Info Agenda

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een methodologie, een attitude en een unieke verzameling tools die jou onder andere helpen om je beter af te stemmen op anderen, om je communicatie en je relaties met anderen én met jezelf drastisch te verbeteren. NLP is toepasbaar in elk levensgebied en in elke sociale situatie, zowel privé als professioneel.

GA NAAR INSCHRIJVEN VOOR DEZE OPLEIDING

Deze basisopleiding omvat:

Communicatie begint bij de basis

Jij maakt je de basis van NLP eigen, nodig om effectiever te kunnen samenwerken op de werkvloer. Omdat het gaat om eigentijdse communicatie, leren we jou de kennis om het unieke model van de wereld van de ander in kaart te brengen, hierop af te stemmen. En duiden wij hoe we communiceren. Hierdoor versterk je jouw vermogen om contact te leggen met anderen, waardoor communiceren met iedereen gemakkelijker tot veel gemakkelijker wordt. Wat duiden wat waarnemen is en waardoor het bepaald wordt.

 • Meer focus, mentale kracht en effectiviteit ontwikkelen
 • De fundamentele vooronderstellingen binnen NLP
 • Hoe wij communiceren via het NLP-communicatiemodel
 • Observeren en kalibreren van non-verbale lichaamstaal en gedrag
 • Afstemmen en leiden om gemakkelijker contact te leggen

GA NAAR INSCHRIJVEN VOOR DEZE OPLEIDING

Inzicht ander/zelf

Iedereen is op zijn manier geprogrammeerd. Vandaag ontdek je welke voorkeuren in representaties we kunnen hebben. We tonen aan wat het observeren van de oogbewegingen ons bijbrengt tijdens het communiceren. We leren jou denkprogramma’s te herkennen. En we staan stil bij de impact hiervan omdat deze zowel jouw emotionele zelfsturing vergroten, als jou extra mogelijkheden geven om anderen te beïnvloeden. Net zoals jouw stemgebruik impact heeft. Daarnaast leer je te herkennen hoe jij en anderen zich motiveren tot actie.

 • Representatiesystemen
 • Observeren van de oogbewegingen
 • Denkprogramma’s herkennen
 • Ander stemgebruik, andere communicatie

GA NAAR INSCHRIJVEN VOOR DEZE OPLEIDING

Emoties inzetten om te beïnvloeden

Dit doen we om de gemoedstoestand, het gedrag… van jezelf en anderen te beïnvloeden door middel van de taal. Zelfvertrouwen leren bouwen inzetbaar tijdens specifieke situaties. Gemoedstoestanden leren bouwen om te motiveren, presenteren, coachen, verkopen… En de kracht voor ons brein ontdekken achter het coderen en decoderen van herinneringen van het verleden en deze voor de toekomst.

 • Gemoedstoestanden beïnvloeden
 • Gemoedstoestanden inzetten om te motiveren, presenteren, coachen, verkopen…
 • Coderen en decoderen van herinneringen

GA NAAR INSCHRIJVEN VOOR DEZE OPLEIDING

Communiceren

We gaan van start met het leren stellen van de juiste vragen. Hoe je effectieve feedback geeft die blijft hangen. Ontdekken wat de ander echt bedoelt. Nagaan wat iemand echt belangrijk vindt. En dit op bewust en onbewust niveau. Waarden en overtuigingen leren ontdekken en herkennen op basis van wat men vertelt.

 • Meta-model
 • Ontdek wat echt belangrijk is

GA NAAR INSCHRIJVEN VOOR DEZE OPLEIDING

Het stellen van doelen om daadwerkelijk te bereiken

Wetende dat iedereen van ons op een bepaalde manier is geprogrammeerd, vangen we vandaag aan met strategieën, waarmee we deze programmatie stap voor stap bewust kunnen maken. Inzicht in jouw eigen strategieën en denkprogramma’s vergroten jouw emotionele zelfsturing aanzienlijk. En het leren herkennen ervan vergroot jouw impact tot effectief beïnvloeden in jouw communicatie. En verder vangen we aan met het stellen van doelen om die ook daadwerkelijk te bereiken.

 • Strategieën
 • Innerlijke obstakels ontdekken die ons beperken
 • Doelen stellen en bereiken

GA NAAR INSCHRIJVEN VOOR DEZE OPLEIDING

Alles op één lijn

We vangen aan om gedrag, doelen, waarden en overtuigingen op één lijn te brengen, zodat gewenste gedrag logisch voortvloeien kan vanuit helpende waarden en overtuigingen. Jouw omgeving merkt dit op omdat je doet wat je zegt. En vangen aan met de taal om te beïnvloeden.

 • Ontdek en overwin beperkende overtuigingen

GA NAAR INSCHRIJVEN VOOR DEZE OPLEIDING

Taalkracht

We vangen aan met de taal om te beïnvloeden. En we gaan verder met de taal omdat verhalen entertainen, boeien, verbinden… En iedereen heeft er. We ontdekken onze eigen verhalen als schitterend in te zetten metaforen, om te gebruiken als antwoorden op allerlei situaties. In elke communicatie speelt de taal op bewust en onbewust niveau een enorm belangrijke rol. Vaardig worden in het flexibel toepassen van deze taaIpatronen maakt dat we onszelf en anderen effectiever aanspreken en motiveren.

 • Milton model
 • Trance

GA NAAR INSCHRIJVEN VOOR DEZE OPLEIDING

Jouw andere toekomst

We krijgen ook aandacht voor de strategieën van anderen. We krijgen impact op onze triggers. We staan stil bij welke impact onze belevingen aangaande het verleden, heden en toekomst hebben op onze huidige situatie. En hoe daarop aan te sturen. Tijdlijnen als hulpmiddel om doelen helder te stellen en te bereiken. Om in het heden te kunnen beschikken over hulpbronnen vanuit het verleden, nodig voor jouw toekomst.

 • Strategieen
 • Swish
 • Tijdslijnen

GA NAAR INSCHRIJVEN VOOR DEZE OPLEIDING

Jouw vernieuwde verleden

We zeggen al wel eens; ‘Had ik toen maar geweten dat…’ Met wat we vandaag aanleren veranderen we wellicht jouw persoonlijke levensgeschiedenis. Innerlijke conflicten oplossen door te onderhandelen tussen delen. En indien nodig pakken we jouw irreële angsten aan.

 • Veranderen van de persoonlijke levensgeschiedenis
 • Visual squash
 • Irreële angsten

GA NAAR INSCHRIJVEN VOOR DEZE OPLEIDING

Na deze basisopleiding:

 • kan je je beter afstemmen op anderen, ook diegenen met wie je moeilijker contact opbouwt,
 • druk je je helderder en verstaanbaarder uit en word je beter begrepen,
 • begrijp je anderen (veel) beter en bouw je sneller positieve contacten op, in om het even welke context,
 • stel je betere vragen, zodat je de informatie krijgt waar je naar op zoek bent,
 • ga je gemakkelijker om met spanningen en conflicten en ben je creatiever in het oplossen ervan,
 • heb je je angsten en stress beter onder controle,
 • heb je meer zelfvertrouwen,
 • ben je je bewuster van wat je zelf wilt in je leven en ben je gemotiveerd om concrete stappen te zetten om jouw doelen daadwerkelijk te bereiken,
 • neem je meer doordachte beslissingen, die in de lijn liggen van jouw doelen,
 • heb je meer grip op je emoties,
 • durf je meer op de voorgrond te staan en je mening te verwoorden,
 • weet je beter hoe je met mensen van allerlei slag kunt omgaan,
 • kan je gemakkelijker een positieve sfeer creëren in jouw omgeving en beïnvloed je mensen op een positieve manier,
 • heb je een betere balans gecreëerd tussen jezelf zijn en je aanpassen aan anderen of aan de omstandigheden,
 • heb je jouw perfectionisme ingeruild voor meer realisme en zelfaanvaarding,
 • bezorg je jouw klanten gemakkelijker een positieve ervaring,
 • heb je stevige grond onder je voeten om het leven op je te laten afkomen zoals het is,
 • sta je eerlijker en authentieker in het leven, zodat jouw potentieel meer kansen krijgt
 • beschik je over een grote toolbox die je de rest van je leven kunt inzetten voor je eigen groei en ontwikkeling en die van anderen. Je hebt deze toolbox leren kennen en de basistoepassingen ervan geleerd. Na deze opleiding is het aan jou om ze verder te integreren in je dagelijks leven, door te doen, doen, doen… en te ervaren, ervaren, ervaren… vooral in je dagdagelijkse leven…

GA NAAR INSCHRIJVEN VOOR DEZE OPLEIDING

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die:

 • Binnen zijn job en/of zijn relatie, zijn communicatie een flinke boost in de goede richting wil geven,
 • leergierig en nieuwsgierig is naar zichzelf, anderen, het leven,
 • het fijn vindt om zichzelf en anderen te observeren,
 • bereid is om te leren al doende vanuit de ervaring,n om zo nieuwe inzichten op te doen en nieuw gedrag aan te leren,
 • in staat is om iets nieuws een kans te geven, ook voor je alles rationeel begrijpt,
 • een open mind heeft,
 • in staat is om instructies op te volgen,
 • bereid is om tussen twee trainingsmomenten in, thuis tijd en energie te investeren om te oefenen.

Ben je niet zeker of deze opleiding iets voor jou is? Vraag dan een gesprek aan met de trainers van de GROEI ACADEMIE. Zij bekijken samen met jou of je er klaar voor bent. Indien nodig, bieden ze jou een bijkomend traject aan voor je van start gaat. Je kunt tevens kiezen om te starten met de eerste drie dagen van de opleiding. Daarin kan je al even proeven van wat NLP is en wat je ermee kunt. Daarna beslis je dan, in samenspraak met de trainers van de GROEI ACADEMIE, of het vervolg van de opleiding voor jou aangewezen is. Meer informatie over de driedaagse training ‘basisprincipes van NLP’, vind je op onze website.

GA NAAR INSCHRIJVEN VOOR DEZE OPLEIDING

Op het einde van de training is er een vooruitgangstest. Daar ontdek je welke vaardigheden je reeds goed onder de knie hebt. Je leert tevens aan welke punten je extra aandacht dient te besteden. Op die manier kan je na de training efficiënt jouw vaardigheden i.v.m. NLP verder laten groeien.

De GROEI ACADEMIE biedt het volledige ‘NLP Practioner’-programma aan in 60 leeruren. Daarnaast is er de verplichte certificatie proef om jouw NLP kennis als ‘NLP Practitioner’ aan te tonen en te demonstreren.

Inschrijven voor deze opleiding:

Waar:
Gistelse Steenweg 190/1, 8200 Brugge, West-Vlaanderen, België

Wanneer:

Toekomen vanaf 9:00. Aanvang opleidingsdag: 9:30. Einde opleidingsdag: 18:00

NLP Practitioner:
24, 25 & 26 april, 15, 16 & 17 mei, 19, 20 & 21 juni en 12 september 2020ANDERE DATA

Prijzen:

Standaardprijs:
1990 € excl. BTW, per deelnemer

Vroegboekkorting: - 345 € excl. BTW, per deelnemer in mindering te brengen, enkel geldig bij volledige betaling ten minste 2 maanden voor aanvang van de opleiding van het ganse bedrag incl. BTW, zoniet wordt de standaardprijs gefactureerd!

Openingskorting: - 545 € excl. BTW, per deelnemer in mindering te brengen, enkel geldig bij volledige betaling ten minste 3 maanden voor aanvang van de opleiding van het ganse bedrag incl. BTW, zoniet wordt de standaardprijs gefactureerd!

Herhaalprijs:
825 € excl. BTW, per deelnemer, voor wie bij inschrijving zijn factuurnummer opgeeft met betrekking tot zijn vorige deelname!

Voor alle andere inschrijvingen contacteer je ons best via mail: inschrijven@groeiacademie.be

Onze acties zijn onderling niet cumuleerbaar!

INSTANTOVERSCHRIJVING: is een overschrijving die onmiddellijk wordt verwerkt, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Dus ook ‘s nachts, op feestdagen en in het weekend. Het geld verschijnt binnen enkele seconden op onze rekening, zelfs al heb jij een rekening bij een andere bank.

AANDACHT: Jouw deelname is pas definitief na overschrijving van het ganse bijdrage incl. BTW op rekening van 'de Groeiacademie' met IBAN: 'BE46 0017 0800 8736' en BIC: 'GEBABEBB' met als vermelding de titel van deze opleiding. Bij gebruikmaking van de KMOP is wat hieronder staat van toepassing.

KMOP-portefeuille: De prijs excl. BTW komt hiervoor in aanmerking. Jouw deelname is pas definitief na het goedkeuren van het door jou ingediend KMOP-dossier en na overschrijving van het BTW bedrag op rekening van 'de Groeiacademie' met IBAN: 'BE46 0017 0800 8736' en BIC: 'GEBABEBB' met als vermelding de titel van deze opleiding.

Contactgegevens:

Voornaam (verplicht):

Achternaam (verplicht):

E-mail (verplicht):

Telefoonnummer (verplicht):

Straat & nr (verplicht):

Postcode & gemeente (verplicht):

Bedrijf:

BTW/ondernemingsnummer:

Jouw bericht:

Wat is jouw professionele activiteit?

Waarom wil jij dit leren?

Hoe anders zal jouw leven er hierdoor uitzien?

Wat zou jou kunnen tegenhouden om hiervoor te gaan?

Welke ervaringen heb jij reeds NLP, Coaching & Hypnose?

Ik accepteer de 'Algemene Voorwaarden'. (*)

(*) Verdere informatie en bevestiging zal worden toegestuurd. Inschrijving is steeds onder voorwaarden.

[recaptcha]

PS: Na elke geslaagde verzending verschijnt: 'Jouw bericht werd succesvol verzonden.' Controleer je mailbox!

Het aantal inschrijvingen voor deze opleiding (workshop, training...) is beperkt. Exacte locatie, voorwaarden, factuur en verdere informatie voor betaling worden toegestuurd bij bevestiging. Deze opleiding dient betaald te worden voor aanvang. Indien de opleiding vol zit, kunnen we jou op onze wachtlijst plaatsen.

Waarschuwing:

Wij geven geen medische informatie! Wij zijn niet medisch gekwalificeerd. Wij doen geen medische diagnoses of behandelingen. Onze trainingen vervangen geen consultatie bij de arts, psycholoog, therapeut of psychiater. Voor behandeling van medische klachten raden wij jou aan om naar jouw huisarts, psycholoog of psychiater te gaan.

october

4oct - 20maroct 409:30mar 20Licensed Practitioner of NLP™gedurende 9 leerdagen plus certificatiedag

november

No Events

december

No Events

january

No Events

february

No Events

march

No Events

april

24apr - 12sepapr 2409:30sep 12Licensed Practitioner of NLP™gedurende 9 leerdagen plus certificatiedag

may

No Events

june

No Events

july

No Events

august

No Events

september

No Events