Bij de GROEI ACADEMIE leren wij jou vrijer te communiceren met jezelf en met anderen, zowel professioneel als privé.

Een vrijere communicatie zorgt voor meer verbondenheid in en tussen mensen en maakt dat je steeds meer leeft en handelt vanuit jouw authentieke kracht.

Op deze manier dragen wij ons steentje bij tot een rechtvaardiger, verdraagzamer en zorgzamer wereld, een wereld met meer vrijheid en geluk.

Onze deskundige trainers gaan hiervoor praktijkgericht tewerk, wat resulteert in concrete, zichtbare, voelbare… resultaten.

Wat ging er aan ons bedrijf vooraf?

De GROEI ACADEMIE is niet uit het niets ontstaan. Het heeft vorm gekregen vanuit het samengaan van de ervaring van twee mensen: Alex Peeters en Marleen Devisch.

* Het verleden van Marleen in de sociale sector en het verleden van Alex in de ICT, zorgen ervoor dat zij mensen van vele 'werelden' bereiken en samenbrengen. Beiden houden van uitdagingen. Dit zorgt ervoor dat ze steeds op zoek zijn naar verdere groeimogelijkheden voor de mensen die hen om hulp vragen en voor de trainingen en opleidingen die ze geven. Elke training die ze geven, wordt na afloop grondig geëvalueerd en bijgestuurd. Alex en Marleen bewegen zich met gemak tussen mensen, zowel uit de ICT, als uit de wereld van het onderwijs, de non-profitsector, en vele andere.

* Marleen startte haar loopbaan als logopediste. Haar doelgroep besloeg alle leeftijdscategorieën: van kleuters tot bejaarden en dat voor zowel stemproblemen, taal- en spraakproblemen als leerproblemen. Haar kennis rond taal en stem, is een zeer grote troef binnen de NLP-vorming, waar alles draait rond communicatie en zowel stem als taal een belangrijke rol spelen. In haar loopbaan als logopediste heeft Marleen heel veel geduld leren opbouwen. Haar geloof in de kracht van mensen is vrij groot. Ze deinst niet terug voor een uitdaging of om gestretcht te worden. Marleen gaat door, daar waar anderen het opgeven en tot er resultaat is. In haar latere werk als vormingswerker, werd Marleen een creatieve duizendpoot genoemd. Ook binnen dit werkveld werkte ze met mensen uit alle lagen en domeinen van de maatschappij. Marleen verstaat de kunst om helemaal op maat van mensen en groepen te werken. Klassiek psychologisch geschoold, waarin ze nog steeds een soliede basis vindt, gaat ze toch steeds weer op zoek naar nieuwe en betere invalshoeken en methodes om mensen te helpen. Marleen heeft ettelijke trainingen zelf gemaakt, ook voor anderen. Ze heeft coachingopleidingen gegeven en is mentor geweest voor coaches in diverse instituten. Marleen is een ervaren teamcoach. Ze is facilitator op beleidsniveau voor verschillende organisaties. Via denkdagen helpt ze groepen om hun beleid op korte en op lange termijn vast te leggen. Ze coördineert ook het proces van het omzetten van een beleid in de praktijk. Marleen is vaak woordvoerder om goed of slecht nieuws over te brengen aan teams binnen een organisatie.

* Alex heeft een verleden in de ICT. In zijn vakgebied werd hij uitgedaagd om aan 'reverse engineering' te doen: bij gebrek aan 'de handleiding', de blauwdruk, het ontwerp, de bouwplannen... vertrok hij van het eindresultaat, tot hij het bouwplan, het ontwerp gereconstrueerd had. Deze ervaring helpt hem nu om 'de handleiding' van mensen snel en efficiënt te achterhalen. Zijn grootste uitdaging vond Alex in het oplossen van problemen, daar waar anderen afgehaakt hadden. Het feit dat Alex deel heeft uitgemaakt van een medische privacycommissie, zorgt ervoor dat in de GROEI ACADEMIE de waarde 'ethische correctheid' net iets meer benadrukt wordt dan bij vele anderen. Als wetenschapper, als medewerker in preventiecampagnes, o.a. voor baarmoederhalskanker en als medewerker bij enquêtes voor het 'Nationaal Instituut voor de Statistiek', heeft Alex de juiste vragen die moeten gesteld worden, leren opmaken. Binnen de ICT heeft hij zeer uiteenlopende projecten gedaan, van hardware tot software tot het internet. Om de paar jaar moest hij zich inwerken in materie die soms totaal nieuw voor hem was. Het heeft zijn leergierigheid aangewakkerd en het heeft ervoor gezorgd dat hij in vele subdomeinen van één werkveld een creatief en flexibel expert werd. Om dit te kunnen, moet je over uitstekende leerstrategieën beschikken. Eén van Alex' specialiteiten was om zaken te ontwikkelen die noden van mensen konden opvangen, nog voor die noden aan het licht kwamen.

Transformaties... een paar voor en na foto's aangaande de transformatie van ons pand. Sinds oktober 2018 vinden hier onze opleidingen, trainingen, workshops, lezingen, coachings & mentoring plaats.