Bespaar tot 40%

Erkend dienstverlener KMO-Portefeuille

‘de Groeiacademie’ is door het Vlaamse Gewest erkend als dienstverlener voor de pijler: ‘Opleiding’ met erkenningsnummer: DV.O215510, erkend van: 01/04/2015 en erkend tot: 02/04/2020.

Erkend dienstverlener KMO-Portefeuille: de Groeiacademie

Indien u een opleiding volgt bij ‘de Groeiacademie‘ kunt u dus gebruik maken van de KMO-Portefeuille.

K.O.’s: 40% subsidie met een maximum van 10.000€ subsidie per jaar/KMO. Budget vrij te besteden voor opleiding en advies.

M.O.’s: 30% subsidie met een maximum van 15.000€ subsidie per jaar/KMO. Budget vrij te besteden voor opleiding en advies.

Wilt u van de KMO-portfeuille genieten, dan is het heel belangrijk dat u de procedure tijdig en correct opstart en afwerkt. Doet u dit niet, dan bestaat het risico dat u de subsidie misloopt en dan blijft het volledige bedrag betaalbaar aan de Groeiacademie.

Breng uw aanvraag dus zo snel mogelijk in orde! U hoeft daarvoor NIET te wachten op de factuur!

Een Vlaamse onderneming (KMO’s en zelfstandigen) kan een vergoeding (tot 40% korting) voor het volgen van een opleiding online aanvragen na registratie.

 • Enerzijds komen alle ‘per thema‘ opleidingen (workshops, trainingen…) van de Groeiacademie (lees: niet deze van onze partners) met een eigenlijke opleidingskost boven de 100€ (excl. BTW), per deelnemer, in aanmerking voor de KMO-Portefeuille indien hierop de KMO-Portefeuille expliciet staat vermeld.

 • Anderzijds komen alle ‘op maat‘ opleidingen van de Groeiacademie (lees: niet deze van onze partners) voor bedrijven in aanmerking.

Opgepast! Enkel de eigenlijke opleidingskost kan worden gesubsidieerd. Cursusmateriaal, cateringkosten en de BTW worden niet gesubsidieerd.

Praktische vragen? Bel gratis het nummer 1700.

Online aanvragen

Online aanvragen van de KMO-Portefeuille

De KMO-Portefeuille is een subsidieregeling voor vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen. Hieronder vind je een praktische handleiding voor het aanvragen en beheren van jouw KMO-Portefeuille.

De aanvraag lijkt, bij aanvang, een zeer ingewikkelde procedure. Gezien de procedure enige tijd in beslag neemt, kan u zich best zo snel mogelijk registreren. M.a.w., stel deze aanvraag niet uit. Volg voor elke stap de aanwijzingen op de website, respecteer alle termijnen en alles zal vlot verlopen.

Deze subsidie kan enkel aangevraagd worden via het internet aangezien de aanvraag, verwerking, toekenning en beheer van de subsidie volledig gebeurt via een elektronische ondernemer-schapsportefeuille.

1. Aanmelden

Het aanvragen van een KMO-Portefeuille gaat volledig online via de website www.kmo-portefeuille.be. Selecteer rechtsboven: ‘AANMELDEN EN BETALEN‘.

Je kunt vervolgens op twee manieren aanmelden:

  • via een Federaal token: Een federaal token kun je eenvoudig via de website aanvragen. Je ontvangt het federaal token dan binnen enkele dagen.
   Federaal token
 • via een Elektronische identiteitskaart: De kaartlezers voor jouw elektronische identiteitskaart zijn bij iedere multimediawinkel te verkrijgen. Vervolgens installeer je deze kaartlezer op jouw pc, laptop… Voor vragen neem je contact op met de helpdesk: ’02/212.96.74′. Om in te loggen, dien je de pincode van jouw elektronische identiteitskaart in te voeren. Deze pincode heb je ontvangen bij de afgifte van de elektronische identiteitskaart. Ben je jouw pincode kwijt, informeer dan bij de gemeente.
  Identiteitskaart

2. Agentschap Ondernemen

Na het inloggen, als alles goed verlopen is, ga je automatisch naar: Agentschap Ondernemen en staat er te lezen: ‘U bent aangemeld‘. Zo niet, selecteer rechtsboven: ‘Login kmo-portefeuille‘. Hier tref je alle informatie aan over wat de KMO-Portefeuille precies inhoudt en waarvoor je de KMO-Portefeuille kunt gebruiken. Ook kan je hier op je gemak de rechten en voorwaarden van deze subsidieregeling nalezen.

3. Onderneming registreren

Wanneer je voor de eerste keer de website bezoekt, zal je eerst jouw onderneming moeten registreren. Klik daarvoor op: ‘Onderneming registeren‘, en vul de gevraagde gegevens in. Bevestig ook de grootte van uw onderneming: ‘Kleine, Middelgrote of Grote onderneming.’

Binnen de 3 werkdagen ontvang je een brief waarbij jouw registratie wordt bevestigd. Die bevat een hyperlink. Vanaf nu mag je een aanvraag indienen in naam van de onderneming, maar je dient nogmaals een bevestiging te geven! Surf naar deze activatie-URL en meldt u aan met jouw E-ID. Deze link koppelt je automatisch aan de onderneming. ECHTER doe dit binnen de maand (!) of de volledige procedure voor het aanmelden van jouw onderneming moet je herdoen.

4. Aanvraag subsidie

Nadat je jouw onderneming geregistreerd hebt, kun je je de volgende keer eenvoudig aanmelden door de naam van jouw onderneming te selecteren.

Van zodra je van de Groeiacademie een factuur en een opleidingsovereenkomst ontvangen heb, betaal je binnen de gevraagde termijn aan de Groeiacademie de bedragen die niet door de KMO-Portefeuille worden betaald: ‘de BTW, het cursusmateriaal, de cateringkosten…‘ Deze kosten staan vermeld op de factuur. Indien onduidelijk: ‘Mail ons op info@groeiacademie.be

Let op: aangezien je alleen subsidie krijgt voor het factuurbedrag van de subsidieaanvraag exclusief BTW, is het nodig de BTW en de overige kosten die niet vergoed worden, afzonderlijk te betalen aan de Groeiacademie, en dit binnen de gevraagde termijn, zo niet kan je aanvraag geannuleerd worden.

Meld je nu aan door de naam van jouw onderneming te selecteren en klik op: ‘Aanmelden‘. Selecteer vervolgens de grootte van jouw onderneming: ‘Kleine, Middelgrote of Grote onderneming.’, en klik op: ‘Bevestig‘. Je krijgt een algemeen overzichtsscherm te zien. Ga in dit scherm op zoek naar ‘AO – KMO-Portefeuille‘, klik erop en je krijgt een overzicht van jouw portefeuille status(sen). Vervolgens klik je op: ‘Ga verder‘. Wanneer je een nieuwe projectaanvraag wilt aanvragen klik je op: ‘Klik hier voor een nieuw project‘. Op de volgende schermen vul je alle benodigde gegevens in en verzend je je aanvraag:

  • NACE code: NACE code van de hoofdactiviteit van jouw bedrijf.
  • Pijler waarvoor subsidie gevraagd wordt: Opleiding.
  • Domein waarvoor subsidie gevraagd wordt: Algemeen domein.
  • Erkenningsnummer: DV.O215510 is dit van de Groeiacademie (let op: hoofdletter O en dan het getal 215510).
  • Zijn de prestaties gestart voor dd/mm/jjjj: ‘Ja’ of ‘Nee’. Valt deze aanvraag binnen de maximumtermijn van 14 kalenderdagen na startdatum?
  • Datum overeenkomst: startdatum van de opleiding zoals vermeld in onze opleidingsovereenkomst.
  • Bedrag overeenkomst (exc. BTW): VOLLEDIGE bedrag van de opleiding, de eigenlijke opleidingskost, zoals vermeld in onze opleidingsovereenkomst, inclusief de twee cijfers na de komma.
  • Door de dienstverlener voorziene aantal uren: totaal aantal uren van de opleiding zoals vermeld in onze opleidingsovereenkomst, vermenigvuldigt met het aantal werknemers van jouw onderneming die hieraan deelnemen.
  • Reeds betaald voorschot: 0,00 met twee cijfers na de komma.
  • Titel project: Naam van onze opleiding zoals vermeld in jouw opleidingsovereenkomst.
  • Vakgebied: Kies: ‘Algemene persoonlijke vaardigheden’, ‘Organisatie en kwaliteit’ of ‘Welzijn en gezondheid’ zoals vermeld in jouw opleidingsovereenkomst.
  • Vermeld het aantal cursisten van de opleiding: Aantal werknemers die deelnemen
  • Lijst alle cursisten van de opleiding op: Geef telkens ‘naam en voornaam’ gevolgd door ‘;’.
 • Het gewenste projectbedrag: Projectbedrag.

Nu krijg je een overzicht te zien van jouw aanvraag. Klik op: ‘Akkoord‘. Daarna volgt uw akkoordverklaring met de regelgeving van de KMO-Portefeuille. Vink aan: ik, (uw naam), in de functie als… Klik op: ‘Akkoord‘. EINDE voor de aanvraag.

Wanneer: De projectaanvraag dient te gebeuren ten allerlaatste 14 dagen na de start van de opleiding. Zo niet wordt uw aanvraag geannuleerd Om zeker niet te laat te zijn raden we u aan de aanvraag best onmiddellijk te doen na het ontvangen van onze factuur en opleidingsovereenkomst.

Let op: alleen het factuurbedrag, van de eigenlijke opleidingskost, exclusief BTW komt in aanmerking voor deze subsidieaanvraag.

5. Goedkeuring aanvraag

Sodexo vraagt per mail aan de Groeiacademie om de juistheid van uw aanvraag te bevestigen, door na te gaan of jouw aanvraag voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Zo ja en na interne goedkeuring door de Vlaamse Gemeenschap die uw steunaanvraag zal beoordelen op basis van uw overeenkomst en de eventuele opgeleverde stavingsdokumenten, ontvangt u een mail met de vraag uw deel van het projectbedrag te storten op jouw electronische rekening van Sodexo. Zorg ervoor dat je tijdig betaalt, binnen de gevraagde termijn van 14 dagen, zo niet zal je aanvraag automatisch geannuleerd worden.

6. Bevestiging betaling

Na betaling van jouw aandeel, ontvang je wederom een e-mail van de Vlaamse overheid waarin deze betaling bevestigd wordt. Het door jou betaalde bedrag en de subsidie door de overheid komen in jouw elektronische KMO-Portefeuille te staan.

7. Overschrijven aan dienstverlener

Vanaf nu kun je gebruikmaken van uw KMO-Portefeuille en de Vlaamse overheid de opdracht geven om vanuit jouw elektronische portefeuille de door jou aangetrokken erkende dienstverlener te betalen. Hiervoor moet je inloggen op de website van de KMO-Portefeuille. Onder: ‘Projecten in portefeuilles‘ kun je de opdracht geven via de optietoets: ‘Storten‘ om het bedrag over te maken aan: ‘de Groeiacademie‘. Wacht niet tot de laatste dag met storten!

Denk eraan: Om jouw factuur volledig af te handelen, diende je onmiddellijk na de aanvraag, het niet gesubsidieerd bedrag: de BTW, het cursusmateriaal, de cateringkosten… wat vermeld staat op de factuur, apart te storten aan: de Groeiacademie VOF, aangevuld met eventueel restbedrag indien je onvoldoende geld in uw KMO-Portfeuille had. Als dit nog niet voldaan is, doe het onmiddellijk, doe het NU, zo niet zal je aanvraag geannuleerd worden.

Werking

Werking van de KMO-Portefeuille

Hoe werk ik met de KMO-Portefeuille?


Elektronische toegangsprocedure van de KMO-Portefeuille

De KMO-Portefeuille heeft een elektronische toegangsprocedure op het internet. Daarom hebt u ofwel een zogenoemd federaal token, ofwel een elektronische identiteitskaart nodig om een dossier in te dienen of op te volgen.

Om toegang te krijgen tot de KMO-Portefeuille kunt u dus kiezen tussen twee opties: ofwel via een federaal token, ofwel via uw elektronische identiteitskaart (e-id). Het federaal token is een kaartje, ter grootte van een bankkaart, dat u gratis kunt aanvragen via de website www.belgium.be. Op het kaartje staan 24 codes die u gevraagd kunnen worden tijdens de loginprocedure.

Gebruikt u liever uw e-id, dan moet u de pincode kennen en over een kaartlezer beschikkken. De eerste keer dat u zich via deze methode wilt aanmelden, moet u uw token of uw e-id registreren. Dat kan op de website www.vlaanderen.be/ondernemen. Daarna moet u ook de onderneming (eenmalig) registreren. Vanaf dan volstaat het om u en uw onderneming telkens aan te melden met uw token of e-id.

Een demo over de nieuwe registratieprocedure vindt u hier. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij admin.inkom@vlaanderen.be of op het gratis nummer 1700.

FAQ

Veel gestelde vragen m.b.t. de KMO-Portefeuille

Wat is de KMO-Portefeuille?

De KMO-Portefeuille is een elektronische betaalmiddel waarmee kleine en middelgrote ondernemingen, alsook vrije beroepen, een dienstenpakket kunnen aankopen voor subsidies inzake opleidingen en advies over ondernemen, internationaliseren en innoveren. Dat dienstenpakket is gericht op het verbeteren van het huidige of toekomstige functioneren van de onderneming. Het dienstenpakket wordt verleend door erkende dienstverleners. De lijst van erkende dienstverleners vind je hier.

De ondernemerschapsportefeuille richt zich tot vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest. Enkel ondernemingen die een aanvaardbare activiteit uitoefenen, kunnen steun aanvragen. Bepaalde sectoren zoals de land- en tuinbouwsector, de visserij, de transportsector en een groot aantal bedrijven uit de voedingssector blijven uitgesloten van deze steun omdat er een ander steunmechanisme op van toepassing is.


Veel gestelde vragen beantwoordt door het ‘Agentschap Ondernemen’

Ga naar: ‘Agentschap Ondernemen‘, KLIK HIER

Wat is de kmo-portefeuille?
Kmo’s kunnen subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching.

Wie kan gebruik maken van deze subsidie?
De KMO-Portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen die voldoen aan enkele voorwaarden

Hoeveel subsidie kan een onderneming krijgen?
Een onderneming kan per kalenderjaar tot 40.000 euro subsidie krijgen via de KMO-Portefeuille.

Wat komt in aanmerking?
Opleiding, advies, technologieverkenning, advies internationaal ondernemen, strategisch advies en coaching kunnen in aanmerking komen.

Hoe werk ik met de KMO-Portefeuille?
Bent u nog geen gebruiker van de KMO-Portefeuille? Dan moet u zich eerst registreren op onze website.

Informatie voor dienstverleners
Om erkende dienstverlener te worden moet een bedrijf aantonen dat de dienstverlening kwaliteitsvol is en moet het aan bepaalde voorwaarden voldoen.

FAQ – veel gestelde vragen
Veel gestelde vragen over de KMO-Portefeuille. Heeft u na het doornemen van de overige informatie over de KMO-Portefeuille nog vragen? Mogelijk vindt u een antwoord in deze rubriek.

Wettelijk kader
De steunmaatregel KMO-Portefeuille heeft zowel een Europese als een Vlaamse wettelijke grondslag.