Info Agenda

WAAROM DEZE OPLEIDING VOLGEN

Om te communiceren met meer impact

Jij maakt je de basis van NLP eigen, nodig om effectiever te kunnen samenwerken op de werkvloer. Omdat het gaat om eigentijdse communicatie, leren we jou de kennis om het unieke model van de wereld van de ander in kaart te brengen en je hierop af te stemmen. En we zien hoe communiceren in elkaar zit.

Om meer inzicht in je bedrijf, team en collega’s te verkrijgen

Iedereen is op zijn manier ‘geprogrammeerd’. We ontdekken welke voorkeurswoorden we hebben. We tonen aan wat het observeren van de oogbewegingen ons bijbrengt tijdens het communiceren. We leren jou denkprogramma’s te herkennen. Daarnaast leer je te herkennen hoe jij en anderen zich motiveren tot actie.

Om het beste te halen uit jezelf en anderen

Dit doen we om de gemoedstoestand, het gedrag… van jezelf en anderen te beïnvloeden door middel van de taal. Zelfvertrouwen leren bouwen inzetbaar tijdens specifieke situaties. Gemoedstoestanden leren bouwen om te motiveren, presenteren, coachen, verkopen…

Om individueel en in groep feedback te geven

We gaan van start met het leren stellen van de juiste vragen. Hoe je effectieve feedback geeft die blijft hangen. Je ontdekt wat de ander echt bedoelt. Je gaat na wat iemand echt belangrijk vindt. En dit op bewust en onbewust niveau. Je leert waarden en overtuigingen ontdekken en herkennen op basis van wat men vertelt.

GA NAAR INSCHRIJVEN VOOR DEZE OPLEIDING

WAT DEZE OPLEIDING OMVAT

Communicatie begint bij de basis

Jij maakt je de basis van NLP eigen, nodig om effectiever te kunnen samenwerken op de werkvloer. Omdat het gaat om eigentijds samenwerken en communiceren, leren we jou deze kennis om ieders unieke model van de wereld in kaart te brengen en om je hierop af te stemmen. En duiden wij hoe we communiceren. Hierdoor versterk je jouw vermogen om contact te leggen met anderen, waardoor communiceren met iedereen gemakkelijker tot veel gemakkelijker wordt. We duiden wat waarnemen is en waardoor het bepaald wordt.

Inzicht ander/zelf

Iedereen is op zijn unieke manier geprogrammeerd. Hier ontdek je welke voorkeuren in representaties we kunnen hebben. We tonen aan wat het observeren van de oogbewegingen ons bijbrengt tijdens het communiceren. We leren jouw wijze van denken te herkennen. En we staan stil bij de impact hiervan, omdat deze zowel jouw emotionele zelfsturing vergroten, als jou extra mogelijkheden geven om anderen te beïnvloeden. Net zoals jouw stemgebruik impact heeft. Daarnaast leer je te herkennen hoe jij en anderen zich motiveren tot actie.

Emoties inzetten om te beïnvloeden

Dit doen we om de gemoedstoestand, het denken, het gedrag, het resultaat… van jezelf en anderen te beïnvloeden. Zelfvertrouwen leren bouwen en inzetten tijdens specifieke situaties. Gemoedstoestanden leren bouwen om te motiveren, presenteren, coachen, verkopen… En de kracht van ons brein te ontdekken achter het geven van betekenis.

Communiceren

We gaan van start met het leren stellen van de juiste vragen. Hoe je effectieve feedback geeft die blijft hangen. Ontdekken wat de ander echt bedoelt. Nagaan wat iemand echt belangrijk vindt. En dit op bewust en onbewust niveau. Waarden en overtuigingen leren ontdekken en herkennen op basis van wat men vertelt.

Het inzetten van de strategie waarmee we daadwerkelijk resultaten bereiken

Wetende dat we allemaal op een bepaalde manier zijn geprogrammeerd, staan we stil bij het belang van strategieën, en maken we de stappen ervan bewust. Ons gedrag, dus het resultaat van ons functioneren, wordt aangestuurd door onze strategieën. In deze opleiding word je je bewust van enkele van jouw eigen strategieën en denkprogrammma’s. Inzicht krijgen hierin vergroot jouw emotionele zelfsturing aanzienlijk. En het herkennen ervan, vergroot de impact van jouw communicatie. We vangen aan met het stellen van doelen om deze ook daadwerkelijk te bereiken.

Alles op één lijn

We brengen stap voor stap triggers, gemoedstoestanden, gedrag, doelen, waarden, overtuigingen, … op één lijn, zodat wat je denkt, voelt en doet met elkaar in overeenstemmingen zijn. Jouw omgeving merkt dit op omdat je doet wat je zegt.

Taalkracht

We leren jou de taal waarmee je jouw impact vergroot. En we vertellen verhalen, omdat verhalen ons entertainen, boeien, verbinden, veranderen… Iedereen heeft er. We ontdekken onze eigen verhalen als schitterend in te zetten metaforen, om te gebruiken als antwoorden op allerlei situaties. In elke communicatie speelt de taal op bewust en onbewust niveau een enorm belangrijke rol. Vaardiger worden in het flexibel toepassen van deze onbewuste taaIpatronen maakt dat we onszelf en anderen effectiever aanspreken, inspireren en motiveren.

Jouw andere toekomst

We krijgen ook meer aandacht voor de strategieën van jezelf en de anderen. We krijgen impact op onze triggers. We staan stil bij welke impact onze belevingen aangaande het verleden, heden en toekomst hebben op onze huidige situatie. En hoe daarop aan te sturen. Tijdlijnen als hulpmiddel om doelen en hun resultaten helder te stellen en te bereiken. Om in het heden te kunnen beschikken over hulpbronnen vanuit het verleden, nodig voor jouw toekomst.

Jouw vernieuwde verleden

We zeggen wel eens; ‘Had ik toen maar geweten dat…’ Met wat we jou aanleren verander je uiteraard niet de feiten uit jouw verleden, wel de emotionele ladingen die aan deze feiten vast hangen. Je leert innerlijke conflicten oplossen door de tegenstrijdigheden tussen jouw gedachten, gevoelens, … aan te pakken. En indien nodig, pakken we jouw irreële angsten aan.

GA NAAR INSCHRIJVEN VOOR DEZE OPLEIDING

ONZE AANPAK

Dit is een volwaardige ‘NLP Practitioner’-opleiding met als focus het toepassen van NLP op de werkvloer. Vandaar de naam: ‘NLP Business Practitioner’.

Klantbeleving

Wij trainen kleine groepen, omdat jij onze volledige aandacht en persoonlijke begeleiding verdient.

Teamcoaching

Wij coachen jullie als team, omdat wij de aan te leren vaardigheden aan jullie demonstreren, zodat jullie directe praktijkervaring opdoen.

Leiderschap

Wij leiden jou, door samen te werken en te communiceren, naar eigentijds leiderschap, zodat je steeds vaardiger wordt om te communiceren conform de eisen die onze huidige maatschappij stelt.

Op het einde van de opleiding is er een verplichte certificatieproef. Daar ontdek je welke vaardigheden je reeds goed onder de knie hebt. Je leert tevens aan welke punten je extra aandacht dient te besteden. Op die manier kan je na de opleiding efficiënt jouw vaardigheden i.v.m. NLP verder laten groeien.

De GROEI ACADEMIE biedt het volledige ‘NLP Business Practioner’-programma aan in 60 leeruren. Je ontvangt een officieel certificaat ‘Licensed Business Practitioner of NLP™’ wanneer je voor de certificatieproef slaagt.

GA NAAR INSCHRIJVEN VOOR DEZE OPLEIDING

NA DEZE OPLEIDING

Heb je deze grote verzameling aan technieken en gedragingen leren kennen en de basistoepassingen ervan geleerd. Na deze opleiding is het aan jou om ze verder te integreren in je dagelijks leven, door te doen, doen, doen… en te ervaren, ervaren, ervaren… vooral in je dagdagelijkse leven…

Daarnaast:

? Heb je meer inzicht in je onderneming, je team en je collega’s

? Weet je hoe zowel de te bereiken doelen als de te behalen resultaten scherp te
stellen

? Weet je hoe meer doordachte beslissingen te nemen in lijn met jouw te bereiken resultaten

? Weet je hoe processen en prestaties te optimaliseren

? Weet je hoe om te gaan met spanningen en conflicten

? Weet je hoe meer flexibiliteit te creëren om gemakkelijker verandering te implementeren

? Weet je hoe jouw klanten een positieve ervaring te geven

? Weet je hoe om te gaan met stress, ook in moeilijke situaties

? Bouw je veel sneller positieve relaties op

? Beïnvloed je jezelf en anderen op een positieve manier

? Ben je creatiever in het vinden van oplossingen

? Ben je aangevangen om het beste te halen uit jezelf en uit anderen

? Ben je aangevangen opbouwende feedback te geven, zowel individueel als in groep

? Ben je aangevangen te communiceren met meer impact

? Ben je in staat om je hele team veel meer af te stemmen op de waarden van de organisatie

GA NAAR INSCHRIJVEN VOOR DEZE OPLEIDING

VOOR WIE DEZE OPLEIDING BESTEMD IS

Deze opleiding staat dan ook geheel in het teken van NLP dagdagelijks leren toepassen op de werkvloer en binnen jouw leven. Voorkennis van NLP is niet vereist.

Voor:

 • wie binnen zijn job zijn communicatie een flinke boost in de goede richting wil geven,
 • leidinggevenden en eindverantwoordelijken die willen weten wat anderen echt vertellen,
 • teamverantwoordelijken die hun vaardigheden tot samenwerking en communicatie binnen een team willen verbeteren,
 • projectleiders, consultants,… die veel van werkomgeving veranderen,
 • executieve coaches en teamcoaches,
 • diegenen die oog hebben voor klantbeleving,
 • diegenen die hun impact op anderen willen vergroten,
 • diegenen die regelmatig nieuwe uitdagingen aangaan,
 • diegenen die congruent willen overkomen tussen wat zij verbaal en non-verbaal communiceren,
 • diegenen die willen nagaan waarvoor NLP kan worden gebruikt op de werkvloer,
 • NLP-beoefenaars die NLP willen leren inzetten op de werkvloer.

 

Ben je niet zeker of deze opleiding iets voor jou is? Vraag dan een gesprek aan met de trainers van de GROEI ACADEMIE. Zij bekijken samen met jou of je er klaar voor bent. Indien nodig, bieden ze jou een bijkomend traject aan voor je van start gaat.

Inschrijven voor deze opleiding:

Waar:
Gistelse Steenweg 190/1, 8200 Brugge, West-Vlaanderen, België

Wanneer:

Toekomen vanaf 9:00. Aanvang opleidingsdag: 9:30. Einde opleidingsdag: 18:00

NLP Business Practitioner:
31 januari, 21 februari, 13 maart, 3 & 17 april, 1 & 22 mei, 12 & 26 juni 2020ANDERE DATA

Prijzen:

Standaardprijs:
2950 € excl. BTW, per deelnemer

Vroegboekkorting: - 345 € excl. BTW, per deelnemer in mindering te brengen, enkel geldig bij volledige betaling ten minste 2 maanden voor aanvang van de opleiding van het ganse bedrag incl. BTW, zoniet wordt de standaardprijs gefactureerd!

Openingskorting: - 826 € excl. BTW, per deelnemer in mindering te brengen, enkel geldig bij volledige betaling ten minste 3 maanden voor aanvang van de opleiding van het ganse bedrag incl. BTW, zoniet wordt de standaardprijs gefactureerd!

Voor alle andere inschrijvingen contacteer je ons best via mail: inschrijven@groeiacademie.be

Onze acties zijn onderling niet cumuleerbaar!

INSTANTOVERSCHRIJVING: is een overschrijving die onmiddellijk wordt verwerkt, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Dus ook ‘s nachts, op feestdagen en in het weekend. Het geld verschijnt binnen enkele seconden op onze rekening, zelfs al heb jij een rekening bij een andere bank.

AANDACHT: Jouw deelname is pas definitief na overschrijving van het ganse bijdrage incl. BTW op rekening van 'de Groeiacademie' met IBAN: 'BE46 0017 0800 8736' en BIC: 'GEBABEBB' met als vermelding de titel van deze opleiding. Bij gebruikmaking van de KMOP is wat hieronder staat van toepassing.

KMOP-portefeuille: De prijs excl. BTW komt hiervoor in aanmerking. Jouw deelname is pas definitief na het goedkeuren van het door jou ingediend KMOP-dossier en na overschrijving van het BTW bedrag op rekening van 'de Groeiacademie' met IBAN: 'BE46 0017 0800 8736' en BIC: 'GEBABEBB' met als vermelding de titel van deze opleiding.

Contactgegevens:

Voornaam (verplicht):

Achternaam (verplicht):

E-mail (verplicht):

Telefoonnummer (verplicht):

Straat & nr (verplicht):

Postcode & gemeente (verplicht):

Bedrijf:

BTW/ondernemingsnummer:

Jouw bericht:

Wat is jouw professionele activiteit?

Waarom wil jij dit leren?

Hoe anders zal jouw leven er hierdoor uitzien?

Wat zou jou kunnen tegenhouden om hiervoor te gaan?

Welke ervaringen heb jij reeds NLP, Coaching & Hypnose?

Ik accepteer de 'Algemene Voorwaarden'. (*)

(*) Verdere informatie en bevestiging zal worden toegestuurd. Inschrijving is steeds onder voorwaarden.

[recaptcha]

PS: Na elke geslaagde verzending verschijnt: 'Jouw bericht werd succesvol verzonden.' Controleer je mailbox!

Het aantal inschrijvingen voor deze opleiding (workshop, training...) is beperkt. Exacte locatie, voorwaarden, factuur en verdere informatie voor betaling worden toegestuurd bij bevestiging. Deze opleiding dient betaald te worden voor aanvang. Indien de opleiding vol zit, kunnen we jou op onze wachtlijst plaatsen.

Waarschuwing:

Wij geven geen medische informatie! Wij zijn niet medisch gekwalificeerd. Wij doen geen medische diagnoses of behandelingen. Onze trainingen vervangen geen consultatie bij de arts, psycholoog, therapeut of psychiater. Voor behandeling van medische klachten raden wij jou aan om naar jouw huisarts, psycholoog of psychiater te gaan.

november

No Events

december

No Events

january

31jan - 26junjan 3109:30jun 26Licensed Business Practitioner of NLP™gedurende 9 leerdagen inclusief certificatie

february

No Events

march

No Events

april

No Events

may

No Events

june

No Events

july

No Events

august

No Events

september

No Events

october

No Events