.

Erik Willems is opgeleid door o.a. Stephen Brooks (Ericksoniaanse hypnotherapie), Jeffrey Zeig (Ericksoniaanse hypnotherapie), Igor Ledochowski (conversationele hypnose) Richard Bandler (NLP), John Overdurf (conversationele hypnose) en David Shephard (Time Line Therapy).


The Society of NLP™

Persuasion Engineering®

2016 – 2016

Persuasion Engineering ® – Dr. Richard Bandler, Co-Author of Persuasion Engineering, John La Valle, Co-Author of Persuasion Engineering & Kathleen La Valle, Lincensed Master Trainer of NLP™ & DHE™

Sales and Business, Sales and Behaviour:

For many years now, the single most important professionals in the world have been ignored by our educational institutions: Sales. Combining NLP & Design Human Engineering™, Richard Bandler’s lastest discoveries in the field of human development, the success patterns that he has been teaching for years in Neuro-Linguistic Programming™ plus John La Valle’s innovative applications in the business arena, Persuasion Engineering™ provides new insights into the selling process.

It covers everything from the beginning of the sales process through the close. Using everyday human communication factors that are present in every situation imaginable, you can learn to take these factors to engineer your sales approach on-the-fly, as each situation deserves.


Trance Art Academie

Ericksoniaanse hypnose II

2016 – 2016

Volgens Richard Bandler zijn vooronderstellingen de meest elegante, maar ook de meest stiekeme manier om mensen te veranderen. Vooronderstellingen zijn de meest krachtige Ericksoniaanse taalpatronen en we gaan hier uitgebreid mee aan de slag. Niet alleen leer je welke verschillende vooronderstellingen er zijn, maar ook hoe je ze in kunt zetten in coaching, bij trance inducties en bij post hypnotische suggesties.

Verwarring is ook een belangrijk onderdeel van deze twee dagen. Hoe gebruik je verwarring en zet je het therapeutisch in, Erickson beschrijft in Hypnotic Realities dat hij in bijna al zijn technieken verwarring gebruikt. Hij was van mening dat niets zo goed de aandacht van iemand vasthield als verwarring. Verder behandelen we het de-identificatie patroon uit het Beyond Words model van John Overdurff. Deze methode is zeer effectief voor het veranderen van belemmerende overtuigingen door middel van conversationele hypnose. Tot slot komen ook aan de orde Deep Trance Fenomenen zoals hand levitatie. Niet alleen leer je hoe je dit gebruikt, maar ook de therapeutische meerwaarde er van.

Erik Willems is gecertificeerd hypnotherapeut en NLP master practitioner en heeft een eigen praktijk in Amsterdam. Naast zijn opleiding bij academie Hypnos is hij opgeleid door onder andere Stephen Brooks (Ericksoniaanse hypnotherapie), Jeffrey Zeig (Ericksoniaanse hypnotherapie), Igor Ledochowski (conversationele hypnose) Richard Bandler (NLP), John Overdurf (conversationele hypnose) en David Shephard (Time Line Therapy).


The Society of NLP™

Licensed NLP Master Practitioner™

2014 – 2016

‘Licensed Master Practitioner of NLP™’ – Dr. Richard Bandler, Co-Founder of Neuro-Linguistic Programming, John La Valle & Kathleen La Valle


Braindrums

Licensed Master Practitioner of NLP™

2011 – 2016

‘Licensed Master Practitioner of NLP™’ Dr. Richard Bandler, Co-Founder of Neuro-Linguistic Programming – Braindrums – Marc Innegraeve

Het doet er niet toe hoeveel je al weet, er is altijd meer! Vergroot jouw precisie en jouw focus in het werken met jezelf en met anderen. Leer NLP meer verfijnd en eleganter toe te passen. Ontdek nieuwe technieken om een grotere verscheidenheid aan situaties aan te kunnen.

Ontwikkel een grotere precisie in de vaardigheden die je nu reeds hebt, immers niemand is perfect.

Leer nieuwe vaardigheden:
– verschillende manieren om overtuigingen te veranderen met o.a. sleight of mouth patronen,
– nog betere communicatie op verschillende niveaus, en gebruiken van NLP in specifieke situaties zoals o.a. onderhandelen,
– beter inzicht in hoe jouw strategieën en die van anderen werken met meta-programma’s,
– snelle inducties,
– diepe trance fenomenen en nog veel meer
Vergroot je bedrevenheid in het veranderen van jezelf en anderen.

Teacher: Marc Innegraeve


Braindrums

Licensed Practitioner of NLP™

2011 – 2016

‘Licensed Practitioner of NLP™’ – Dr. Richard Bandler, Co-Founder of Neuro-Linguistic Programming – Braindrums – Marc Innegraeve

Verbeter jouw zelfkennis en inzicht in anderen met NLP:
– Meer controle over jouw emoties en gewoontes
– Meer zelfvertrouwen tijdens presentaties, interviews of confrontaties
– Beter communiceren en overtuigen, en betere relaties
– Meer creativiteit
– Beter inzicht in jezelf en in anderen, in jouw beslissingen en in jouw acties
– Het vermogen om steeds opnieuw jezelf en anderen te motiveren

In deze 9-daagse training leer je op een praktische en plezierige manier de basisvaardigheden van Neuro-Linguïstisch Programmeren™ (NLP™). NLP™ is een van de meest effectieve en efficiënte technologieën in het domein van zelfontwikkeling en persoonlijke groei, en wordt gebruikt door miljoenen mensen over de hele wereld.

Teacher: Marc Innegraeve


QuantumWorks

Gecertificeerd Quantum-Touch® Therapeut

2010 – 2015

Quantum-Touch® grondlegger van Quantum-Touch is Richard Gordon. Quantum Touch is één van de snelste en meest effectieve helingsmethoden tot nu toe. Deze methode werkt door een combinatie van focussen, specifieke ademhalingstechnieken, verhogen van trillingsfrequentie en lichaams-en bewustzijns-technieken. Deze technieken versterken het zelfgenezende vermogen van je lichaam. De behandelaar geneest niet maar geeft energietrillingen door zodat de ontvanger zichzelf kan helen. De Quantum Touch-behandelingen verminderen pijn en ontstekingen door energie te verhogen zodat deze weer vrij kan stromen. Het lichaam is intelligent en reageert zeer efficiënt op deze verhoogde lichaamsfrequentie dat reikt tot op het erfelijk materiaal en het celgeheugen.


NLPinEindhoven

NLP & Autisme

2014 – 2014

NLP is dé methode die een studie maakt van het ontstaan van gedrag en ook vandaag gaan we op zoek naar mogelijkheden om ons eigen gedrag en dat van anderen te beïnvloeden en naar een hoger niveau te brengen.

Gasttrainer: Leander Westerbeek Van Eerten

NLPinEindhoven heeft Leander Westerbeek Van Eerten (Gewoon Autisme/Auticomm) uitgenodigd om zijn verhaal over Autisme te komen vertellen. Leander is gediagnostiseerd Aspèrger en kreeg ooit te horen zijn dat werk nooit meer zou zijn dat het prikken van afval op de parkeerplaats bij McDonalds. Leander liet zich daardoor niet stigmatiseren en heeft zijn drive aan het werk gezet om trainer te worden op het gebied van Autisme.

Bekend staat, dat autisten veel behoefte hebben aan structuur. NLP geeft structuur aan taal en aan beleving van taal en zintuiglijke waarnemingen. Om die reden is NLP zo buitengewoon goed te gebruiken in de omgang met autisten, mensen met Asperger of PDD-NOS.

We gaan aan de slag met ons eigen wereldbeeld en maken we een vergelijking met dat van anderen. Hoe nemen wij de wereld om ons heen waar en hoe verschillen we hierin met autisten? Vanuit deze kennis gaan we je leren, hoe jij de wereld voor autisten zo kunt inrichten, dat ze zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Welke taal kun je bij autisten het beste gebruiken en hoe benader je ze?

Welke bril zet je op? Autisten hebben een unieke kijk op de wereld om ons heen. Wanneer we hun bril opzetten, kunnen we ontdekken dat hun reactie op de omgeving misschien best wel verklaarbaar is. Deze ervaring geeft je veel nieuwe inzichten en vrijheid in de omgang met autisten.Mindworks
E.M.M. (Emotional Management Methode) Practitioner Workshop

E.M.M. is een effectieve methode om elke vorm van stress, emotionele blokkades, negatieve gevoelens en negatieve overtuigingen te transformeren.

E.M.M. is een methode gebruikt om persoonlijke en zakelijke resultaten te verbeteren, uitdagingen te overwinnen, emoties te verwerken, conflicten te managen, communicatie te verbeteren en om je visie te verhelderen.

E.M.M. kan je zelfzekerheid verhogen en percepties van verlies, eenzaamheid, angst, kwaadheid, irritatie, afkeer, schuld, stress, onzekerheid, twijfel en depressie kan managen.

E.M.M. is ontwikkeld voor zelf-hulp, en je kunt er anderen in 1-op-1 sessies mee helpen (individuele coaching), maar Release kun je ook toepassen als groepscoaching.

E.M.M. kan worden aangewend voor een permanente gedragsverandering, met meetbaar resultaat.


Faculteit Geneeskunde KU Leuven Faculty of Medicine

Masterclass spreken en zingen in het openbaar

Trainers: Michael Morgan (US) en Michael Peterman (Duitsland)


Managementschool CVA

Diploma, Life Coach

2011 – 2012

Een life coach is een expert in het helpen identificeren en opstellen van doelstellingen die iemand werkelijk zelf wil bereiken, maar waarvan de persoon in kwestie niet weet hoe eraan te beginnen.

Jij staat mensen bij om hun persoonlijke ik terug te vinden. Mensen die even de structuur kwijt zijn op een bepaald punt in hun leven, help jij weer op weg. Dit kan gaan van relationele problemen en carrièreproblemen, over het budgetteren van maandlonen tot het herontdekken van basisbehoeften en deze ook te waarderen.

Je leert eerst hoe je een intakegesprek afneemt bij je klant. Zo leer je onderzoeken wat zijn/haar persoonlijke leer- en ontwikkelingsdoelen zijn. Vervolgens leer je hoe je sessies moet uitwerken om die bepaalde doelstellingen op de meest efficiënte wijze te realiseren en aan te leren. Je begeleidt je klanten door het hele proces de eerste weken. Vervolgens laat je hen een periode de dingen zelf doen. Nadien houd je een evaluatiegesprek.


Managementschool CVA

Diploma, Praktische Psychologie

2010 – 2011

Wil je als persoon emotioneel groeien en meer zelfvertrouwen krijgen doordat je gevoelens herkent en kan verklaren? Wil je meer inzicht krijgen in de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van de mens? Ben je geïnteresseerd in emoties, het menselijk geheugen, communicatie en vele andere onderwerpen over psychologie?

Je leert welke motieven en beweegredenen het gedrag en handelen van mensen bepalen. Je zal een beter inzicht krijgen in jezelf en de mensen om je heen. Na het volgen van deze cursus ben je in staat de mens beter te begrijpen en, waar nodig, verantwoord en doordacht te handelen.

Cursusinhoud:
– Psychologie als gedragswetenschap.
– Groei en ontwikkeling.
– Waarnemingsprocessen.
– Motivatie en emotie.
– Persoonlijkheid en geestelijke gezondheid.
– Symptonen van angst, stress en depressie herkennen.
– Sociaal gedrag en conflicten.
– Stressklachten herkennen en definiëren.
– Balans acceptatie en verandering.European Voice Teachers Association

Emortie & Stem: Je stem voelen is jezelf voelen

2013 – 2013

Ze gaan samen op zoek naar het leren voelen in plaats van beluisteren van je stem. Ook proberen ze de verbinding te maken tussen het voelen van je stem en het voelen van je lichaam als instrument van je emotionele verbeelding. Er wordt vooral aandacht besteed aan het losmaken en bevrijden van zowel lichamelijke blokkades als aan de bevrijding van je emotionele verbeelding. Is vooral gebaseerd op de methodes van Kristin Linklater en Catherine Fitzmaurice gegeven door gecertificeerd leraar: Peter Rouffaer.


Drie Pees

Inspiring Speech, Creatief Mentorschip

2012

Wil je jezelf ontwikkelen tot een inspirerende, motiverende en creatieve topspreker?

An Nelissen, Marleen Devischen, Peter Perceval en Stefan Perceval hebben een mentoringprogramma in mekaar gezet dat je zal leren om jouw talent te gebruiken.

Een unieke kans om onder begeleiding van topprofessionals in zes maanden te werken naar een prestatie die iedereen zal verbazen: je eigen multimedia keynotespeech van 20 minuten waarmee je een publiek kan inspireren.

Inspirerende webinars en calls: elke week op dinsdagavond 20.00u, een leersessie over:

– Tips & tricks om jouw verhaal te bewerken tot een multimedia-ervaring.
– Schrijfsessies waarin jouw werk individueel begeleid wordt.
– Hulp bij het vertalen van jouw ideeën naar inspirerende beelden.
– Een exclusieve verzameling inspirerende voorbeelden voor elk aspect.
– Praktische richtlijnen voor de vormgeving van je performance.
– Gedetailleerde coaching rond het injecteren van humor in je betoog.

6 live creatieve mentorings:

– Iedere maand komen we een zaterdag samen met de hele groep, van 10 tot 18 uur in Antwerpen. Daar geven we hands-on advies over je performance en helpen je om je droom concreet te maken in sessies waarin het resultaat centraal staat. Je krijgt de kans om je vorderingen te tonen en we zetten je op weg naar een spetterende presentatie met publiek.

Een onvergetelijk eindevenement:

– Aan het einde krijg je de kans om je eigen presentatie in de beste theateromstandigheden en voor een geïnteresseerd publiek te tonen. Jij wordt de ster van je eerste Inspiring Speech keynote-event!

Coaches: An Nelissen, Marleen Devisch, Peter Perceval & Stefan Perceval

Op 16 Juni 2012 hebben Bart Persyn, Alex Peeters, Inge Schepers, Xavier Debaere, Patty Ickx & Cynthia Van der Cruyssen te Antwerpen in Theater aan de Stroom hun eigen multimedia keynote-speech als eindwerk ten tonele gebracht.Ter Loo

Eenheid voelen en ervaren

2012

Vele dingen trekken ons uit onszelf weg. Toch zijn we gemaakt om eenheid te scheppen, in onszelf en rondom ons. Gedurende drie dagen krijg je de kans om die eenheid te proeven: via meditatie, wandelen, schrijven, delen, werken met natuurelementen.

Teacher: Marleen Devisch en het team van vormingscentrum Ter Loo


Global Edutainment

MINDFUL LEZEN, MEER TIJD

2012

3 dagen om 6 boeken te lezen via SmartReading, te begrijpen en de essentie van 10 andere boeken mee te hebben. Via technieken die je blijvend toelaten om een boek van 200 bladzijden te lezen in een uur zonder stress, helemaal ontspannen. Voor iedereen die veel wil of moet lezen, tijd wil besparen, zijn kennis wil vergroten, gemakkelijker wil onthouden, of voor wie met (nog) meer plezier wil leren lezen


Sociale vaardigheden: V.D.A.B. Opleiding

Conflicthantering

2012

– Wat is een conflict
– Mogelijke conflictbronnen
– Soorten conflicten
– De conflictfasen
– Fout reageren
– Regel het meteen
– Stijlen conflicthantering
– Conflicten begrijpen
– Helder communiceren
– Spelletjes doorprikken
– Gedrag lokt gedrag uit
– Het conflict oplossen
– Bemiddeling
– Lessen trekken


Sociale vaardigheden: V.D.A.B. Opleiding

Feedback geven en krijgen

2012

– Wat is feedback?
– Waarom feedback?
– Soorten feedback
– Vormen van feedback
– Van contact naar impact
– Je zelfbeeld
– Positieve feedback
– Corrigerende feedback
– Lessen trekken


Sociale vaardigheden: V.D.A.B. Opleiding

Slecht nieuws brengen

2012

– Het slechtnieuwsgesprek
– Hoe het voelt
– Woord en beeld
– Verzet en agressie
– Specifieke situaties
– Foute methoden
– Nazorg
– Competentiescan
– Nu ben jij aan zet


Train Your Brain Thuisstudie

2011 – 2012

Zou jij sneller willen lezen?

Zou jij je werk of studie resultaten willen verbeteren?

Zou jij makkelijk belangrijke informatie willen onthouden?

Wil jij je concentratie tijdens werk of studie verbeteren?

De meeste mensen hebben moeite met het verwerken en onthouden van informatie.

Je hebt het vast wel eens meegemaakt.

Je hebt iets belangrijks geleerd en twee weken later ben je het alweer vergeten.

Of je ontmoet iemand en 30 seconden later ben je de naam alweer vergeten.

Frustrerend, of niet?

Sommige mensen beweren zelfs dat ze een geheugen hebben als een zeef?

De Train Your Brain Thuisstudie is een verzameling van technieken en inzichten over het brein.

We leven in een spannende tijd waar de hoeveelheid aan informatie elke dag toeneemt.

Het is daarom een absolute MUST om brein technieken te beheersen.

De meeste mensen zouden graag willen weten hoe ze effectiever met deze lawine aan informatie kunnen omgaan.


Drie Pees

Inspiring Speech

2011

Inspiring Speech training met ervaren coaches waarna u zekerder zal zijn van uzelf en de technieken zal beheersen om een speech te houden.

Coaches: An Nelissen, Peter Perceval, Marleen Devisch, Bert Kruismans, Stefan Perceval Jo Janssens & Inge Rock

Voor mij was het top, zo top dat ik in Januari 2012 aanvang met het

Inspiring Speech mentorship programma voorzien van nog meer ervaren coaches en dit gedurende een intensief traject van 6 maanden.


LOI

Speed learning (Snelleren)

2011

Speed learning is voor iedereen die veel nieuwe informatie wil leren en onthouden.

De cursus is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek.

De cursus Speed learning omvat:
– Een inleiding op leren,
– Time management,
– Productiviteit,
– Overtuigingen (de juiste mentale set),
– Snellezen,
– Mindmappen,
– Geheugentechnieken,
– Totaalsystemen.


LOI

Speed reading (Snellezen)

2011

Snellezen zal je enorm veel tijd besparen en bovendien onthoud je de informatie die je leest stukken beter. De gemiddelde lezer leest namelijk met een snelheid van ongeveer 200 woorden per minuut. Het begrip van de gelezen tekst ligt gemiddeld rond de 50%. 

De cursus legt stap voor stap uit hoe je je leessnelheid aanzienlijk kunt verhogen. Ook je tekstbegrip, meestal tussen de 50 en 60%, stijgt tot meer dan 80%.

De belangrijkste onderdelen van de cursus zijn:
– De uitgangspositie: o.a. misverstanden over snellezen (kijk in de linkerbalk onder extra informatie voor een voorbeeld van deze les.)
– Geleiding van de ogen
– Van subvocaliseren naar gedachtestroom: o.a. hoe subvocalisatie de leessnelheid vertraagt
– De waarneming vergroten
– Achteruit lezen
– De concentratie verhogen
– Verschillende soorten informatie lezen.


Global Edutainment

SmartReading Advanced Privé

2011

SmartReading is méér dan snellezen alleen!

Stelt u zich eens voor, een boek van 200 pagina’s in een uur! Dikke rapporten en vakliteratuur, geen probleem. Eenvoudig en snel door uw e-mails heen. U leert niet alleen sneller en efficiënter lezen, maar ook beter te onthouden en boven-dien meer plezier te hebben in het lezen. SmartReading geeft rust en vertrouwen.

Wat bereikt u met SmartReading?
– 10 keer sneller lezen op detailniveau
– toename van uw tekstbegrip met gemiddeld 25%
– feilloos de juiste informatie uit teksten reproduceren
– relevante informatie uit verschillend leesmateriaal samenvoegen
– door mindmapping beter & efficiënter verbanden leggen


Sociale vaardigheden: V.D.A.B. Opleiding

Ontwikkel je denkkracht

2010 – 2011

Je kan jezelf stimuleren om met nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden bewust je denk- en doepatronen verder te ontwikkelen. 

De kracht van denken
Slim denken
Balans-denken
Reactief denken
Nu-denken
Proactief denken
Her-denken
Jouw denkkracht


Sociale vaardigheden: V.D.A.B. Opleiding

Leren Leren

2010

Inzicht verkrijgen in het eigen leervermogen en leermethodes:
deel 1: hersenen en geheugen
deel 2: leren leren


Sociale vaardigheden: V.D.A.B. Opleiding

Creativiteit

2010

Wat is creatief denken en wat heb je eraan?
Hoe kan je leren creatief te denken?
Hoe ziet het creatieve proces eruit?
Technieken bij creatief denken
Hoe formuleer je je vraag?
Hoe verzamel je ideeën?
Technieken bij brainstorming
Hoe kies je een idee?
Hoe realiseer je een idee?
Ideeën en werk
Inspiratiebronnen


Sociale vaardigheden: V.D.A.B. Opleiding

Je goed voelen in een job

2010

In deze cursus leer je beter om te gaan met negatieve ervaringen en problemen in een job. Het gaat ook om persoonlijke groei. Welke positieve keuzes kan je maken en welke energiebronnen kan je benutten zodat je je goed voelt in een job?

Het leerprogramma krijgt vorm vanuit de behoeftepiramide van Maslow.

De inleidende hoofdstukken over motivatie, gevoelens, je zelfanalyse, je doelstellingen, de bedrijfshiërarchie en omgaan met stress zijn de grondvesten van deze piramide.

De piramide omvat 6 niveaus:

1. De lichamelijke behoeften met als bouwstenen

2. De behoefte aan veiligheid en zekerheid met als bouwstenen

3. De sociale behoeften met als bouwstenen

4. De behoefte aan status en waardering met als bouwstenen

5. De behoefte aan kennis, inzicht en begrip met als bouwstenen

6. De behoefte aan zelfrealisatie met als bouwstenen

Deze cursus in attitudetraining focust op het welzijn op het werk.


NHA

Nederlands Foutloos Schrijven en Spreken

2010

Communiceren in foutloos Nederlands is een vereiste om optimaal te kunnen functioneren, zowel zakelijk als priv?! Goed communiceren kunt u leren. Moet u morgen een toespraak houden voor een vertrekkende collega? Vraagt uw baas u een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie op te stellen en te versturen? Heeft een van uw kinderen moeite met de werkwoordspelling? Wilt u ‘s morgens voordat u gaat werken even snel de krant doorspitten? Weet u niet goed hoe u een formulier moet invullen? Moet u een stukje schrijven? Of vindt u het leuk om uw kennis wat betreft de Nederlandse taal op te frissen?

Of u nu in woord of gebaar, schriftelijk of mondeling moet communiceren: u leert niet alleen volgens de regels te schrijven en te spreken. U krijgt ook tips over de wijze waarop u iemand of een grote groep moet toespreken. U weet wat u moet doen om snel lange en korte, moeilijke en eenvoudige teksten te doorgronden. U leert kortom hoe u schriftelijk en mondeling fouten in de Nederlandse taal vermijdt.


Taalopleidingen – Bijscholingen Nederlands: V.D.A.B. Opleiding

Nederlandse spelling

2010

Met deze module raak je op een aangename manier vertrouwd met de nieuwe regels en kan je ook je spellingvaardigheid verbeteren.

Oefeningen, feedback en links naar de theorie vormen de basis van de cursus.

Elke regel wordt aangebracht via een typevoorbeeld. Een typevoorbeeld is immers makkelijker te onthouden dan de theoretische uitleg.

– aaneenschrijven/koppelteken
– deelteken
– weglatingsteken
– tussenletters
– hoofdletters
– leenwoorden
– afkortingen
– leestekens

De cursus is ook bewust beperkt gehouden en is niet academisch maar functioneel van opzet. Na het doornemen van deze cursus ben je volledig up-to-date om elke courante tekst foutloos af te leveren.


Taalopleidingen – Bijscholingen Nederlands: V.D.A.B. Opleiding

Nederlandse werkwoorden

2010

Na de inleiding leer je de volgende zaken:

– onvoltooid tegenwoordige tijd
– onvoltooid verleden tijd
– voltooid deelwoord
– gebiedende wijs
– werkwoorden van vreemde oorsprong

Bij de cursus krijg je een ruim en gevarieerd aanbod aan interactieve oefeningen met feedback.


Taalopleidingen – Bijscholingen Nederlands: V.D.A.B. Opleiding

Nederlands – Communiceren via e-mail

2010

E-mailverkeer is tegenwoordig zelfs de belangrijkste vorm van bedrijfscommunicatie! Daarnaast wordt e-mail gebruikt om berichten te versturen naar familie en vrienden, om discussies te voeren via elektronische gemeenschappen (‘mailcommunities’), om informatie uit te wisselen, …

Deze cursus helpt je om vlotter te communiceren in het Nederlands via e-mail in een heldere, duidelijke taal, rekening houdend met de specifieke stijl en ‘nettiquette’ van deze vorm van communicatie.


Flanders DC INSPIRING CREATIVITY

Opleiding GPS voor Ondernemingen

2010

Haal meer uit je brainstorms dankzij de open opleidingen

* enkele creatieve opwarmertjes
– inzicht in het creativiteitsproces
– een GPS experience waarbij je leert
– hoe je een brainstormsessie voorbereidt
– hoe je een brainstormsessie leidt
– hoe je een brainstormsessie opvolgt


Wilfried Van Craen

Assertiviteitstraining voor volwassenen

2010


Wilfried Van Craen

De praktijk van het positief denken

2010

Een methodische toepassing van de cognitieve psychologie in het leven van alledag.

Deze cursus gaat over levenskwaliteit, en hoe we deze kwaliteit kunnen beschermen als de dingen niet altijd lopen zoals we hadden verwacht.

Vaak schrijven we onze negatieve gevoelens toe aan vervelende, ongelukkige of pijnlijke situaties en gebeurtenissen. Maar die zijn nu eenmaal, helaas, vaak niet uit te sluiten: het leven loopt nu eenmaal niet over rozen. Het zijn echter niet die bepaalde situaties of gebeurtenissen die ons het leven lastig maken, maar veeleer onze houding ertegenover. Deze benadering, die men de cognitieve psychologie noemt, is niet meer weg te denken uit de praktijk en vindt zowel haar toepassingen op klinisch gebied als in het dagelijks leven als zelfhulpmethode. De kwaliteit van ons leven wordt bepaald door de manier waarop we mentaal omgaan met de gebeurtenissen en situaties die ons overkomen.


Wilfried Van Craen

Relaxeren kan je leren

2010

Relaxeren is een van de meest zinvolle vaardigheden om met emotionele stress en spanning om te gaan. Er bestaan echter erg veel relaxatietechnieken en door de bomen ziet men soms het bos niet meer: wat is nu een geschikte en adequate techniek?

De selectie van technieken die we voor deze cursus hebben doorgevoerd berust op twee criteria:

1. Een empirisch criterium: is deze benadering wel voldoende onderzocht volgens de onderzoekscriteria van evidence based medicine en zo ja, wat vertellen deze onderzoeken over de effectiviteit van deze techniek.

2. Een pragmatisch criterium: is deze techniek toepasbaar op het moment dat ik hem nodig heb ( bijvoorbeeld bij een prestatie zoals een examen, in een angstsituatie, als ik pijn of ongemak ervaar, als ik last heb van iets als een tic, een dwang, een hunkering naar voedsel, alcohol of drugs)?

Bovendien is niet elke techniek geschikt voor iedereen en verschillende soorten klachten vereisen soms ook verschillende benaderingen.


Wilfried Van Craen

Zelfhypnose en mentale training

2010

Zelfhypnose is een bruikbare, wetenschappelijke methode, die niets te maken heeft met wat men je in de showhypnose voorschotelt. Hypnose is een normaal en natuurlijk verschijnsel en geen magie, helderziendheid of iets bovennatuurlijks zoals in films, boeken of media soms gesuggereerd wordt.

De cursus bied een grondige kennismaking, zowel inzichtelijk als ervaringsgericht, met de mogelijkheden van zelfhypnose. Dit gebeurt op een veilige, stapsgewijze manier, waardoor de cursus voor iedereen toegankelijk is. De basisvaardigheden van zelfhypnose worden zodanig aangeleerd dat de deelnemer ze zelfstandig kan toepassen, desgevallend gericht op individuele klachten of als relaxatiemethode. Er worden een tiental zelfhypnosetechnieken aangeleerd, die je kan gebruiken voor diverse toepassingen.


Wilfried Van Craen

Spreekzekerheid

2010

Een lezing houden, een uiteenzetting geven, bezoekende collega’s rondleiden, uw project voorstellen, les geven, een speech improviseren. Allemaal spreeksituaties waarin het belangrijk kan zijn om zelfzeker en accuraat over te komen. Maar vaak zit er iets in de weg: de krop in de keel, de zweetparel op het voorhoofd, de trilling in uw stem, het beven, blozen, zweten, stokken en de tics. Allemaal heel vervelende symptomen die uw spreekvaardigheid afremmen en waartegenover je vaak machteloos staat.

In deze training leert u begrijpen hoe deze remmingen ontstaan en vooral hoe u ze onder controle kan krijgen. Het is een doe-training. De opgedane inzichten worden meteen stapsgewijs ingeoefend in en voor de groep en er wordt gebruik gemaakt van uitgebreide video-feedback, zodat uw blinde vlekduidelijk zichtbaar wordt. Om toe te laten ook na de training gericht te blijven verder werken aan uw spreekzekerheid, wordt voor elke deelnemer een individueel programma van aandachtspunten opgesteld.


Management/leiding geven: V.D.A.B. Opleiding

Starten met je eigen zaak

2010 – 2011

Je vestigen als zelfstandige heeft zo zijn voordelen. Maar wil je als zelfstandige je voordelen eruit halen én de risico’s (die er ook bijhoren) beperken, dan moet je goed voorbereid aan de start aantreden. De cursus biedt een duidelijk overzicht van de voordelen, de nadelen, de juridische vormen, de administratieve verplichtingen, de inkomsten en kosten, … enz.


Management/leiding geven: V.D.A.B. Opleiding

Hoe effectief zijn tijd organiseren

2010

– tijdsmanagement versus tijdsorganisatie – activiteiten versus taken
– taakplanning op korte en lange termijn
– tijdsverspillers en omgaan met tijdsverspillers
– methoden van effectief tijdsbeheer
– gouden regels voor een goed tijdsbeheer

Via een grondige analyse van het persoonlijk tijdsgebruik, tot een efficiënt en nuttig tijdsgebruik komen.


Management/leiding geven: V.D.A.B. Opleiding

Assertiviteit in de werksituatie

2010

– Wat is assertiviteit?
– Waarom zijn we niet altijd assertief: gebrek aan zelfvertrouwen, blokkerende gedachten, angst met bijhorende aanpak.
– Verschillende gedragsstijlen met hun eigenschappen, voor- en nadelen en communicatiestijlen.
– Hoe assertief zijn?
– Algemene richtlijnen, assertieve vaardigheden en assertieve technieken
– Tips rond assertief denken en doen
– Oefeningen 

Manipulatief gedrag kunnen onderscheiden. Een assertieve reactie op manipulatief gedrag aan de dag kunnen leggen. Kunnen omgaan met spanningen en er assertief kunnen op reageren.


Management/leiding geven: V.D.A.B. Opleiding

Succesvol presenteren

2010

In dit informatietijdperk zijn vaardigheden om met succes in het openbaar te spreken belangrijker dan ooit.

Je zou kunnen stellen dat communicatie hét ruilmiddel is in deze maatschappij.

De sleutel tot succes ligt in wat je zegt en vooral ook in hoe je die boodschap overbrengt.

Hoe kan je jezelf krachtig, geloofwaardig en overtuigend presenteren?

In deze cursus krijg je praktische en doeltreffende technieken mee op het gebied van spreekvaardigheid om je baas, collega’s, familie, vrienden, bakker, bankdirecteur en wie verder ook maar belangrijk is, te beïnvloeden.

Het doel van deze cursus is je een aantal tools aan te reiken waarmee je op een evenwichtige, efficiënte en inspirerende wijze leert presenteren.


Management/leiding geven: V.D.A.B. Opleiding

Toolkit voor leidinggevenden

2010

In deze cursus wordt het leidinggeven in een professionele situatie behandeld, maar ook bij leidinggevend gedrag buiten de werksituatie kan je deze informatie en technieken toepassen.

In het eerste gedeelte van de cursus wordt je functie van leidinggevende gesitueerd in de organisatie. Je verneemt meer over organisatiestructuur en -cultuur. Je evalueert je persoonlijke kwaliteiten en maakt kennis met verschillende leiderschapsstijlen: o.a. taak- en persoonsgericht leidinggeven, flexibel leidinggeven, transformationeel leidinggeven…

In het tweede gedeelte krijg je een competentiegerichte toolkit met 21 instrumenten voor de leidinggevende:
– Tools over aspecten van communicatie
– Tools over het functioneren van de medewerker
– Tools over het managen van probleemsituaties
– Tools over het leidinggeven aan je team
– Tools over andere organisatiethema’s


Management/leiding geven: V.D.A.B. Opleiding

Projecten? Ik doe mee!

2010

Deze webcursus richt zich voornamelijk tot de beginnende projectmedewerker die een eerste kennismaking wil met projectmatig werken, maar ook tot de projectleider die reflectie zoekt op zijn dagelijkse praktijk.

Op deze manier biedt dit leerpakket je een basis om in deze dynamische wereld succesvol mooie projecten te realiseren. 

– Inleiding
– Wat is een project?
– Projecten, iets voor mij?
– De stappen in het project
– Constructief teamwerk
– De projectmedewerkers
– Competenties inzetten
– Persoonlijke effectiviteit
– Respect voor elkaar
– Projectresultaten boeken
– Projecten, iets voor jou


Management/leiding geven: V.D.A.B. Opleiding

Verkooptechnieken

2010

– motivatie en teambuilding
– marketing
– klantenprofielen
– empathie
– verkoop is communicatie
– telefonische afspraak
– structuur van het verkoopsgesprek
– argumentanalyse
– tegenwerpingen
– afsluittechnieken
– prospecteren
– merchandising
– solliciteren is zichzelf verkopen
– videopraktijkoefeningen

De deelnemers een praktische training verschaffen in verkooptechnieken waarbij tewerkstelling voor werkzoekenden enerzijds en een vervolmaking van de verkooptechnieken of een voorbereiding op een verkoopfunctie voor werknemers anderzijds, centraal staan.


Management/leiding geven: V.D.A.B. Opleiding

Klantgerichte communicatie

2010

In deze cursus maak je kennis met een waaier van competenties die je nodig hebt om klantgericht te communiceren:
– Maak een goede eerste indruk.
– Ga positief om met een verscheidenheid aan mensen.
– Zoek uit wat de klant werkelijk wil.
– Communiceer vlot en helder.
– Ga ver genoeg maar niet over je grenzen.
– Pak moeilijke situaties efficiënt aan.
– Zorg dat je er niet alleen voor staat.

Doelstellingen:
– Bewust zijn van het belang van klantgericht werken.
– Weten wat klantgericht zijn is.
– De behoeften van de klant kunnen inschatten door het gericht hanteren van de technieken (vragen stellen, actief luisteren, neutraal samenvatten).


Roy Martina Experience

Training Emotioneel Evenwicht

2010

Emotioneel Evenwicht is één van de meest effectieve alternatieve therapieën die er bestaat voor de genezing van fobieën, allergieën en overgevoeligheden. Daarnaast biedt EE een verbetering van levenskwaliteit voor een ieder die deze technieken toepast op zijn leven. Én, de technieken zijn ook nog eens heel simpel te leren!

De techniek ‘Emotioneel Evenwicht’ is gebaseerd op spiertesten en wordt onder meer gebruikt om te stoppen met roken, af te slanken, beter om te gaan met ziekte, stress, hoofdpijn, emoties, slapeloosheid, burn-out en nog veel meer. Tijdens de training leer je het opsporen en loslaten van emotionele blokkades. ‘Emotioneel Evenwicht’ staat voor een betere balans terug te krijgen van je leven.

Wat mooi is aan de EE trainingen is dat je een enorme sprong maakt in je persoonlijke ontwikkeling. Je ontdekt schaduwkanten en groeimogelijkheden en werkt eraan om die groei door te zetten.


TEAMPOWER

Doeltreffend en efficient werken

2010

Teacher: Guy Leroi 

Modules:
– Inleiding
– Kunnen afstand nemen en vragen beheren
– Zijn tijd beheren
– De planning
– Overtuigingen en drivers
– Kunnen “neen” zeggen
– Op een efficiente manier vergaderen
– Op een efficiente manier documenten beheren
– Oefeningen


Management Course: The OAK3 Education Center

Structured Analysis – Techniques

2009

Course Reference: MT2000

Teacher: Elke Laeremans

Modules:
– Introduction to Business Analysis
– Elements of the Business Analysis
– Information Gathering Techniques
– Documenting Tools and Techniques
– Business Process Modeling Techniques
– Data Modeling Techniques


Add Business

Efficiënte Communicatie binnen een Team

2008

Teacher: Steven Luysterborg 


Dr. Richard Bandler en Alex PeetersJohn La Valle en Alex Peeters
‘Pictures with Dr. Richard Bandler and with John La Valle are used with the express written permission of John La Valle.’

Kathleen La Valle, Marleen Devisch & Alex Peeters
‘Picture with Kathleen La Valle used with the express written permission of John La Valle.’